Å bli fanget i en offer- overgriper dynamikk

De fleste mennesker som er fanget i en offer- overgriper dynamikk trenger hjelp for å komme løs. Det vanskeligste i denne prosessen er ofte å forstå hva som egentlig skjer. Når er ser hva som skjer, men mangler ressurser til å komme løs, er det her innsatsen må settes inn. Skal en ha indre mot, kraft og vilje, må en selv løse opp i de floker som stenger for at en har kontakt med det mot, den kraft og den vilje som eller mennesker har.

Eg deler her 2 lysbilder eg selv har laget om offer – overgriper dynamikk, basert på Franz Ruppert sin teori. Etterpå ser tar lysbildene opp eksempler som reiser spørsmål om det kan være slik at myndigheter har traumatisert sin befolkning gjennom denne pandemi, og at de har skapt et overgriper – offer relasjon, hvor de opprettholder samme makt overfor sin befolkning, som overgripere har overfor sine ofre. Se lysbildene og tenk selv.

De fleste av oss har i noen relasjoner vært fangte i offer – overgriper dynamikk uten at en har vært oppmerksom på dette. Og rollene byttes ofte om. At en er offer i en relasjon, og er overgriperen i en annen. Et av kjennetegnene på denne dynamikk er at en er fanget i et mønster en vil ut av, og så ser en ikke hvordan en kan unnslippe.

En situasjon som er uutholdelig vanskelig, er når en part i en relasjon går inn i en offer rolle, og samtidig gjør den andre til en overgriper. Ofte spiller slike ofre på «overgripers» samvittighet. At slike relasjoner er ren manipulasjon, er det mange som ikke klarer å se.

Et mønster eg selv ofte har opplevd, og et vet mange der ute opplever, er at når en tar opp noe, får en tilbakemelding om at måten en tar dette opp på er feil. Det som egentlig skjer, er at den andre ikke kan forholde seg til innholdet, (har kanskje er program som sier at all direkte snakk vekker følelsen skam, at en er feil, dum etc). Derfor avvises det som sies som kritikk, selv om det er en vanlig samtale. Og måten det avvises er ved å sette fokus på den andre, og derved kan en unnslippe å forholde seg til innholdet. Når en fanges i slike relasjoner, hvor en gjøres til overgriper fordi en ønsker endring av noe slag, og den som gjør seg selv til offer er i nær familie, er det ekstra vanskelig å se klart hva som egentlig skjer.

Det er alltid mulig å gå ut av offer- overgriper relasjoner. Men de færreste klarer det alene. Søk hjelp!

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 22. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18