3 vanlige snublesteiner i healing

Ordet healing brukes i denne blogg om det å komme tilbake til balanse i seg selv. I denne blogg skal vi se på snublesteiner som man kan møte på, på ens indre reise.

SNUBLESTEIN 1: ANDRE KAN FIKSE MEG, EG KAN IKKE FIKSE MEG SELV
Den første snublesteinen mange møter på, er at fordi en selv ikke vet verken hva en skal gjøre eller hvordan en endrer egen tilstand, så tror en at det er andre som kan fikse en selv. Dette er et dypt mønster, og jo mindre kontakt en har med ens egen sjel, med egen indre kraft, jo vanskeligere er det å forstå at endringen som en søker først kommer når en selv tar 100 prosent ansvar for den utvikling som skal skje.

Ofte starter denne snublesteinen i barndommen. Man vokser opp i et hjem hvor en lærer å ivareta andre, ikke seg selv. Som voksen er en forvirret, hvem en er, hva som er egne behov, hva en egenlig mener og vil. Det er dette som kalles et falsk selv (bære masker, fasader). Eller som beskrives som å være i overlevelse istedenfor å leve.

Eg har i flere blogger kalt skifte fra å være i overlevelse til å begynne å leve som å skifte fra en venstre hjerne bevisthet til en høyre hjerne bevissthet. Andre beskriver samme fenomen med at en skal leve ut fra hjerte, ikke fra hodet. Poenget er ikke hvilke bergrep vi bruker for å forstå fenomenet, poenget er å gjenkjenne at en har tilgang til to ulike bevisstheter i seg selv, og at den kun ene av disse kan fikse deg. Og at de som ønsker å fikse seg selv, de må lære å bli kjent med den indre verden, indre kroppen.

Den vanligste fallgruven her, (som eg selv gikk i – og ble der i mange år – hehe), er at en tror en forstår ens høyre hjerne bevissthet ut fra tankeverden (venstre hjerne bevisstheten). Dette er en fallgruve. Skal en utvikle sin høyre hjerne bevissthet må en leve sin sannhet. På samme måte som en må lære bokstaver før en kan lære å lese og skrive, må en bli kjent med deler av seg selv, egen behov, sanne følelser, før en kan leve egen sannhet. Du vet du er på rett vei når du transformeres innenfra. Når du ikke kan sette ord på det som skjer, når du bare vet hva som er sannhet for deg. All tvil er borte, også om ingen er enig med deg.

SNUBLESTEIN 2: VI TRENGER EN FYSISK STERK KROPP FOR Å KUNNE TRANSFORMERE (=nøytralisere) STERKE FØLELSER

Det er en snublestein og tro at en kan klare å transformere sterk energi, uten å bli overveldet (satt ut, miste seg selv), når ens fysiske kropp er for svak. Vi bygger energi gjennom å bevege kroppen. Men også gjennom maten vi spiser. Vi bygger også den fysiske kroppen sterk eller svak med tankene som vi lar surre og gå. Tenk på setningen: dette får jeg ikke til. Kjenn hva som skjer med pusten eller med musklene i kroppen. Bytt deretter ut setningen med ordene: jeg er glad. Legg også nå merke til hva skjer med pusten, hva skjer i musklene. Kroppen vår vet 100 prosent sikkert hvilken tanker som støtter oss og hvilke som svekker oss. Dersom en har en anspent kropp, så er det lurt å sjekke hvorfor dette skjer.

Det er kjent i all yogateori, at de som ønsker spirituell utvikling trenger å ha en sterk fysisk kropp. Det tok noen år før jeg forstod dybden i dette. Og dybden handler om at når en løser opp blokkeringer i egen psyke, så er ikke dette mulig å få til, om ens fysiske kropp ikke klarer å romme de følelser som skal transformeres. Gjennom yoga trener en på utholdenhet, på å tåle smerte, på å holde fokus selv om fremgang uteblir i perioder. En trener også på å ha fokus inn i kroppen slik at en blir kjent med hvordan en selv fungerer innenfra. Det spiller ingen rolle hvordan du lærer ferdighetene med å bli kjent med den indre kroppen, har du motstand mot yoga, velg en annen metode. Poenget er at en selv må bli kjent med sin indre kropp, og en må selv bygge sin fysiske kropp sterk, om en vil snu
# smerte til glede
# negative følelser til positive, eller en dårlig dag til de gode dagene
# fra liten tro på seg selv til stor selvtillit.

SNUBLESTEIN 3: VENTE PÅ BEDRE TIDER
Vi er opplært til å tro at alt går over. Dette er ikke tilfelle. Floker i psyken går ikke over. De skaper blokkeringer for oss, (og vår familie, kolleger) på ulike måter helt til vi løser dem opp.

Når en er syk mangler en ofte energi. Å fortelle syke folk at de må selv skaffe den energi som kan skape den endring de søker, er som å banne i kjerka. Men tenk over det, høy nok energifrekevns er det som skal til for at transformasjon skal skje. Er en syk må en bygge båten mens en ror. Eg vet, fordi dette reddet livet mitt. Ikke fra fysisk død, men fra et liv uten energi.

Når en jobber med å øke ens egentifrekvens, så er fokus er å bli kjent med seg selv, og å møte det som dukker opp. Kroppen er vis. Den serverer oss det vi trenger å endre etter samme prinsipp som når vi skreller en løk. Lag for lag skreller vi oss inn til kjernen i oss selv. En kan derfor alltid ta tak i seg selv, selv om en ikke har peiling på hvorfor en er syk, eller hva som kan gjøre en frisk.

Det som gir størst endring er det som en aller minst vil ta i. En må derfor finne veier å møte dette, slik at en ikke aktiverer eget forsvar, som vil iherdig jobbe for at en ikke skal ta tak i disse flokene. Derfor trenger en hjelpere i denne prosessen. Min erfaring er at ingen kan alt, men at de som sjekker rundt, prøver ut flere tilbud, snakker med ulike fagfolk om sine tema, de finner de løsninger de søker.

Faren når en er syk, og stoppes av helseplager, at en går inn i et aktivt coma, som er en ventefase, vente på en bedre dag. Alternativet er å studere det en trenger å lære.
Kan du puste kan du lære å bruke pust til å bygge energi. Kan du tenke kan du arbeide med din bevissthet, lytte til podcast etc. En trenger ikke kunne sitte for å kunne hjlepe seg selv.

Det som en på sikt må lære er å forløse følelser, samt å bli bevisst på hva som er egne behov. Dette er avgjørende om en vil lære å styrke egen energifrekvens. Lære å lytte til kroppen. Sjekke også om maten en spiser er næringsrik, og hvis ja, sjekk om kroppen faktisk klarer å ta denne opp. Når energien er for lav, er det vanlig at cellene ikke fungerer som de skal, da klarer cellene verken å skille ut toksiner eller ta opp rett næring, og en klarer ikke reparere seg selv, bli frisk av egen maskin.

OPPSUMMERING
Skal en hjelpe seg selv tilbake i balanse må en ha fokus på:
# ha en sterk kropp som tåler den endring som skal til for å komme ut av plagene
# lære å bygge energi med pust og bevissthet
# lære å romme egne følelser, slik at en kan transformere negative tilstander til positive
# være villig til å lære det en trenger å lære, alles reise er indivdiuell. En bygger båten mens en ror!

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 2. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18