Tarot er en veiviser til å utvikle indre kraft

I omtrent en år har eg studert Tarot. Eg er fortsatt newbee, men innimellom dukker innsikter opp som styrker min hverdag og min kontakt med meg selv. I denne blogg vil eg reflektere rundt tenkningen til Mark Passion knyttet til noen av Tarot kortene, fordi dette ressonerer i meg.

Kort om Tarot: en stokk består av 78 kort. 22 kalles major arkana, dette handler om arketyper, eller oppgaver som vi alle må mestre i dette livet. Vi kan dele major arkana inn i to grupper, disse har nummer 0 – 10 og 11 – 21. Gruppen 0 – 10 handler om vår indre spirtuelle utvikling (= oppnåelse av indre kraft og visdom), mens gruppen 11 – 21 handler om oppgaver som må løses i den fysiske verden. det er en sammenheng mellom kortene i de to gruppene på følgende måte: 1-11, 2- 12, 3-13, 4-14, 5-15, 6-16, 7-17, 8-18, 9-19, 10-20. Det er også 54 traotkort fordelt i fire grupper som kalles staver, beger, sverd og myndter, 14 kort i hver gruppe. Staver handler om lidenskap og handling. beger handler om følelser. Sverd handler om tanker og sinnet vårt og mynter handler om våre resurser og penger.

I denne blogg ser vi bare på tallene 0 – 10 i major arkana. Eg vil først presentere Mark Passio sitt stikkord for hvert kort, og deretter kommentere dette ut fra min egen forståelse. Tarot kortene er her sortert ut fra livets tre og chakra systemet.

Fra Mark Passio, youtube nr 217/218
Fra Mark Passio, you tube nr 217/218.

Kort nr 0, narren eller sjelen, er det alt handler om. Kort nr 21, som er universet, er kortet som rommer alt. Vi ser at sjelen (narren) er i senter av kortene 1-10, og at den ytre verden (kort nr 21) er senter for kortene 11-20.

Chakra er enegisentre, og hvert chakra har ulike farger. De er plassert på kroppen fra perineum/endetarm område og opp langs ryggsøylen helt til toppen av hodet. De ulike chakra har følgende farge og er plassert på følgende sted:
ROT – rød, perineum/endetarm
HARA – orange, underlivet, nedenfor navlen
SOLAR PELXUS – gul, overnavlen, under brystbenet
HJERTE – grønn, over hjerte
HALS – blå, like nedenfor halsen
3. ØYE – indigo, midt i hodet, tenk ut fra midt mellom øyenbryn
KRONE – lilla, noen ganger hvit, plassert like over hodet.

Reisen i Tarot og det å åpne ens chakra handler om det samme, nemlig å vekke kundalinikraften i seg selv, og kunne bruke denne til beste for seg selv og andre mennesker.

Dette blir tydeligere når en setter sammen Mark Passio sine stikkord på de ulike taror kort i sammenheng med chakraene. Siden vår spirituelle utvikling går nedenfra og opp, ber eg om at du leser listen nedenfra og opp. Start derfor med rot, deretter hara osv.

KRONE
MAGIKEREN – Selvmestring

3. ØYE
YPPERSTEPRESTINNE – visdom
KEISERINNE – kunnskap.
Husk dette handler om indre visdom, indre kunnskap.

HALS
KEISER – indre styring/indre regjering
YPPERSTEPREST – selvdisiplin
Dette handler om bruk av viljen for å støtte seg selv

HJERTE
DE ELSKEDE – omsorg
En må kunne utøve omsorg for seg selv for å også kunne utøve sann omsorg for andre

SOLAR PLEXUS
VOGNEN – vilje
STYRKE – mot
Alle som har valgt en spirituell reise vet at det krever mot å mene noe annet enn «de fleste andre». Og paradokset med spirituelle reiser er at denne reisen smerter, en forlater noe (meninger, tankemønstre, og skifter de ut med noe som resonnerer mer med en selv, og som de som ikke er på denne reisen ikke forstår).

HARA
EREMITTEN – søke etter sannhet, lengsel etter å bli hel i seg selv,

ROT
SKJEBNEHJULET – ignoranse.

Mine kommentar til tarotkort 1-10

SKJEBNEHJULET
Startposisjon for alle er ignoranse. Vi tror vi har full kontroll på det meste. Så oppdager vi at noe skurrer, noe stemmer ikke. Eller vi opplever plager og symptomer som vi verken forstår hvorfor vi har eller hvordan vi blir kvitt. Vi går ut av ignoranse når vi velger å bli bedre kjent med oss selv, for å bedre kunne hjelpe oss selv. Vi går ut av ognoranse når vi forstår at vi selv er den som vet hva som er best for oss. Når vi slutter å høre mer på andre enn oss selv.

EREMITTEN
Det som driver oss videre i prosessen er en indre lengsel. Lengsel etter sannhet. En er trett av å være sammen med overfladiske venner. Selv om en elsket dette før, kommer en til et punkt hvor en vil spy av alt som ikke er ekte. Den falske verden er ikke lenger attraktiv. Eremitten er en fase hvor en lytter innover, mange søker seg derfor litt vekk fra andre i denne perioden. Å føle ensomhet en periode er helt vanlig, og en del av reisen. En må mestre det å være seg selv, også når en ikke kan dele dette med andre. Det er mye som skal plasseres i et forvirret hode i denne fasen.

STYRKE
Dette kortet viser bilde av en kvinne som temmer en løve med hendene. Hun bruker med andre ord den feminine kraft til å kontrollere det som kan være farlig. Læringen på dette sted er å bli kjent med egne energier, og å finne frem til denne kraft i seg selv. Alle har den! Alle menn kan utvikle feminin kraft, på samme måte som alle kvinner kan utvikling maskulin kraft. feminin og maskulin kraft handler om energier i oss, som vi har. Det vi skal lære er å bruke dem riktig.

VOGNEN
For å komme videre på reisen som er livets reise må vi bruke viljen. Vi må velge handlinger som gir oss fokus innover. Vi må velge å løse opp i det som stenger for denne utvikling, med andre ord personlig arbeid. Og når vi skal møte på skjellettene i oss selv, er det godt å ha mot med i bagasjen. Mye personlig arbeid handler om å overvinne frykt. Derfor når en kommer i mål, blir magikeren, er det ikke frykt igjen i kroppen.

DE ELSKEDE
Dette kort handler om å forene energier i seg selv, samt å gi seg selv omsorg. Egentlig er dette to sider av samme sak, fordi når vi jobber med å komme tilbake til balanse i oss selv handler dette om å forstå sammenheng mellom høyre og venstre hjerne bevissthet, forstå hvordan feminine og maskuline energier påvirker oss, slik at vi kan ta styringen. Men også bli kjent med nervesystemets sympatiske og parasympatiske reaksjoner, slik at vi ikke lenger lever som slaver styrt av egne impulser (reptil hjernen), som er tilstanden de fleste har før de har løst opp i de floker som ligger her. Et tegn på at en har løst oppgaven her, er at en ikke lenger trigges av andre (folk, meninger).

Dette kortet handler også om å utvikle hjertekraften, slik at vi kan bruke denne kraft til å manifestere det liv vi ønsker å leve. Vi kan ikke hoppe over trinnene i livets reise, så dette er en ferdighet en lærer når en er kommet dit på reisen. Vi har i tidligere blogger sett, (se forrige blogg) at hjertet elektriske og magnetiske kraft er mye mye sterkere enn vårt sinn. Skal vi utvikle denne indre kraft, er personlig arbeidet stedet å starte.

YPPERSTEPRESTEN
Dette kortet handler ikke om religion. Det handler om å utvikle selvdisiplin, slik at en klarer å leve i samsvar med seg selv og egne behov, også når verden stormer der ute, ala det som har skjedd siden mars 2020. Vi må leve den sannhet vi tror, ellers glipper den for oss. Vi utvikler oss gjennom våre handlinger, ikke gjennom å bare tenke og tro. Ypperstepresten er litt motsatt av religion, der hvor religion sier tro alene er nok. Ypperstepresten sier det er handlinger som viser hva du tror som endrer deg, og som gir deg kraft. Tro alene gir ingen kraft, selv om vårt ego liker å tro dette.

KEISEREN
Vi har nå en rekke ferdigheter på plass. Vi er nå klar til å styre oss selv. La vårt sinn, og ikke andres sinn være den regjering som styrer våre liv. Læringen er å bli suverene mennesker.

KEISERINNEN
Dette kortet er også et omsorgskort. Men hun bruker omsorg ut fra kunnskap. Omsorg som styrker andre, ikke svekker andre, er den form for omsorg hun står for. Derfor kan omsorg, på samme måte som hjertet omsorg, noen ganger fremstå hard. Å tvinge noen til å ta tak i seg selv er et eksempel på ekte omsorg, fordi det tjener ingen å få hjelp som egentlig tar kraften fra dem.

YPPERSTEPRESTINNEN
Hun er en vis kvinne (eller mann – kjønn på tarot viser til energier). Visdommen er at hun også har tilgang til skjult kunnskap. Det vil si kan lese energier. Det vil si har utviklet sin høyre hjerne bevissthet. Hun kan meditere, eller kan konstellasjoner, eller kontakte sitt høyere selv, slik at hun vet hvordan hun kan hente kunnskap når hun trenger den. Hun kan søke opp skjult kunnskap. Og hun vet i sin kropp, basert på intuisjon og kroppens reaksjoner hva sannhet er. Hun skiller tydelig sannhet fra usannhet.

Både keierinnen og yppersteprestinnen er kort som også inneholder mange granatepler. Dette er symbol for at en må jobbe dypt med seg selv for å oppnå den kunnskap og visdom som disse kortene representerer.

MAGIKEREN
Dette kortet symboliserer et opplyst menneske. Dette er et menneske som kan heale seg selv og andre. det er også et menneske som forstår seg selv og andre fullt ut. Det er veldig veldig få opplyst mennesker i samfunnet. Et av tegnene på de som har utviklet denne visdom er at de er åpne for det som er. De aksepterer livet følelsesmessig (trigges ikke lenger), samtidig som de bruker sin kraft til å skape det liv og den verden de ønsker å leve i. Magikeren har de ressurser han trenger, symbilisert med sverd, stav, beger og mynter.

En av fallgruvene til magikeren er en spirituell narsissist. Dette er en person som setter seg selv høyere enn andre. De søker seg ofte til ledende posisjoner. Som andre narsissister er de ofte flinke, noen er perfeksjonister. En spirituell narsissist har ofte utviklet spirituelle egenskaper. De er ofte gode å være sammen med, mange narsissister er morsomme. Men noen faller i unåde, og dette er de som ikke beundrer narsissisten. Ofte er det kun de som faller i unåde merker at noe ikke stemmer. De merker en at noe er galt, uten at en kan sette fingerer på hva det er. Tar en det opp får en høre at en er hårsår, for følsom, misforstår etc. Uansett hva en gjør, føles det som om en ikke kommer ut av det. Dette er egentlig en offer – overgriper dynamikk. Og ønsker du å lære mer om dette, er du velkommen til traumekurset som starter på Balanzen fredag 22 – 24 april, 2022.

Tarot er forankret i naturens lov (Natural law). Denne virker i oss og i samfunnet uavhengig om vi kjenner til den eller ikke. Vi er her på jorden for å utføre et oppdrag, fordi vi har noe å lære. utvikling av kundalini kraft er tegn på om vi lærer det vi skal. Vi merker da at vi endres innenfra. Og at vi er på en reise vi ikke kan stoppe.

De vikitgste læresituasjoner vi har i livet er relasjoner til våre nærmeste. Noen ganger er det foreldre som skal lære fra egne barn og barnebarn. Andre ganger er det barn og barnebarn som skal lære fra foreldre. Konflikt og uenighet er ofte tegn på at læring finner sted. Partnere skal oogså ofte lære fra hverandre.

En av de vikrigste læringene i mitt eget liv, var når jeg forstod (i alle kroppens celler) at selv om noe var urettferdig, var det faktisk jeg selv som matet meg selv med disse tankene, ingen andre. Når jeg forstod at det gikk an å legge vekk vonde følelser (dette er fullt mulig etter en har erkjent dem, akseptert dem), ble det slutt på en uutholdelig dyp psykisk smerte, som inniomellom gnaget inni meg.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Fredag 22. april kl 1700, 2022 starter vi på Balanzen opp med kurs i traumer basert på metoden konstellasjoner. Vi kaller vår metode for systemisk samtale. Du vil også lære om nervesystemets rekasjoner på traumer, og hvordan vi kan hjelpe både oss selv og andre tilbake i balanse med BalanZe metoden. Kurset går over 2 helger. Andre helgen er 20 – 22 mai. Husk at det å finne tilbake til seg selv er noe de fleste bruker år på, ikke uker. Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no. Utdanning i systemisk samtale går over 6 helger, de andre kursene er systemisk samtale og tidlige trumer.

I denne utdanning blir du mest kjent med deg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor er dette en utdanning som passer godt for de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra hjelpeyrke, lærer, leder). Det sier seg litt selv, at en person som ikke kjenner egne sunne deler, men som lever ut egne identifikasjoner og egne tilskrivelser, egentlig ikke har peiling hvordan de kan bygge en sunn psyke i andre. Som leder klarer en ikke å identifisere hva som skjer dersom ubalanser i egen psyke forstyrrer den klare tenkningen. De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Det man ikke kan se i seg selv, kan man heller ikke se hos andre. Noen søker denne utdanning fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 17. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18