Noen nyheter er ikke gode og gode på samme tid

Denne blogg tar opp hvorvidt det som kalles k o r o n a p a n d e m i egentlig handler om
s l a n g e g i f t. Kan det være at m R N A injeksjonen inneholder s l a n g e g i f t?

Her er to lenker, med to doktorer (har PhD, er ikke leger) som som har kommet frem til denne konklusjonen. Den første lenken er med Dr A r d i s, som denne uken kom ut med denne nyhet på et
S t e w P e t e r s show. Den andre lenken er en samtale mellom dr. A r d i s og Dr T a u B r a u n, som er forskeren som forstod sammenehengen mellom k o v i d og s l a n g e g i f t før dr Ardis. Dr B r a u n varslet amerikanske myndigheter om dette, og fikk til svar, at de hadde mottatt hans innspill, noe de takket for. Ikke noe mer ble gjort.

Hvorvidt dette er hele sannhet om kovid eller deler av sannheten, er for tidlig å vite. For meg gav denne informasjon et mulig svar på den gåten som har vært de siste 2 årene, om at ingen myndigheter i noe land så langt har lagt frem bevist for hvordan et S a r s-C o v- 2 virus ser ut.

Dette er ikke en god nyhet, hvis den er sann, fordi den snur den mest vanlige «etablerte sannhet» på hodet. Dette betyr i så fall at mange mennekser er ført bak lyset. Eller rettere, de har latt seg føre bak lyste. Det er kun et oppgjør med oss selv hvor vi velger å søke sannhet alltid, og lever sannhet, som gjør at vi utvikler evnen til å skille sannhet fra usannhet. Forstå meg rett, ingen kunne vite hva dette handlet om når p a n d e m i e n ble rullet over oss i stor hastighet. Men mange mennesker har sagt noe som at:
# jeg vet at noe ikke stemmer,
# jeg skal ikke ta den injeksjonen, den er ikke god for meg.
De vet ikke hva det handler om, men intuisjonen guider dem. Og det er dette som er poenget. Å være i kontakt med egen kjerne, egen intuisjon.

På samme tid er det en god nyhet hvis den er sann. Fordi kun sannhet kan sette oss fri. Kun sannhet hva denne nye sykdommen er, kan lede oss til rett behandling slik at folk ikke dør eller får helseskader. Kun sannhet om hva de nye injeksjonene inneholder kan gjøre at de som har tatt disse injeksjonene vet hva de skal rense kroppen fra.

Når løgn avsøres, og erstattes med sannhet vil en merke dette kroppslig. Noe faller til ro i en selv når en hører sannhet. Også selv om en ikke liker sannheten.

Husk at sannhet i denne saken ikke handler om hva eg eller du tror, det handler om hva som skjer i kroppen når en blir kovidsyk, hvorfor en egentlig ble syk, og hva skjer i kroppen når en har tatt den nye injeksjonen.

Den alltid gode nyhet er at vi som mennesker har kraft gjennom vår skapelse til å endre det som er. Vår hjerte sine elektriske signaler er 60 ganger sterkere enn hjernens elektriske signaler (1). Les dette slik at sanne følelser har 60 ganger mer kraft enn sanne tanker. For å hente inn kunnskap fra tidligere blogger, må vi være i våre sunne deler, for å ha denne kraften. Både traumedelene våre og overlevedelen våre mangler den indre kraft, av den enkle grunn av de ikke vibrerer sannhet.

Hjerte har også sterkere elektromagnetisk kraft. Denne er 5000 ganger sterkere enn den elektromagnetiske kraft fra hjernen (2). Det er med andre ord nyttig på alle plan, langt flere plan enn alt som skjedde etter mars 2020. Så uavhengig av hva en mener om s l a n g e g i f t eller ko ro na vi r us, er det nyttig å bli kjent med hele seg selv. Og for de fleste mennesker betyr dette å bli kjent med egne sanne følelser. Spørsmålet som stilles til oss alle er, er vi villige til å lære det som skal til for å utvikle denne evnen til å skille sannhet fra usannhet? Er vi villige til å lære det som skal til for at vi kan endre våre liv med hjertets kraft? Det som er helt klart, er at ingen kan gjøre dette for oss. Det er en personlig utvilklet ferdighet på samme måte som å sykle og å svømme.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 15. april, 2022.
Hildur Vea, PhD.
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. Braden, Gregg, 2008. The spontaneous healing of belief, side 60.
2. Braden, Gregg, 2008. The spontaneous healing of belief, side 60.