Å se virkeligheten som den er

Denne blogg tar opp det å leve i illusjoner versus å leve i virkeligheten som den er. Å leve i en illusjon er det motsatte av å forholde seg til virkeligheten som den er. Dilemma med dette tema er at det er ingen som tror at de selv lever i en illusjon. Det er noe andre gjør, ikke jeg. Absolutt alle tror de har rett, og at deres forståelse er den sanne. Også når det er motstridende forståelser av det som skjer, er det vanskelig for mennesker å innrømme at kanskje er det en selv som kan ha tatt feil. For noen mennesker er det helt umulig å innrømme at en kan ha tatt feil. Eg husker år tilbake, at eg var slik. Stridig som et esel, og skråsikker på min sannhet. I dag er eg heldigvis mer ydmyk, og ser at eg kan bli lurt som alle andre, også av alternativt media.

Et lite glimt fra det store bildet i den ytre verden

Et tema som opptar de fleste er hva skjer i verden? Har du lagt merke til at det nå annonseres i media om at mange er syke uten at de vet det, med en leversykdom. Her er skjermbilde fra Haugsunds avis i dag 30. april 2022, store fete bokstaver, med et innhold som lett kan vekke frykt hos de som er redde for å bli syke: «ukjent» folkesykdom rammer mer enn èn av fire nordmenn.
En parantes her er at en kan lure på hvorfor en har satt ukjent i hermetegn.


I artikklen står følgende:
«Det som for mange kanskje er mindre kjent er at mer enn én av fire nordmenn i dag har fettleversykdom. De neste årene antas andelen med alvorlig sykdom i leveren å øke kraftig.

Det er i hovedsak relatert til overvektsepidemien. Kroppsmasseindeksen har økt enormt siden 70-tallet og til i dag, og blant de med BMI over 30 så er det mellom 75 og 92 prosent som har fettlever».

Og selvsagt ingen forklaring til påstanden om at det er overvekt som er årsaken, noe som gjør det enkelt for mennesker å tenke at fett i kroppen også kan gi fett i leveren. Vi ser her at noe blir sagt uten at det blir sagt. For de som stoler på media, er det er lett å tenke at dette er hele sannheten. Og trolig er det noe sannhet i det som skrives. men kanksje det er mer informasjon som er nyttig å reflektere over knyttet til denne nyoppståtte situasjonen.

I dette avsnitt tar eg opp en annen forståelse av denne nye leversykdom. Kan dette ha noe med det verdensomspennende eksperiementet å gjøre. Hør hva dr Ariyana Love sier om innhold i dette stikket og leversykdom: (ca tider: fra 20:20, pfizer patent fra 22:15, svensk studie: 24:15, detox 30:30). Den gode nyhet er at leger, inkludert Dr. Love, nå har funnet ut hvordan de kan reversere skadelig effekt av eksperiment injeksjonen. Motgiften er opppdaget.

Før vi går videre må vi minne om naturens lov (natural law). Handlinger en gjør basert på frykt, øker frykten på sikt, og fører til kaos og ødeleggelse. Handlinger basert på sann kjærlighet, øker sann kjærlighet, og fører til orden og glede. Dette handler om enkeltmenneskets valg. Ingen kan skjule seg bak andres meninger og oppfordringer. Naturens lov handler om oss selv. Punktum.

En må velge å gå ut av frykt om en vil finne sann kjærlighet. (søk hjelp). En må velge sannhet for å finne den. Dette krever innsats i form av å lese seg opp, samt at en møter seg selv, egne følelser og egne meninger på en måte som kalles kognitiv dissonans, som betyr at en er forvirret en periode før en lander i det som er sannhet. Kun sannhet gir dyp indre ro.

Det neste bilde viser noen av de tema som den kognitive dissonans handler om når en med et ærlig hjerte sjekker opp ulik informasjon for å finne ut hva skjer egentlig.


Et lite glimt fra det store bildet i den indre verden

De fleste mennesker har et lite bevisst forhold til hvem de selv er, på den måten at de har et lite bevisst forhold til at de i seg selv har flere bevisstheter. Dette er en del av det å være menneske, på samme måte som at vi har et hjerte, to lunger etc.

Dette er kunnskap som har vært kjent i alle tider. Vi kaller det med ulike navn som høyre og venstre hjerne bevissthet, feminin og maskunlin kraft, yin og yang energi, kropp og psyke, ego og sjel. Selv om det er små variasjoner i de ulike retninger, er essensen den samme: vi trenger en balanse i oss selv og et bevisst forhold til begge disse krefter i oss selv. Vi finner balanse i oss selv, når vi styrer disse energier (ofte instinkter), og ikke de styrer oss.

De som har fulgt meg over tid vet at jeg har ofte skrevet om høyre og venstre hjerne bevissthet, fordi om vi ikke våkner og ser hvem vi selv er, sannheten i våre liv, kan vi ikke endre det som ikke fungerer i våre liv. De som lever en iillusjon har ingen mulighet til å finne sanne løsninger. En må se sannhet for å se sanne løsninger.

I bloggen et opplyst menneske – hva er det? står det gjengitt noen eksempler på hva som er typisk for tenkning og følelser i høyre og venstre hjerne bevissthet. Husk at det en søker er balanse. Og balanse oppnås ved å utvikle sin høyre hjerne bevissthet, fordi vår venstre hjerne bevissthet er allerede utviklet. Og en utvikler sin høyre hjerne bevissthet ved å søke sannhet i seg selv, eget liv, noe som betyr å være dønn ærlig med egne valg, men også egne følelser, nye som gamle. En må leve denne sannhet for at transformasjonen skal skje. Fordi det er kun transformasjon av følelser og møstre knyttet til ens venstre hjerne bevissthet som leder til utvikling av høyre hjerne bevissthet. Noe som er avgjørende om en skal ha balanse i seg selv.

En typisk dominerende følese i vår venstre hjerne bevissthet er ignoranse. Eg gidder rett og slett ikke bruke tid på ditt og datt, vil ha sin frihet til å gjøre akkurat som en vil. Hvis valget står mellom dataspill/nettflix/sport eller å sette seg inn i påstander som motstrider, velger mennesker i ignoranse det første. Mennesket som er ignorant overfor seg selv, er lite opptatt av sannhet. Derfor kalles det å la seg distrahere fra virkeligheten, som at en lever en illusjon, nettopp av den grunn at en ikke er ærlig med seg selv. Ser en rundt seg, vil en oppdage at mange mennesker har satt seg på dete toget. Men, desverre:
Det er aldri et tegn på sunnhet å være tilpasset i en gal verden.

Forskning viser at vår høyre og venstre hjerne bevissthet oppfatter vår virkelighet helt motsatt. Med andre ord har vi i oss selv en feilkilde, eller en bias, som gjør at dersom vi ikke er oppmerksomme, kan vi lett havne i fellen og tro på illusjoner fremfor virkeligheten. Dette skader først og fremst oss selv. Vi ser dette tydlig når det gjelder helse. Veldig mange mennesker som blir syke, vet ikke hvordan de kan hjelpe seg selv tilbake til balanse i seg selv. De fleste har en tenkning om at hvis foten smerter, så trenger jeg hjelp med smerten i foten. Punktum. Fysioterapi eller medisin.

De som har en helhetlig forståelse av seg selv, og vet at kroppen fungerer som en helhet, de som har balanse i egen høyre og venstre hjerne bevissthet vil automatisk spørre seg selv hva skjer siden en har fått smerte i foten. De vil også sjekke ut om smerten i foten kan handle om noen av følgende:
# at en spiser feil mat og er full av toksiner, som må renses for å bli frisk, eller
# at en mangler næringsstoffer, og at det av denne grunn er en ubalanse, og at det stedet i foten som smerter er et svakt punkt i systemet
# at en ivaretar andre behov ikke egne, og at smerter i foten er en måte å si stopp på, eller
# at en bærer på en smerte som en egentlig ikke eier selv, trenger hjelp til å forløse denne
# en mangler en grunnleggende trygghet i seg selv, og blir av den grunn superstressa av vanlige situasjoner, noe som gjør en kronisk sliten og at smerten i foten er en måte å få hvile på
# sikkert hundre flere forklaringer…..

Hva en gjør når en får et problem, hvordan en løser denne situasjonen viser omens handlinger er basert på:
# frykt * eller tillit**,
# basert på ignoranse * eller mot **.
* venstre hjerne bevissthet
** høyre hjerne bevissthet

En vet også om en lever et liv i balanse ved at en vet at det har kostet deg tid, penger og innsats og oppnå denne balanse i seg selv. Den er ikke medfødt.

Det andre tema eg vil ta opp i glimt fra den indre verden, er en forsettelse av teksten foran. Vi skal gå dypere og se på et vanlig tema som de som er ignorante for seg selv sliter med. Det handler om at en søker en ny «mor».

Vi skal se på hva som ofte skjer hos de som ikke fikk den omsorg og støtte de trengte som barn. Dette tema er også tatt opp i tidligere blogger mange ganger, og det handler ikke om at mor ikke elsker sine barn. Det handler om at mor ofte er traumatisert og har ikke løst opp i egne traumer. Et vanlig traume for mor, er at mor selv ikke fikk den omsorg og støtte hun trengte, generasjonstraume med andre ord.

Når en søker en ny mor, søker en egentlig en person som kan fikse opp, slik at en selv slipper å ta ansvar. Ingen fikser bedre opp en mor. Som barn opplever en at når noe er galt, fikser mor opp, hver gang. Og slik vokser en opp. Så lenge vi er barn (inni oss), trenger vi en mor. Det er først når vi tar ansvar for oss selv, egne følelser og handlinger fullt ut, at vi går ut av barnets verden og inn i den voksne verden.

Her er en list over noen valige dynamikker og reaksjoner som oppstår hos barn når de er et uønsket barn eller mangler kjærlighet fra mor.

# Mor (og fars) nei til barnet gjør at barnets eksistens er en kamp.  Barnet vil da gi opp egen vilje, egne behov, forbindelsen til seg selv og til egen kropp.
# Overleveviljen er slik at den vil det som mor vil.
# Barnet tar inn morens avvisning, kritikk og nedvurdering, ellers vil det føle seg som ingenting.
# Barnets identitet blir moren, og en paradoksal situasjon oppstår:  barnets impulser kjennes fremmede, morens impulser kjennes ut som barnets egne.
# Barnet vil da bekjempe impulser som kommer fra seg selv.
# Foreldres nei til barnet, blir av barnet gjort til eget nei til livet.
# Man søker etter det man ikke fikk hos mor i alle relasjoner, og føler det ikke kan klare seg selv
# Relasjoner til andre blir en jeg erstatning, og helt nødvendig for å overleve
# Barnet tro det bare kan leve og eksistere ved å leve seg inn i andre og være til nytte for dem (Kilde Franz Ruppert).

Barn som er uønsket og manglet kjærlighet som barn (husk at kjærlighet er å bli akseptert som den en er) opplever ofte følgende følelser:
# Være feil (skam, skyld)
# Mangle trygg kjerne (frykt)
# Ikke motta kjærlighet, aksept, støtte (lengsel)
# Desperat, mangle kontroll (frykt)
# Mangle mot, uverdig, verdiløs (frykt)
# Bekymra, Skrekk, sjokk (frykt)
# Tatt for gitt, neglisjert (sint)
# Overvelda (forvirra)

Den vanligste reaksjon når en bærer på disse følelsene uforløst, er at en søker en partner (ny mor) i håp om at de behov som ikke ble dekket som barn, kan bli dekket av andre. Men desverre er det ikke slik spyken fungerer. En kan kun forløse egne følelser (frykt, savn,lengsel, skyld, sinne, forvirring) ved å møte disse følelser i seg selv. Søk hjelp, har du ikke forløst slike følelser enda, er det fordi en ikke kan det, en må lære dette for å kunne det, på samme måte som en må lære å sykle for å kunne ha balanse på en sykkel. Å løse opp i egne følelser er en kroppslig ferdighet med andre ord.

Den dype visdom denne blogg tar opp, er at det er kun når viser oss selv som den VI ER, at vi også kan se virkeligheten som DEN ER.

Det store bildet er at den indre verden skaper den ytre verden

Dette betyr at det vi oppfatter og forstår, slik vi ser verden der ute er en speiling av vårt forhold til oss selv. Er vi ignorante overfor oss selv, er en også ignorant over det som skjer i den ytre verden.

Er en lite opptatt av å leve sannhet i eget liv, er en også lite opptatt av det som er sannhet i den ytre verden.

as above, so below

Når en utvikler indre kraft og styrke i seg selv, kan en bruke denne både til støtte for seg selv og andre. Men slik kraft kan også misbrukes. Nyhetsbrevet til Benjamin Fulford, datert 18 mars, tok opp dette tema knyttet til krigen mellom Russland og Ukraina, hvor begge sider søker støtte hos hekser og sjamaner, de som har utviklet indre kraft.

En tankefeil mange mennesker har, er at de tror de er den versjon de er av seg selv, som er en uutvikla versjon. De forstår ikke at de kan utvikle en rekke egenskaper, indre kraft og styrke, om de ønsker dette. De tror at psykiske egenskaper er medfødt, og for noen er det dette. Men ofte hos de som har medfødt åpenhet for den indre verden, har de samme arbeid foran seg, om de vil utvikle sin høyre hjerne bevissthet, forskjellen er at det skjer på en litt annen måte. Men både de som overveldes av følelser og de som har nedstengt egne følelser trenger å integrere egne følelser om de skal bli fri, og finne frem til balanse, og ta kontroll over den enegier som er i oss, kontroll over vår bevissthet.

At fortelle at alle mennesker kan lære å heale seg selv og andre (og alle andre egenskaper som er i oss som mennesker), er som å snakke gresk til en person forankret i en venstre hjerne bevissthet, mens en person forankret i høyre hjerne bevissthet vil tenke, ja slik er, slik var det for meg.

Den såre virkelighet for mange, er at en har ubearbeida hendelser i kroppen, som styrer livet mer enn en ønsker. Kanskje var ikke oppveksten så perfekt som fasaden viser. det er også en sår virkelighet for mane å ta inn, at de faktisk ikke har gjort den spirituelle hjemmeleksen sin, som er å utvikle seg selv. Ta i bruk de egenskaper de har i kraft av det å være menneske.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 30. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18