Å kjenne seg selv – hva betyr det?

Denne blogg setter fokus på hvem vi er. Dette er et viktig tema, da det finnes mange mennesker som kjenner andre mennesker bedre enn de kjenner seg selv. Noe er snudd på hodet med andre ord.

De fleste mennesker tenker at de er den person som deres tanker forteller dem at de er.
Men mennesket har også følelser og en kropp. Er dette også en del av den vi er?
Hva hvis våre følelser forteller oss noe annet enn våre tanker? Hvem er vi da? Det tankene forteller eller det følelsene forteller?
Eks: Hvis våre tanker fortellert oss at vi er en god person, skader ingen andre, og samtidig forteller våre følelser oss at vi er usikre, og så dukker tanken opp at vi ikke er så sikre på hvem vi er?
Skal vi da stole på tanken, og fortrenge følelsen, eller er følelsen en del av den vi er, slik at vi da må gå dypere inn i oss selv for å finne ut hva denne usikkerhet er? Poenget er at det er kun når vi forstår hva som skjer i oss, når våre tanker og følelser uttrykker det samme som kroppsreaksjonen, at en harmonisering har funnet sted.

Både våre tanker og våre følelser uttrykkes gjennom kroppereaksjoner. Kan vi stenge av for disse reaksjonene, overse dem, og bare stole på tankene, og/eller følelsene, eller er den vi er en harmoni av tanker, følelser og kroppereaksjoner? er det dette personlig arbeid handler om, skape harmoni i se selv, slik at tanker, følelser og kroppsreaksjoner uttrykker det samme?

Hvis vi bare kjenner tankene våre, og noen av følelsene, da en rekke følelser er fortrengt – kan vi da med hånden på hjerte si av vi kjenner oss selv? Eller betyr det å kjenne seg selv å kjenne alle følelser i egen kropp? At vi kan romme alle følelser uansett hva som skjer uten å bli overveldet.

Kjenner vi oss selv, dersom vårt fokus er stort sett utenfor oss selv? Må vi møte oss selv, den indre verden, for å kjenne oss selv? Kan vi si at vi kjenner oss selv, dersom vi stenger av den indre verden. Kan vi si at de som tror på den indre verden tror på en fantasi, at dette ikke er virkelig? er en da syk dersom en opplever egne energier? Eller er det de som ikke erkjenner dette som er en del av alle mennesker som har misforstått seg selv?

Innimellom møter eg på mennesker som forteller at de stort sett kun kjenner seg selv fra halsen og opp. De vet de har en kropp, men forstår lite av både følelser og kroppsreaksjoner. De bruker derfor i liten grad hjertekraften, den kraft som er 5000 ganger sterkere enn den mentale kraften. Man kan lett bli et lett bytte for de som forstår hva kraft er og hvordan denne brukes om en bare stoler på egen tankekraft. Hvis en opplever at andre bestemmer over en, at en har liten frihet i eget liv, betyr det kanskje at en må bruke viljen til på personlig arbeid om en skal endre dette.

Spirituelt arbeid = personlig arbeid =
balansere energier i en selv = harmonisere tanker, følelser og kroppsreaksjoner.

Selv startet eg i motsatt ende, eg var syk, og forsøkte å forstå meg selv. Møtte meg selv, en teskje om gangen, og etter å ha gjort persolig arbeid i flere år, jobbet med traumer, forstod eg at dette egentlig var spirituell utvikling. Fordi det er å møte seg selv som gjør at ens bevissthet endres, som er det samme som spirituell utvikling gjør, ens bevissthet endres. Det er med andre ord ulike veier til samme mål.

Egentlig er kroppens reaksjoner et genialt system. Fordi de forteller oss gjennom symptomer, at her er det noe en må ta tak i. Angst er en varsellampe, det samme er slitenhet (og alle symptomer egentlig). Noe en gjør eller tror på, tar en vekk fra seg selv. De vanligste grunner til at varsellampen tennes er at en tror på tanker som ikke er sanne eller at en har fortrengte følelser.

Ofte tenker en at meditasjon leder til spirituell utvikling, noe som er tilfelle om en møter seg selv i meditasjonen. Meditasjon som bare gir ro, søker bliss, gir sjelden personlig utvilkling. Det er kun smerte som transformeres som gir utvikling. Uten transformasjon av energi, skjer ingen balansering av de energier som er i ubalanse.

Harmoniseringen i oss selv, gjør vi selv. Ingen kan gjøre dette for oss, på samme måte som skal du lære å svømme, så må du lære dette selv. Ingen kan lære det for deg.

Her kommer vår frie vilje inn. Som mennesker har vi fri vilje. Ingen kan ta den fra deg, uten ditt samtykke. Dette betyr at når noen forsøker å ta kontroll over deg, må en kjempe imot. Og det å kjempe for noe viktig, er det som gjør at en oppdager den indre styrken som er i oss.

Husk at det en gir oppmerksomhet vokser, dersom en mater seg selv med at noe er håpløst og en kan det ikke eller er for sliten, vil universet gi en mer av håpløsthet, og slitenhet. Og slik fortsetter det, helt til en selv endrer det som skaper håpløshet og slitenhet. Da kun de færreste klarer å ta seg ut av fastlåste situasjoner alene, søk hjelp.

Bruk den frie viljen til å hjelpe deg selv. Også om det koster penger. Det er ingenting som er dyrere enn å leve med egne blokkeringer slik at en må på trygd, og miste 1/3 av inntekten resten av livet. Et år med terapi er småpenger satt opp mot dette. Do the math. Sats på å bli frisk og fri. Ikke la NAV styre hva du har lov og ikke lov til.

Det er to måter å kjempe på. Den ene er innebygget, som innstinkt. Denne er å gå ut i den ytre verden og kjempe med nebb og klør for det en mener er riktig og rettferdig. Den andre måten er å utvikle indre kraft og styrke, leve i samsvar med naturens lov, og stole på indre guiding, og støtte fra gode energier om en trenger det. Ingen som ikke har utviklet indre kraft, kan forstå hvor sterk denne er.

Et av de viktige redskap mennesker utvikler om de velger å møte seg selv, er en kroppslig sannhet. dette betyr at en kjenner på egne kroppsreaksjoner hva som er sannhet. Mennesker gjør dette på litt ulikt vis, men med trening så finner en frem til en forståelse en kan stole på. Det sier seg selv at en slik egenskap gjør livet mye enklere å leve. En kan lettere velge vekk å bruke tid på det som ikke er sannhet, og som av den grunn kun er ditraksjoner. Egenskapen er også nyttig i valg situasjoner. Det område eg selv har hatt størst glede av egenskapen kroppslig sannhet, er i forhold til å løse opp i blokkeringer, både egne og hos kunder. Fordi kroppen responderer på sannhet med indre ro. Derfor kan en kjenne når harmonisering har funnet sted, kroppens ro – ikke tankene – bekrefter at blokkeringen er løst.

Det enkle grep for å møte seg selv, er å ta seg tid til å kjenne etter hva skjer i kroppen når en tenker ulike tanker, hvilke følelser vekkes. Er det vanskelig å komme i kontakt med følelser eller kroppsreaksjoner skyldes dette trolig en blokkering, søk da hjelp.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 28. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18