Hva er det vi ser skje i verden akkurat nå?

Vi har tidligere i denne blogg sett flere foredrag med Mattias Desmet om masseformasjon (massepsykose), og om totalitære samfunn. Det som skjer med totalitære samfunn er at de til slutt ødelegger seg selv.

Vi vet også ut fra naturens lov (natual law), at denne viser det samme, ren ondskap og løgn vil snu seg mot de som utøver den. Handlinger som ikke er basert på sannhet, men på usannhet vil ikke gi det resultat de som utøver handlingene tror. Kun når en handler ut fra sannhet, og hjertekraft, kan en manifestere frihet for andre menensker. De som forsøker en å ødelegge andre, vil selv bli ødelagt.

Naturens lov gjelder like sterkt for organisasjoner, og politiske oragner, som den gjelder for enkeltmennesker.

Når eg hører på oppsummeringer av det som skjer i verden fra Alex Christoforou, så undrer det meg om vi er vitne til virkninger av naturens lov i disse tider.

Veavågen den 30. april, 2022. Hildur Vea, PhD.