Jeg støtter det som er i media nå!

Her er en go bit fra AwakenWithJP, som tar opp propaganda knyttet til Ukraina, på sin måte. Videoen retter ikke fokus på de som lider, det er fakta at mennesker i Ukraina har det vanskelig. Men fokus er på medias propaganda, en viktig forskjell. Spørsmålet dette reiser er hvorfor er det nødvendig med propaganda i en slik situasjon? Kanskje ikke alt er slik som media fremstiiller det.

Veavågen den 23. mars 2022. Hildur Vea, PhD