Når det er ingen interesse for å bli kjent med den jeg er…..

Denne blogg tar opp tema når en vokser opp med mennesker som er sterkt traumatiserte. Traumer er en kroppslig tilstand som oppstår fordi psyken har blitt overveldet av følelser. De to vanligste tilstandene er en fastlåst fight flight reaksjon, men for mye energi i systemet (angst, uro, muskelspenning, smerter, ADHD), og en freeze reaksjon hvor energien er for lav (depresjon, ME, kommer ikke i gang med den en ønsker, sliten, utmatta).

Det er ikke hendelser i seg selv som skaper traumer. Traumer oppstår når det som skjedde var for sterkt for den som opplevde dette. Og vi tåler ulikt. Og ingen tåler det, når belastningen er for stor eller for mange små belastninger kommer for tett. Barn blir overveldet (=opplever traumer) når deres omsorgspersoner ikke klarer å romme barnets følelser. Barn rommer ikke egne følelser. De er helt avhengig av de voksne for å håndtere sterke emosjonelle opplevelser. Dette er en måte traumer går i arv på.

I forrige blogg skrev jeg litt om hvordan psyken splittes med traumer. Vi får traumedeler og overlevedeler, som overtar plassen til de sunne delene i psyken vår. Siden vi mangler kontakt med de sunne delene, er det lett å havne i to feller. Den ene er identifisering, vi søker tilhørighet i en gruppe og tror at dette er vår identitet, mens det egentlig ikke er noe annet enn en overlevemekanisme. Den andre fellen er å tro på andres meninger og vurderinger om en selv, det som Ruppert kaller tilskrivinger. Det er lett for barn å tro det en blir fortalt av voksne, at dette er sannheten om en selv. Som barn ser en ikke hva som skjer.

Jo mindre den voksne kjenner seg selv, jo mindre er en i stand til å romme egne følelser. Det som ofte skjer i slike situasjoner er at barnet trigger den voksne, når barnet er seg selv. Barn har behov, og barn har meninger. Og de fleste barn har ikke vansker med å uttrykke disse. Kun hvis barnet opplever at det ikke nytter å si fra, holder barnet sin stemme tilbake.

Noen barn vokser opp i familier hvor det er ingen interesse for å bli kjent med den barnet er. Noen slike familier kan ha stekre identifikasjoner, og de famikliemedlemmer som ikke ønsker å være en del av gruppens identifikasjon, kan bli utestengt. I andre familier kan det være tilskrivinger som er den dominerende makt. Alle meninger som avviker fra gruppen blir stemplet som feil, og personene kan bli stemplet som rar eller gal, eller spesiell. Som barn har en ingen mulighet til å forstå at det som er galt ikke handler om barnet, men at det handler om traumatiserte voksne.

Mennesker med sunne psyker er ikke truet av meninger som avviker fra deres egne. Tvert imot kan de finne dette interessant. De lurer på: hvorfor tenker de slik? Hva er det egentlig de mener? Hvorfor tror de som de gjør. Det er bare mennesker som ikke rommer egne følelser som har behov for å skjerme seg fra avvikende meninger. Forid de trigges, og når de trigges mister de kontrollen over egne følelser. Mennesker som står en trygt i egen psyke kan en høre på meninger som avviker uten å trigges. En kan kjede seg, men dette er noe annet enn å bli trigget.

EIgnorering er en effektiv metode for å kneble avvikende meninger. Det å si en mening, og ingen kommenterer denne, oppleves ubehagelig. En spør ofte seg selv etterpå, sa jeg noe galt. Og så vet en at det gjorde en ikke. Men en sa noe som den andre ikke rommet.

Grensene for hva vi kan snakke om og ikke snakke om er i noen miljøer veldig smale. Jeg forstår slike smale grenser som uttrykk for traumereaksjoner. Det er ikke onde mennesker som ignorerer andre. Det er vanligvis mennsker som bærer på uforløste følelser, og som ubevisst skjermer seg ved å ikke delta i samtaler som kan trigge egne reaksjoner. Tenk etter – de fleste en kjenner bærer på slik uforløst bagasje. Tell etter hvor mange relasjoner du har hvor du vet du kan slappe av og være den du er, uansett.

For de fleste mennesker er det kjente trygt, og det ukjente utrygt. Grensen for vår trygghet kan vi finne i oss selv ved å sjekke hvor åpne vi er for det som er nytt og ukjent. Liker vi å gå i samlinger hvor vi hele tiden treffer nye mennesker. Har vi lett for å bli kjent med andre. Er det lett å småsnakke, eller søker vi helst kjente mennesker rundt oss. Jo mer uløste fortrengte følelser vi bærer på, jo mer motstand har vi mot å treffe nye mennesker. Det er rett og slett for slitsomt.

Å være i en familie eller vennegjeng eller kollegafellesskap hvor ingen viser interesse til å bli kjent med den en egentlig er, kan være ensomt og smertefullt. Det er en dilemma situasjon. For på den ene siden kan en ikke være noe annet enn en er. På den andre siden er det ensomt når ingen av ens familie/venner/kolleger er opptatt av det samme. I spirituell utvikling er dette ofte en fase mange må gjennom tidlig i prosessen.

Jo mer man er på plass i seg selv, jo høyere energifrekevns vil en utvikle. Og jo høyere energifrekvens en har, jo dypere og klarere ser en seg selv, andre og det som skjer i verden. Og noen ganger kan en se at det de fleste tror, er egentlig en sannhet som er snudd på hodet. Men de som ikke har utviklet sin bevissthet til samme nivå, kan ikke se det samme. Dette skaper en ensomhet, fordi ens venner kan ikke lenger bekrefte den samme virkelighet som en selv erfarer.

Det jeg skriver her høres merkelig ut for noen. At skal vi bli kloke, så handler ikke dette først og fremst om å ta en lang utdanning, (been there, done that – opp til PHD), det handler først og fremst om å bli kjent med seg selv, egne følelser, lære hvordan en selv fungerer som menneske. Jo mer en forstår av dette, av den indre verden, jo mer forståelse vil en ha av det som skjer i den ytre verden.

Dybden i dette, er at det er først når jeg selv vet hvem jeg er, at jeg kan bruke min vilje til å leve MITT liv. Og det er først da andre kan bli kjent med meg. Jeg må med andre ord først bli kjent med meg selv, før andre kan bli kjent med meg. Samme regel gjelder alltid: først skjer det inni oss, så skjer det i den ytre verden.

Alle vet at de som lever bak masker og fasader egentlig er usikre, og at mange av dem vil spy av seg selv fordi de gjør dette. Når en finner seg selv, finner til sin kjerne, jeg = jeg, så ser en enda tydligere andre som skjuler seg, fordi de egentlig ikke vet hvem de er. At de mangler identitet som har formelen jeg = jeg (se forrige blogg). Noen opplever at de mister tålmodigheten med andre når de blir møtt med deres overlevestrategier, dette som kalles et falskt selv. En blir rett og slett irritert på alle unnskyldninger og forklaringer, en orker ikke mer av snakk som ikke fører noe med seg.

En effektiv måte å kontrollere at en ikke blir trigget, er å styre fokus på hva en snakker om. Og noen gjør dette med å bare ha fokus på seg selv. Noen mennesker er rett og slett ikke i stand til å se verden fra andre sitt perspektiv. Med andre ord motsatt grøft, av de som lever slik at de bare ser andre behov, og ikke egne. Ingen av disse skyttergravene (kun se seg selv – eller kun se andre) kan ha samtaler som gir forholdet næring. Det er kun når vi er i våre sunne deler at vi kan oppnå kontakt med andre mennesker. Når vi er i kontakt i en relasjon, vil begge parter finne det fruktbart, og begge parter vil bygge ny energi. Hvis bare en trives, hvis bare en får energi, er det en ubalanse i relasjonen. Og den som da mister sin energi har en jobb å gjøre med å sjekke ut hva er det egentlig som skjer her.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Fredag 22. april kl 1700, 2022 starter vi på Balanzen opp med kurs i traumer basert på metoden konstellasjoner. Vi kaller vår metode for systemisk samtale. Du vil også lære om nervesystemets rekasjoner på traumer, og hvordan vi kan hjelpe både oss selv og andre tilbake i balanse med BalanZe metoden. Kurset går over 2 helger. Andre helgen er 20 – 22 mai. Husk at det å finne tilbake til seg selv er noe de fleste bruker år på, ikke uker. Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no. Utdanning i systemisk samtale går over 6 helger, de andre kursene er systemisk samtale og tidlige trumer.

I denne utdanning blir du mest kjent med deg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor er dette en utdanning som passer godt for de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra hjelpeyrke, lærer, leder). Det sier seg litt selv, at en person som ikke kjenner egne sunne deler, men som lever ut egne identifikasjoner og egne tilskrivelser, egentlig ikke har peiling hvordan de kan bygge en sunn psyke i andre. Som leder klarer en ikke å identifisere hva som skjer dersom ubalanser i egen psyke forstyrrer den klare tenkningen. De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Det man ikke kan se i seg selv, kan man heller ikke se hos andre. Noen søker denne utdanning fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 12. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18