Spirituell bypassing

Denne artikkel har et kritisk blikk på vår spirituelle praksis. Spirituell bypassing er når vår praksis er slik at vi unngår, undertrykker, eller forsøker å komme unna følelser eller situasjoner. Følelser eller situasjoner vi trenger å løse opp i. Med andre ord er spirituell bypassing et forsøk på å ta en snarvei til målet. En søker de gaver som spirituelt arbeid gir (overflod, lykke, indre fred), men er ikke villig til å gjøre den jobben som må gjøres for å komme dit i ens personlige utvikling fordi en hoppe over den oppgaven som det var ment en skulle løse. Selv om dette fører til stagnasjon og mer smerte for en selv, er det vanlig at mennesker ikke forstår at de egentlig lurer seg selv med måten de praktiserer sin spiritualitet på.

Her er eksempler på 12 vanlige måter som en forsøker å snike seg unna det å møte seg selv på.

1. Numme egne følelser ved å undertrykke eller unngå å kjenne på dem. Dette er egentlig en normal kroppslig reaksjon når en er overveldet, det skjer automatisk. En unngår å møte dette ved å la være å søke hjelp.
2. Opphengt i det å tenke positivt, og det å ikke bli sint. Denne kjenner eg meg selv i år tilbake, da var eg aldri sint (trodde eg). At det lå mengder med fortrengt sinne bak et slikt mønster, tok det meg noen år å finne ut av. Er vi stuck, ser vi ikke hele bildet. Ofte er det sanne bilde motsatt av det vi tror.

3. Svekke seg selv med kritiske tanker eller holdninger til en selv. En typisk variant av dette er at en ikke er god nok. Og selv om det kan være en erfaring en har med i bagasjen at en ikke var god nok for foreldre (noe som vanligvis betyr at en er ulik dem), så kan en straffe seg selv, med å mate seg med denne tanken, istedenfor å plassere den som en erfaring.
4. Fobi mot å bli sint. Konfliktsky. eksempel på denn er pleaseren, som smiler i verden, og koker av raseri når en er alene. Selv om dette er dype mønstre i psyken, slik at en ikke kan ta seg sammen, så er det mulig å komme ut av dette med å begynne å innrømme at en er sint når en er sint. Og ta det derfra, eventuelt søk terapi om en vil ha fortgang i prosessen.

5. Svake personlige grenser. Dette kan handle om at en sier ja når en mener nei, at en har en svak evne til på sette grenser.
6. Være overtolerant for andre menneskers oppførsel. Frykten for å ikke blande seg, virker i mange tilfeller som mangel på støtte for de som opplever urett. Overgrep er overgrep. Punktum. Løgn er løgn.Punktum. Noen har en fix ide om at en er en god person tåler det meste (mantra må tilgi). Men det er ikke mulig å tilgi og samtidig kjenne på urett, da lager en en knute i seg selv. En kan forsone seg med urett når en har kjent hva denne gjode med en, da kan den slippe taket. Men dette er noe helt annet enn å si at jeg tilgir at du svek meg, løy for meg, krenket meg. Å tilgi andre, er å romme egne følelser. Når en rommer seg selv, vet en hva en selv føler, og en HANDLER ut fra dette. Da kan en også romme andre, og situasjoner med urett. Husk at sannhet kan fremstå nådeløs, den er like fullt sann spiritualitet.

7. De som forsøker å drepe ego, og som fordømmer denne delen i seg selv. Dette bygger på en misforståelse, fordi det å kontrollere ego er det som er målet. Vi har alle ego, og skal ha det. Den spirituelle vei viser oss hvordan vi kan kontrollere denne delen av oss, slik at ikke den kontrollerer oss.
8. Overdreven løsrivelse. Dette kan fremstå som at en ikke følger vanlige spirituelle lover, men lager sine egne lover. De fleste spirituelle lover er oppsummert i naturens lov (natural law). Handlinger som bygger på sannhet og kjærlighet fører til orden og frihet. Mens handlinger styrt av frykt og usannhet fører til kaos og mangel på frihet.

9. Å bli stuck i bestemte teorier eller fastlåste trossystem om sannhet. En av de store farene her er å tilpasse seg for mye til hva andre, sprituelle ledere, tror og mener. Vi skal lytte til andre, men ikke lytte mer til andre enn oss selv. En sann spirituell lærer, er den som ønsker at eleven en dag skal bytte plass med lærenen, slik at de blir venner og kan lære av hverandre.
10. Nekte å ta ansvar for egne handlinger (gjeler også ikke gjøre handlinger), og plassere ansvar for dette på en spirituell guide eller engel. Husk at det å ikke handle kan ha like store konsekvenser som det å handle. I traumeteori er de største utfordringer for mennesker at de ikke fikk nok støtte i barndommen, slik at de ikke utviklet en trygg kjerne i seg selv, og årsaken til at dette skjedde er vanligvis en ikke handling. Hvis en mangler trygg kjerne i seg selv, og ikke søker hjelp for å få denne på plass, er dette et eksempel på en ikke handling.

11. Å tro at en selv er bedre enn andre, at en har nådd et høyere nivå enn andre. Spirituell kraft måles i kjærlighet, evne til å romme andre, evne til å ta inn det som er virkelig med medfølelse. Det er dette vi kaller ubetinget kjærlighet.
12. Bruk av spirituell praksis for å unngå å kjenne på ubehag, for eksempel bruke meditasjon for å dissosiere fra følelser istedenfor å transformere dem.

Det er også en blokkering av ens spirituelle praksis om en søker tilhørighet i en gruppe hvor det ikke er rom for at en kan være den en er fullt ut. Det kan være at gruppen ledes av en leder, en som vet bedre enn andre, og som leder gruppen slik at ens maktposisjon opprettholdes. Denne form for manipulasjon kan skjules med bruk av å hevde at de som søker spirituell utvikling må være ydmyke for at de ikke forstår så mye som lederen. Dette kalles spirituell fundamentalisme eller spirituell narsissime.
Det kan også være at gruppen er forankret i tros eller læresetninger, som kvelder den frie tanke og den frie vilje. Det finnes ørten eksempler på sekter og samfunn som kveler sjelen til sine medlemmer, ved å gjøre dem om til roboter som lever slik sekten eller samfunnet mener er rett.

«En sann spirituell leder vil alltid gi kraft tilbake til deg, mens en falsk spirituell leder vil gjøre deg medavhengig av dem. De vil hevde at de (ikke du selv) kan heale deg og lede deg på din sanne vei mot opplysthet, selvmestring og enhet. Og hvis du tror på dem, fanges du i et nett hvor du tror at noen utenfor deg selv kan redde deg». (Kilde, fritt oversatt).

Når en har det vanskelig, og alle går gjennom slike perioder, fordi vi er her på jorden for å erfaqre noe, lære noe. I slike vanskelige stunder, er det vanlig å se seg om etter noe som kan redde en ut fra ubehag. Noen går inn i samfunn, noen drukner sitt ubehag med noe de putter i munnen (mat, medisin, rus), samtidig som de innerst inne vet at dette ikke løser den floken som skaper ubehaget. Sann spiritualitet er å søke løsninger som løser opp ubehaget, ikke benekter det.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 29. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18