Bruk av AI (kunstig intelligens) i helsevesenet

Denne blogg tar opp et viktig tema som de fleste kan lite om. Her diskuterer to leger, Dr. Lee Merritt og Dr. Carrie Madej bruk av AI (kunstig intelligens) i helsevesenet i forhold til mange tema.

Del 2 etter reklame starter etter 24.55.

Et viktig poeng i denne krigen mellom mørke og lys, er at de mørke krefter ikke kan gjennomføre sine planer uten samtykke fra befolkningen. Det er derfor det er så viktig at folk ser hva som skjer, og sier nei til det som ødelgger mennesker.

Det er en fare med å overse det som skjer, ikke bruke viljen til å sette seg inn i det som skjer slik at en kan finne sannhet i sitt hjerte. Faren er at en kan bli manipulert av de mørke kreftene, og samtykke til det som bringer mørke og ikke lys. Samtykke til at en selv utsettes for handlinger fra mørke, men også at en deltar i systemer som skaper mørke. Faren er at en fungerer som en lydig troskyldig hund, som gjør som forventet, og ikke som et selvtenkende menneske.

Lys er sannhet. Lys er det som bringer liv.
Mørke er usannhet. Mørke er det som skader og ødelegger liv.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 22. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18