The missing link – i oss selv

Denne blogg tar opp et tema som vi helst verken vil tenke på eller snakke om: The missing link i oss selv. Det som fokuseres i samfunnet er at når helsa ryker så er det skjebne ( ikke noe vi kan gjøre verken fra eller til), eller så kan det være traumer (hendelser som setter spor). Å søke hjelp for traumer er nødvendig, fordi dette er floker som blokkerer vår utvikling. Men i tillegg til å løse opp det fastlåste trenger en ofte hjelp til å bygge det som mangler. Og det som manler er the missing link – i oss selv. Slik eg forstår det, er dette når en ikke kjenner seg selv og når en mangler en trygg kjerne i seg selv.

Å kjenne seg selv betyr å kjenne egne sanne følelser. Å kjenne egne sanne følelser betyr at en kan skille mellom overlevestrategier og sanne følelser. Overlevefølelser kan fremstå lik sanne følelser. Forskjellen er deres funksjon. Og funksjon til overlevefølelsene er å holde sanne følelser borte fra bevisstheten (dempe smerte og overveldelelse. Lakmus testen på om en er i kontakt med egne sanne følelser, er at disse kommer som en bølge, den kan være rolig og heftig, men vil vanligvis dempe seg av seg selv, innen svært kort ofte. Ofte innenfor et min, men kan selvsagt vare lenger. Å kjenne egne sanne følelser betyr også at en kan romme denne følelse (energibølge) i egen kropp. En har et stort nok toleransevindu slik at en ikke blir overveldet av følelser. Overlevefølelser kommer igjen og igjen. Helt til vi forløser dem, = erkjenner det vi faktisk har erfart.

Fortrengte følelser er følelser som har overveldet oss. Dette skjer enten fordi følelsen er for sterk, for mange følelser kommer på en gang, noe knyttet til en av følelsene oppleves uløselig, eller at det skjer for mange små hendelser på for kort tid, man klarer rett å slett ikke å fordøte det som skjer.

HER ER ET EKSEMPEL HVOR JEG BRUKER «PANDEMIEN». HOPP GJERNE OVER DETTE AVSNITT.
Når pandemien kom var dette et eksempel på det siste for de fleste. Man ble ledet inn i et informasjonskaos, nyheter kom på løpende bånd, og mye av det som ble presentert var helt nytt, noe en aldri hadde tenkt kunne skje. Mange ble stressa (overveldet av informasjon), selv om de fysisk ikke var syke, og trengte de bli stressa av den grunn. Når en ser tilbake hva som som egentlig skjedde, klarer en å se hva som var nødvendig, og hva som egentlig bare pisket opp stemningen. Og alle kjenner noen som var reddere enn andre, og som dro dem inn i sin overlevstrategi (=kontroll, og alle må reglene, selv om regjeringen bare oppfordret til de samme reglene). EKSEMPEL SLUTT!

Fortrengte følelser ligger i svale, men de dukker frem hver gang de trigges. Og jo lengre de har ligget i dvale, jo mindre skal det til for at de trigges, og jo mindre forstår den som eier det som er fortrengt og trigges. Faren er her ganske stor for at en leter etter løsningen på feil sted (= der ute). Løsningen på det som trigger oss er ALLTID I OSS SELV.

Den andre delen av missing link er å mangle kontakt med egen trygg kjerne. Når denne mangler, mangler en ofte også mening i livet, sunn vilje, tro på seg selv, kjennskap til egne behov, og evne til å uttrykke sanne følelser. De fleste skjuler at det er slik, ved å leve slik det er forventet en skal leve. Man skjuler dette godt med å spille roller, bære masker, skljule seg bak fasader. De som er kontrollfriker, som egentlig er en overlevestrategi blir ofte oppfattet som vellykka av de som mangler denne overlevestrategi. De som har en sunn full kontroll, eier ikke behov for å kontrollere andre.

Årsaken til at en mangler trygg kjerne går til oppveksten. Den vanligste grunn er at en eller begge foreldre også mangler denne trygge kjerne, og derfor var de ikke i stand til å utvikle dette hos eget barn. Dette handler ikke om at foreldre ikke elsker sine barn. Men ingen foreldre kan gi sine barn noe de selv ikke har. En annen årsak er at barnet er uønsket. Et uønske barn, noe som sjeldent innrømmes av foreldre, opplever seg ofte ignorert, verdiløs. De blir ofte utnyttet (ubevisst), blir en syndebukk eller må leve som en «tjener». Ofte tilpasser de som, underkasetr seg andre. Dette var kanskje noe de måtte de første leveår. Og så lever en i samme spor som voksen. Blir selvsagt syk av det, men verken blodprøver eller MR eller røntgen kan fange opp at en er syk fordi en ikke lever sitt eget liv, fordi en ikke er ærlig med seg selv.

Oppskriften er lik på å komme ut av et er å mangle en trygg kjerne i seg selv og det å ikke vite hvem en selv er. En må begynne å lytte til seg selv, og slutte med å vikle seg inn i andre overlevedeler (ivareta andres ønsker og behov, ikke egne). En må si nei og ikke ja når en mener nei. Det som er enda vanskeligere: En må møte det som er uløste floker i seg selv. Med andre ord møte det en ikke vil møte i seg selv, fordi det er skremmende, eller overvelder en, eller vekker ubehag eller stekre følelser. Sorry, dette er eneste vei ut. Dette må en ha hjelp til i starten. Man kan først gjøre det alene når en har lært hvordan en gjør det.

På samme måte som en kan kjøre bil hvor som helst når en behersker teknikken. Slik er det også med denne teknikken, man kan løse det meste i seg selv når en vet hvordan en gjør det. Dette leder oss tilbake til starten av bloggen. Siden dette er et tema ingen innrømmer, ingen snakker om, er dette et tema vi ikke lærer gjennnom oppveksten, bortsett fra de få som har foreldre som er trygge i seg selv og som rommer følelser.

En lakmus test på hvor mange du kjenner som er trygge i seg selv og som rommer seg selv, er at dette også er personer som rommer andre uten å bli redde eller trigges. Tenk etter hvor mange relasjoner har du i livet ditt til personer hvor du kan være deg selv fullt ut. Relasjoner hvor du verken trenger spille rolle, bære maske eller skjule deg bak en fasade. Dette er relasjoner som ALLTID gir energi til begge. I motsetning til relasjoner hvor en ikke kan være seg selv, som er relasjoner hvor en alltid tapper energi.

Det er mange veier som kan gi deg trygg kjerne i deg selv og kjennskap til egne sanne følelser. Vi på Balanzen kjenner til noen av dem. Velkommen til oss.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 27. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18