Studie av vaksinerte versus ikke vaksinerte

Sjekk denne, forskning fra dr Paul Thomas, han har sammenlignet barnevaksinerte versus ikke vaksinerte. Tallene snakker for seg selv.

Veavågen den 9. april 2022.

Hildur Vea, PhD.