Livets viktigste valg

Denne blogg tar opp det som er livets viktigste valg: enten vil våre handlinger styrke oss (og andre) eller så vil våre handlinger svekke oss (og andre). Menneskets frihet er at vi kan velge i våre liv. Og det er mange valg vi tar bevisst og ubevisst.

Min egen utvikling har gått fra et sterkt behov for å advare mennesker fra det eg ser som direkte helsefare, til å akseptere at vi som mennesker er ulike, og å respektere andres valg.
# Noen velger å leve som strutser, de har hodet i sanden (= en veldig begrenset forståelse av helheten), og de får ikke med seg det som skjer på overflaten (= alt som skjer, også det som forsøkes sensureres bort). Dette er et valg menneske tar.
# Noen velger å leve et liv ala det vi kaller tisse i buksa effekten, man velger da en handling som gir varme i nuet, men som gjør det iskaldt på sikt. Dette er et valg menneske tar.
# Det er stor forskjell om mennesker lever livet ut fra sin venstre hjerne bevissthet, (= kun delvis forståelse, skiller ikke sannhet fra usannhet), eller om de lever livet fra sin høyre hjerne bevissthet (= tilgang til helhetlig foståelse, kan skille sannhet fra usannhet). Det er også et valg menneske tar om de vil bruke tid og penger på å utvikle sin bevissthet eller ikke.

Det er ulike måter å forstå hva som mener med en utviklet bevissthet. Dette handler ikke om utdanning! Men noen ganger kan utdanning øke ens bevissthet. Vår bevissthet er en del av vår indre kropp. det som skjer inni oss. Og det er derfor kun utdanning som fokuserer innover som kan støtte oss i en utvikling av bevisstheten.

Det store bilde er at vi alle er her på jorden for å lære noe, erfare, noe, utvikle oss. Og våre veier er derfor ulike. Selv om vi har ulike «oppdrag» i dette liv, er det noe som er felles for oss alle.

Alle handlinger vil enten styre liv og livskraft, være en vinn – vinn situasjon, eller de vil svekke liv og livskraft, og medvirke til at andre også svekkes.

Mitt valg er at eg her på jorden for å støtte det som gir liv og økt helse. Eg er her for å samarbeide med de som søker sannhet. Eg er her for å styrke mennekser, slik at de kan finne den kraft de har i seg, som er medfødt, utvikle denne, slik at de kan lære å helae seg selv, og slutte å tro at en kan bli frisk av handlinger som svekker liv.

I denne blogg vil eg dele tre videoer. Den ene er fra P e n n y K e l l y, som har et oppgjør med alt som ikke er ekte. Alt som er en fake realitet. Slik eg ser det, er det en beskjed til de som velger å leve som strutser, fordi dersom en tror på noe som ikke er sant, lever en i en fantasiverden. Selv om P e n n y
K e l l y bor i USA, kan de hun deler overføres til norske forhold.

Den andre video viser hva som skjer i blodet på grunn av g r a p h e n o x i d som er i de nye injeksjonene. Den som leder oss gjennom lysbildene er dr P h i l i p p e v a n W e l b e r g e n. Han sier at han så en forskjell i blodet de siste to ukene – tidsrammen er her at filmen ble laget medio februar dette år, så det skifte han viser til skjedde januar 2022. Denne filmen varer 90 min (Klikk på mikroscop bilde nr 7). Filmen angår alle, fordi dr Philippe også viser lysbilder fra blodet til de som ikke tok injeksjonen, og lysbilder til barn som ikke har tatt injeksjonen.

Den tredje video er en advarsel fra Reiner Fuellmich (leder av korona kommisjon). Denne handler om at en frykt for at de som står bak p a n d e m i e n kan nå forsøke å bortforklare bivirkninger etter den nye injeksjonen, som at vi nå får en ny a i d s p a n d e m i. Eg deler denne, fordi eg har sett reklame på offentlisge steder i Norge om dette. Husker ikke ordlyden rett om det var at det var normalt å ta hiv test eller at alle budre gjøre det nå, noe i den retning. Husk, om dette vil skjer eller ikke, det vet vi ikke.

Når en ser filmen blir det klart at en har behov for å rense kroppen. De nye injeksjonene inneholder også andre tungmetaller som en trenger å rense ut. Selv om tungmetaller ikke smitter (shedding), gjør de mange syke (de skaper blant annet allergier og autoimmune sykdommer).

G r a p h e n o x i d er et stoff som svekker liv, som svekker helsen.
Å rense kroppen for toksiner styrker helsen, også helsen til egne barn. Søk opp kunnskap om hvordan kroppen renses.


Kvante healing hypnose teknikk er en reise i psyken hvor en blant annet møter sitt Høyere Selv. En kan stille spørmål til denne delen i seg selv, som har svar på alt og som kun snakker sannhet. De svar som er gitt fra Høyere Selv, når dette spørsmål er stilt i QHHT sessions (kvante healing hypnose teknikk), er at en kan bruke vanlige rensemetoder for å rense toksiner etter den nye injeksjonen.

Selv bruker eg regelmessig H2O2 vann (hydrogenperoxid), diverse renseprodukter når eg lager smootie, og bader regemessig i epsonsalt og zeolitt bad. Mangler en badekar, kan en bruke fotbad (20- 30 min).

Mitt høyeste ønske er at flest mulig mennesker velger livet. Velger det som støtter liv. At flest mulig velger handlinger som styrker en selv og egne barn, og barnebarn. At vi sammen kan snakke vanlig om hva som gir helse og styrker mennesker, og takke nei til alt det som vil svekke oss og ta vår frihet fra oss. Husk, det er den som trigges av dette tema, som har noe uløst i seg selv. Ellers ville en ikke blitt trigget.

De som søker sannhet, er alltid åpne for at de kan ha tatt feil. De har ingen agenda.
De trigges ikke av meninger som avviker fra deres egne.
De hører på begge sider av en sak, og bruker denne kunnskapen, samt egen intuisjon til å forstå seg selv og det som skjer i verden.
Kun de som inkluderer den indre verden, har en helhetlig forståelse av seg selv og andre.

Oppvåkning skjer ikke i grupper, det skjer hos et menneske om gangen. Og når et menneske våkner opp, betyr dette de de forstår at de har mer kraft og egenskaper enn en har vært klar over, samt at en ser tydelig hvordan mørkre krefter forsøker å ta fra en både ens liv og helse, og frihet.

Livets viktigste valg, er å velge seg selv. Starte med å lytte til seg selv, til hva kroppen forteller. Slutte med å overkjøre seg selv for å please andre. Slutte med å si ja når en mener nei. Samt begynne med å ta grep for å endre livet, en prosess som styres innefra.

Det er tungt å vanskelig å stå alene i slike prosesser, og ofte er en alene i starten, dette er en slags test på om en virkelig ønsker å leve et ærlig liv, et liv som styrker liv for seg selv og andre, et liv hvor en velger sannhet, også når dette koster noen goder på kort sikt (motsatt av tisse i buksa effekten). Hold ut, ensomheten går over.

Søk kontakt med likesinnede. Men ikke forvent at de som ikke har våknet verken skal være opptatt av det samme som deg, eller forstå det du opplever. Eg ser at noen er veldig skuffet over venner som de opplever avviser dem etter at de har våknet. Det som noen ganger skjer er at en søker støtte for en forståelse, som ikke er utviklet hos dem en søker støtte hos. Søk støtte med likesinnede. Og vær deg selv, kos deg sammen med gamle venner, uten at dette går på beksotning av den du er. Venner som ikke kan godta oss som vi er, er relasjoner vi bør ta opp til ny vurdering. Noen ganger er det tid for å avslutte en relasjon, og åpne opp for nye.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Fredag 22. april kl 1700, 2022 starter vi på Balanzen opp med kurs i traumer basert på metoden konstellasjoner. Vi kaller vår metode for systemisk samtale. Du vil også lære om nervesystemets rekasjoner på traumer, og hvordan vi kan hjelpe både oss selv og andre tilbake i balanse med BalanZe metoden. Kurset går over 2 helger. Andre helgen er 20 – 22 mai. Husk at det å finne tilbake til seg selv er noe de fleste bruker år på, ikke uker. Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no. Utdanning i systemisk samtale går over 6 helger, de andre kursene er systemisk samtale og tidlige trumer.

I denne utdanning blir du mest kjent med deg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor er dette en utdanning som passer godt for de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra hjelpeyrke, lærer, leder). Det sier seg litt selv, at en person som ikke kjenner egne sunne deler, men som lever ut egne identifikasjoner og egne tilskrivelser, egentlig ikke har peiling hvordan de kan bygge en sunn psyke i andre. Som leder klarer en ikke å identifisere hva som skjer dersom ubalanser i egen psyke forstyrrer den klare tenkningen. De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Det man ikke kan se i seg selv, kan man heller ikke se hos andre. Noen søker denne utdanning fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 16. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18