Å være fanget i Matrix sitt nett

Kabalen er kjent for å bruke propaganda. Ofte sier de motsatt av det som er sannhet. Denne regel fungerer så ofte at mange tar det for gitt når propaganda presenteres, at sannheten er helt motsatt.

comment image

Å være fanget i matrix sitt nett betyr at en tror på propaganda, og at en av den grunn utøver handlinger som svekker en selv, mens en tror fullt og fast på at en styrker seg selv.

Kun om du ser hva som skjer, kan en gå ut av dette.
Kun sannhet kan sette oss fri.

Veavågen den 2. mai 2022.

Hildur Vea, PhD