Avprogrammering av fake tanker og tro

Denne blogg tar opp tema trinn en vanligvis går gjennom når en vil ut av fake tanker eller en virkelighetsforståelse som ikke er sann.

comment image

De første stadier er ofte at en merker at noe ikke stemmer, og så er en forvirret, og vet ikke helt hva en skal tro. Dette er det som kalles kognitiv dissonans.

Så kommer en periode hvor en stadig oppdager nye sannheter, og at det en trodde på før ikke stemmer. En ser da klart at mørke krefter (satanisme) har snudd virkelighet på hodet. Det de kaller lys er mørke, og det de kaller mørke er lys. Ex healing som er uten bivirkninger er latterlig (kan ikke tro på dette), mens behandling som har store bivirkninger og er forskningsdokumentert (er det en skal tro på og handle i samsvar med). En annen forskjell er at healing har fokus på årsaken til ubalansen, mens vanlig behandling ofte er rettet mot å dempe symptomer.

Den alvorligste forskjell for mennesker er likevel hvorvidt mennesker har kraft og rett til frihet og til å velge selv hvordan de vil leve sitt liv. Kampen om menneskers sjel har alltid eksistert, og nå i 2022 brukes andre metoder enn i tidligere tider. Her er en lenke til en video som stiller spørsmål om det er mulig å stjele menneskets sjel med datateknologi?

Siden oppvåkning til sannhet kun skjer i et menneske om gangen, vil de fleste oppdage at det er få man kan snakke åpent om sin undring med. Menneskers frykt trigges lett når noen rokker ved det en tror er sannhet. Og dette gjør at en sjelden har de gode åpne refleksjoner som kan skape nye forståelser. En føler seg derfor ofte alene i starten av denne prosessen, til en finner nye venner, og oppdager at det er faktisk veldig mange der ute som ser er på samme reisen, til en sannhet som bekreftes i kroppen, og ikke i media.

Det som gjør at mennesker holder ut denne ensomme reisen, er at en blir sterkere i seg selv. En merker at en kan bruke kroppen som kompass å navigere i dette ukjente farvann som 2022 er. Noe i en selv vet med 100 prosent overbevisning hva som er sannhet, selv om en ikke kan forklare dette til andre slik at de forstår hva en erfarer.

Oppvåkning til sannhet er en reise, som når den har startet, og det er vår sjel som starter denne reisen i oss, da kan en ikke stoppe. Vi har en oppgave å løse i dette liv, og for de fleste handler dette både om å fortså hvem vi er som menneske, hvilke muligheter som er i den kraft man finner når man vender fokus innover, men det er også ofte noe annet en skal lære og gjøre. Dette avdekkes vanligvis gradvis etterhvert som en løser de oppgaver en får servert. Ingen trenger å lure på hva som er en sjels oppgaver, de er som regel av den typen av vi ikke vet umiddelbart hvordan løses jeg dette. Men andre ord, stuck. Er en stuck, se på dette i en større sammenheng, og søk nye løsninger. Søk hjelp.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 23. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18