Et opplyst menneske – hva er det?

Når eg utdannet meg og tok min doktorgrad, var noe av opplæringen at en ikke skulle tenke for mye selv. Det en skrev ned i egen produserte dokument, skulle helst være hentet fra en kilde. På den ene siden ønsket en personer som tenkte selv, på den andre siden kneblet en de som tenkte selv, om det de tenkte ikke samsvarte med den vedtatte forståelsen av hvordan noe fungerte. De kalte denne prosessen for akademisk skriving.

Det er i utgangpunktet ikke noen motsetning mellom akademisk skriving og det å være opplyst. Tvert imot kan et opplyst menneske godt skrive på en akademisk måte. Og de som er opplyste, vil gjenkjenne en resonans når de leser tekster skrevet av andre opplyste mennesker.

Når en skal forklare hva et opplyst menneske er, så handler dette om det stikk motsatte av akademisk skriving. Et opplyst menneske er et menneske som kan tenke selv + har integrert egne følelser og erfaringer i egen kropp. Denne prosessen med integrasjon av egne erfaringer endrer en som menneske. En får da full tilgang til de egenskaper som vår bevissthet gir oss. Opplysthet kan også oversettes med selvmestring. En vet en har tilgjengelig ressurser og egenskaper i seg selv, som gjør at en kan mestre de fleste situasjoner. Dette er det motsatte av det å unngå det som trigger.

Vi har ulike kilder til kunnskap i oss selv. Vi henter informasjon fra tankene, fra følelser og fra kroppsfornemmelser. Jill Bolte Taylor, som er hjerneforsker, har studert forskjellen mellom høyre og venstre hjerne bevissthet. Her er to tabeller fra hennes nye bok, som kom i 2021, Whole brain living.

Jill Bolte Taylor, tabell som viser hvor ulike tankene er i venstre versus høyre hjerne bevissthet
Jill Bolte Taylor, tabell som viser ulik emosjonell handling og opplevelse i venstre versus høyre hjerne bevissthet

Hvis en velger ut noen punkter fra hennes tabell, viser denne at:
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet er dømmende, mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet er medfølende.
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet sitt fokus er meg , mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet sitt fokus er vi
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet er travle, mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet er tilgjengelige
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet er stive/rigide, mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet er åpne (for det som er).
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet er forsiktige, mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet er tar sjangser.
# mennesker forankret i en venstre hjerne bevissthet er redde, mens de med utviklet høyre hjerne bevissthet er ikke styrt av frykt.

Svært få mennesker er bare det ene eller bare det andre. De fleste av oss befinner oss på en trinnløs skala mellom:

Venstre hjerne bevissthet …………………………………………………………………………….Høyre hjerne bevissthet
Liten kontakt med seg selv………………………………………………………………………..Stor kontakt med seg selv
Har ofte helseplager …………………………………………………………………………………….Har sjelden helseplager
Forstår ikke seg selv…………………………………………………………………………………………………Forstår seg selv
Mangler kontakt med sanne følelser……………………………………………………Har kontakt med sanne følelser

Det som er naturlig for et menneske forankret i en vestre hjerne bevissthet er å tenke at en kan utvikle de egenskaper en ønsker med å trene på dem. Og noen ting kan vi selvsagt trene oss opp til. Men de som har gått veien med å utvikle egen høyre hjerne bevissthet, vet at det er kun gjennom å møte det som er i ubalanse i en selv (det som trigger en selv), at en kan transformere dette til en høyre hjerne bevissthet. En må leve den endring en ønsker å skape. Og en må velge sannhet, søke sannhet.

Hva betyr det da å møte seg selv. Hva betyr det å bli opplyst? De fleste mennesker tror at de vet hvem de er, de tror at de lever eget liv, og at de har full kontroll. Det er først når en stopper opp, og lar roen synke inn, at det som er i ubalanse i oss kommer frem i bevisstheten. Og da kommer det ikke som ferdige fortellinger, eller beskrivelser av våre plager. Kroppens språk er mye mer subtilt enn det. Den snakker til oss som uro, utålmodighet, konsentrasjonsvansker, spenning som gjør at en ikke sover, smerter, og egentlig allslags plager. Det er ved å møte disse plagene i seg selv, at en kan transformere dem. Verken piller eller andre personer kan endre de tanker en selv gjør, de handlinger en selv gjør, eller unnlater å gjøre, som gjør at en har de plager en har.

Prosessen til opplysthet er den samme hele tiden: En må forstå hva kroppens reaksjoner vil fortelle en, og akseptere at det var slik en følte den gang når x skjedde. Gjør en dette vil kroppens plager slippe taket. Det er mange ulike metoder, men essensen er det samme. Møte seg selv dønn ærlig. Tegnet på at en er på rett prosess, er at en merker at en endres innenfra. Ingen utefra styrer dette, en styrer seg selv.

Selv om det vanligvis tar år å komme i balanse i seg selv, er dette verdt investeringen. Selv var jeg 45 år når jeg forstod at eg var langt ute av balanse. Det tok 4 år med intens jobbing, å komme sånn noen lunde tilbake til et liv der verken triggere eller symptomer styrte livet mitt. I dag 11 år senere, har eg har glede av at eg gjorde dette hver dag siden. Og eg vet hvor slitsomt det er å ikke ha krefter til å fungere i en normal hverdag, når livskraften fungerer som et dårlig batteri på mobilen.

En stor hindring som gjør at mennesker ikke våger å satse på at de kan hjelpe seg selv til et bedre liv, er at de tror at andre vet bedre enn dem selv hva de trenger. Dette gjør at de lytter mer til andre enn seg selv, er forblir stuck, uten at de forstår at det er dette som skjer. Noen gjør som legen elle behandler sier og så glemmer de å lytte til seg selv. En annen hindring er at de tror at bare de gir seg selv litt tid, så går dette over av seg selv. Men, selv om en kan lære å fortrene og benekte indre ubehag, (= normale forsvarmekanismer alle har), så vil det som er fortrengt komme frem i bevisstheten
# når det trigges (det kan også trigge seg selv)
# når det blir ro i livet
# en blir syk, opplever en krise, noe som gjør en mer sårbar, og da klarer en ikke fortrenge lenger.

Sist blogg tok eg opp offer- overgriper dynamikker. Denne er seig å komme ut av, men med hjelp er det fullt mulig. Mennsker som er fanget her, har ofte reaksjoner som benekter, biter tenner sammen, fortrenger minner, forakter svakhet, føler seg skyldig, skammer seg, ser på skadene som rettferdig straff. Andre tegn er at en i relasjoner er konflikt sky, over-engstelig, over-tilpasset, underkaster seg, passiv og overbærende. ser vanligvis den andres perspektiv, ikke eget.

Med andre ord, ingenting forsvinner før vi selv løser det opp. Det er mye en kan gjøre selv for å hjelpe seg selv, men egentlig svært lite før en har lært hvordan en gjør dette. Selv surret eg rundt med all verdens tiltak for å hjelpe meg selv, som var tankebasert, uten at dette endret meg. Eg fant frem til nye overlevestrategier, og trodde dette var endring. Eg forstod ikke den gang at transformasjon av noe til noe annet er ikke kunnskap en ikke kan ta til seg med ord, da det er kroppslig kunnskap. Ex det går ikke å lese seg til hvordan en skal lære å svømme, det er kun praksis i vann, og vilje til lære det, som gjør det mulig.

Det er mange ulike grader av opplysthet eller oppvåkning. En slik oppvåkning skjer enten ved at en tar trappen (gradvis) eller ved at en tar heisen (plutselig oppvåkning). De fleste mennesker tar trappen. Uansett er det en del indre prosesser som må plasseres for at en skal kunne fungere med denne nye bevisstheten.

En av de store fordeler eg selv merker med endringen fra venstre til høyre hjerne bevissthet, er at en blir trygg i seg selv, og en utvikler redskaper som gjør at en vet hvordan en håndterer nye situasjoner. Det er ikke slik at de utfordringer slutter å dukke opp, forskjellen er at en håndterer egne følelser, slik at en slipper det følelseskaos som kriser gir i tillegg til det en må håndtere. Jo flere skjelletter en har lagret i skapet, jo lettere vil en trigges, og jo oftere vil en trigges. Og mange mister seg selv (kontakt med kropp og bevissthet) når de trigges. Dette skaper indre kaos, tankestress. Også for disse er det en vei ut. Og den er å få hjelp slik at en kan møte det som trigger en på en måte der en ikke lenger overveldes. Det skjer ingen healing når en er overveldet av følelser.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 24. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18