Er kovid (Sars-cov-2 sykdom) en graphen oxid forgiftning?

Denne blogg har en lenke til forskeren som avslørte at det som kalles kovid vaksine inneholder graphen oxid. I denne video påstår han at kovid sykdom egentlig handler om graphen oxid forgifyning, de har samme symptomer, og som kjent har ingen så langt klart å påvise Sars – cov – 2 viruset. Hør videoen fra La Quinta Columna og gjør opp din egen mening.

Her er noen påstander fra videoen:
# Gluthation kan morvirke effekt av graphen oxid i kroppen.
# Effekten av graphen oxid er at blodet klumper seg og at en får infeksjon, med mere.
# Graphen oxid finnes i masker, tester, og i det som kalles korona vaksiner og i influensavaksine.
# Spredningen startet i Wuhan fordi de her var først til å installere 5G.
# Det var de som hadde tatt influensavaksine som i hovedsak ble syke.

Veavågen den 21. mars 2022.
Hildur Vea, PhD.