Alle som vil kan lære å heale seg selv

Healing er prosessen som gjør at en selv kommer tilbake til balanse. Men for at healing skal kunne skje, må en forstå hva som skaper ubalansen i kroppen. I Norge er vi opplært i helsesystemet: skolemedisin. Dette har fokus på å dempe plager, ikke forstå årsak til at ubalansen oppstår, eller hvordan mennesker selv kan heale seg selv.

Se diagram nedenfor. Skolemedisin jobber ut fra D, diagnosen. Når en skal heale seg selv er ens fokus på hva har skjedd som skaper ubalansen, det vil si A og B.

Alle som vil kan lære å heale seg selv. En viktig ting for at å få det til er å gi slipp på tanker som om at dette ikke er mulig. Tenk heller slik: eg kunne lære å svømme, eg kunne lære å kjøre bil, da kan eg også lære å helae meg selv, egne barn, barnebarn etc. Fordelen med healing er at den ikke har bivirkninger, noe som alle medisiner har. En annen fordel er at når en løser opp i årsaken til ubalansen, så kommer den ikke tilbake. Om en bare spiser medisin uten å løse opp i årsaken til ens helseplager, vil de ikke forsvinne. Det er ikke tilfeldig at de som får en kronisk sykdom, gjerne ender opp med flere kroniske sykdommer.

En annen barriere i samfunnet er holdninger som stigmatiserer og latterliggjør de som tror på og praktiserer healing. Tenk deg at du i neste uke forteller din familie, dine venner og dine kolleger, at nå skal du lære å heale deg selv. Selv om dette i seg selv er 100 prosent positivt, vil de fleste ikke få udelt støtte. For mange er det like fjernt å tenke at de kan heale seg selv som at de skal reise til månen i morgen. Tanken på at en ikke kan hjelpe seg selv, gjør at en opplever situasjonen som mer håpløs enn det som er tilfelle.

Min egen reise er at eg har lært utrolig mye av personer som har vært veldig syke og som har lært å helae seg selv. Uten deres deleing av sin visdom, ville eg trolig vært uføretrygdet i dag (var på vei dit i 2008). Det ble en lang reise, å bli kjent med egen samme følelser var en del, å bli kjent med hvordan en påvirkes av fortrengte traumer i generasjoner var en annen del av læreprosessen. Men hver gang, når en forstår hva kroppens symptomer forteller, så løser helseplagene seg opp. Kroppen reagerer på sannhet, det er dette som er kompasset for de som vil helae seg selv. Derfor må en bli kjent med seg selv om en vil lære å heale seg selv. Fullt mulig for alle som er villig til å lære det de trenger å lære. Det vil koste både tid og penger, men er egentlig en ganske spennende reise når en først er kommer i gang.

Da kroppslig kunnskap og forståelse tilegnes i relasjoner, trenger en noen som kan dette som veileder. Er en opptriktig i sin søken, og litt tålmodig, vil de som kan hjelpe dukke opp. Eg var 45 år når eg ble syk, og det tok fire år å bli frisk. Eg har i dag vært frisk i 10 år, og er ufattelig glad for at eg valgte å lære heale meg selv.

Noen tips: gjør mer av det som virker, og slutt med alt som ikke virker. Slutt også med å gi din kraft til andre. Det er du som kjenner deg selv best. Og det er kun du som kan endre livet ditt, som kan slutte med det som skaper ubalansene som gir helseplager. Alle som vil har kraft til å heale seg selv.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 26. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18