Hva er egentlig frihet?

Denne blogg setter fokus på et viktig tema – frihet. «Frihet er en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over» (1).

Vi har alle levd gjennom 2 år hvor deler av vår frihet har blitt tatt fra oss, og mange har opplevd at deres suverenitet har vært krenket. Vi har blitt forklart av makthavere at dette er gjort til beste for oss, selv om ingen av tiltakene som har vært iversatt har vært bygget på forskning. Tvert imot har tiltakene bygget opp under en tenkning som er i tråd med totalitære samfunn, og ikke i tråd med demokrati, som er valgt styreform i Norge.

Noe av det som tåkelegger det som har skjedd, er at rammen som angrepet på menneskers frihet har skjedd innenfor, er innenfor en ramme av helse. Vi forventer at dersom noen angriper vår suverenitet, vil dette skje gjennom en invasjon fra et annet land, ala Tysklands invasjon av Norge under 2. verdenskrig. Men det angrepet som skjedde i mars 2020 var annerledes. Dette har gjort noen helt blinde for det som skjer. Andre har bråvåknet, og begynt å stille kritiske spørsmål. Både til politikere, men også til vår helsepraksis.

En nylig publisert artikkel som stiller kritiske spørsmål til etablert helsepraksis har tittelen: Moderne medisin – et tårn bygget på sand? Her er noen sitater til ettertanke fra artikkelen:
# Thanks to the covid pseudo pandemic, the corrupt state of the medical establishment has never been more obvious to so many people.
# Richard Horton, editor of The Lancet, wrote that: “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”

Å ta inn at kanskje halvparten av medisinsk forskning egentlig ikke er sann rokker både ved vår tro på forskning og tro på medisin. Og for de som har valgt å stole mer på vurderinger herfra en hva eget hjerte forteller, vil påstanden Horton kommer med, også rokke ved ens indre trygghet. For andre blir innsikten om at en nå må lære å hjelpe seg selv, bare tydeligere og tydeligere.

Et tredje punkt som tas opp i artikkelen er kanskje det viktigste. Det handler om hvordan en kan skille vitenskap fra psuedovitenskap.

Real scientists value truth above reputation and financial gain. Real scientists are willing to risk everything to expose falsities and incorrect theories. Scientists who blatantly ignore unpopular views or refuse to debate are not true scientists.

Med andre ord handler ekte vitenskap om å stille spørsmål og om å søke sannhet. Det som flere forskere og fagfolk opplever er at deres kritiske spørsmpl blir forsøkt kneblet. I artikkelen tar en opp Harold Hillman sin historie:
# han utfordret fundamentale etablerte prinsipp innenfor biologi. Han satte sannhet foran alt annet.
# ikke uventet ble hans syn upopulært, han fikk vansker med å publisere artikler og få sine bøker vurdert av fagfolk.
# For han ble dette et tegn på at han var på rett vei: “The reason I’m so determined is because they [the mainstream] won’t engage. And if they won’t engage, then to my mind it proves that I’m likely to be right.” Dr Harold Hillman

Mens myndigheter tidligere har hatt stålkontroll på hva folk kan mene og tro, gjennom utdanning og retningslinjer, er verden nå annerledes. For mange mennesker ser hva som skjer. Og de som ser hva som skjer, har startet en bevegelse hvor de tar sin frihet tilbake.

Denne nye bevegelsen skjer ved at mennesker våkner opp et mennekse om gangen. Ingen kan vekke andre. Folk må selv vekke seg selv. Oppvåkningen starter med at noe skurrer. Noe av det som blir hevdet gir ingen ressonans. Og dette fører til at en begynner å undersøke selv – hva var dette. Og ved å lytte til egen fornuft, egen ressonans med eget hjerte, avdekkes falske sannheter. Og det er når en kan fri seg fra slike åk som det å leve i samsvar med falske sannheter er, at en kan oppleve indre frihet. Og en kan ta sin suverenitet tilbake.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 6. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18


Kilder:
1. https://snl.no/frihet