Å velge det som styrker en selv

Denne blogg tar opp et dilemma vi alle møter, og som de fleste har et ubevisst forhold til. Med få unntak tror alle mennesker at de tar valg som støtter dem selv. Og det er dette tema vi skal dukke litt inn i.

Vi skal se på to tema: illusjon og sannhet. En illusjon kan aldri være sannhet. Vi møter på illusjoner både i os selv og i verden der ute. JC Kay sin video tar opp at 90 % av info på alternative medier trolig er infiltrert med mørke krefter (illusjoner), på samme måte som vi finner vi vanlig media. Dette gav stor resonans i meg. Og eg forstod hvorfor eg gradvis er guidet bort fra flere personer eg før hørte på.

Noe som er så lett å glemme er at lys tiltrekker seg mørke. De mørke krefter søker seg til steder hvor menensker som søker sannhet samles. Derfor er det viktig at alle som søker lys, som ønsker å leve sannhet har noe kunnskap om mørke krefter, ellers har en liten mulighet til å gjenkjenne angrep fra mørke. Den spirituelle reisen handler like mye om hva vi sier ja til som hva vi sier nei til. Og vi lærer å gå på veien, eller rettere hvor veien går, når vi har havnet i grøften noen ganger (latt oss lure). På samme måte som barn faller en rekke ganger før de lærer å gå.

Skal vi kunne gjenkjenne mørke krefter der ute, må vi bli kjent med slike krefter i oss selv. Mørke krefter er mye mer enn demoner (mørk spirituell kraft). Mørke krefter i oss selv er alt som vil ta oss vekk fra oss selv. Alt som vil hindre vår utvikling til at vi kan bruke de egenskaper vi er født for å utvikle og bruke til å skape (manifestere) det liv vi ønsker å leve.

Skal en frigjøre egne demoner, må en først forstå hva dette er. Det er så lett å tenke at dette er noe som skjer andre, som skjer der ute. Det er så lett å glemme at alt som skjer der også skjer i oss selv. Man kan kartlegge eget mørke (som en ønsker å transformere til lys) ut fra hva som trigger en, og ut fra negative tankemønstre eller følelser som styrer ens liv mer enn en ønsker.

Det er viktig å jobbe med oss selv. Fordi vi har alle blokkeringer. Og alle har også forsvarsmekanismer, deler i vår psyke som beskytter oss mot indre smerte og ubehag. Blokkeringer er vanligvis følelser som er fortrengt, fordi når hendelsen skjedde så ble en overveldet. Kroppen vil da ubevisst og automatisk fortrenge deler av opplevelsen.

Men blokkeringen kan også være at en bærer en energi som en selv ikke eier (følelser, traumer, problemer) eller at en ikke lytter til seg selv. Uansett hva årsaken er vil vårt forsvar forsøke å skjule noe for oss, noe som gjør at vi ikke får med oss hele sannheten. Når følelser erkjennes, vil blokkeringen løse seg opp. Derfor kan vi si at finnes det blokkeringer, finnes det også illusjoner. Franz Ruppert kaller slike illusjoner for overlevedeler. Dette er deler som vi ofte kaller personlighet, eksempelvis jeg er kontrollfrik, jeg er en person som alltid tenker positivt, jeg er en person som setter andre foran meg selv, etc.

Overlevedeler er knyttet til noe en MÅ, m,ens sunne deler i vår psyke gis oss VALG. Så hvis en person er en kontrollfrik, og en ikke kan bruke viljen til å slutte med dette, er det en overlevedel, og personen lever en illusjon. Og lever en i illusjonsverden, så nytter det lite med positive tanker. En illusjon er en illusjon. Å tro at en redder seg selv fra å kjenne på egen smerte, med å fortrenge denne, er egentlig å gå dypere inn i egen illusjonsverden.

Sannhet er annerledes, fordi sannhet transformerer. Når det en føler er sannhet, slipper følelsen taket. Den blir ikke værende i oss som en blokkering. Den løser seg opp. Men en må møte ubehaget, for at transformasjonen kan finne sted. Men det er også fallgruver innenfor de som søker sannhet.

En fallgruve er hvor en henter næring (informasjon). Henter en rett næring skal en kjenne at en vokser innenfra. En forstår noe på en dypere måte. Blir mer selvstendig, utvikler indre ferdigheter, og livet flyter bedre, det som før var arbeid, går nå ofte lekende lett. Inkludert husvask, og den slagst ting.

En annen fallgruve er å ikke være bevisst hvordan vi alle mater oss selv med tankene våre. Her er det lett å gå i forklaringsfellen, forklare hvorfor noe er som det er, istedenfor å kjenne på hvordan det egentlig var. Forklaringen til at noe er som det er, er burk av venstre hjerne bevissthet. Vår høyre hjerne bevissthet, som er opptatt av sannhet, bryr seg lite om hvorfor noe skjedde, her er fokus hva skjedde i meg. Når en kan kjenne på det som skjedde, uten filter, så løser denne følelsesknuten seg opp.

Noe som ofte stenger for at vi skal forstå forskjellen mellom forklare og forstå, er at vi vokser opp med en rekke sannhets narrativer. Dette er noe vi tror er sant, og så når vi sjekker inn i kroppen, hva vi egentlig opplevde, så oppdager vi at slike sannhetsnarrativ ikke er så sanne som vi først trodde. Jobben med å bli seg selv er å luke vekk alle fake sannhetnarrativer som styrer eget liv. Først da kan en se virkeligheten som den er, og velge sannhet.

De som ikke ser sannhet, er ikke i stand til å velge de løsninger som er varige. Vi ser dette i samfunnet knyttet til helseplager. De fleste som får en kronisk sykdom, vil etter noen år ha flere. De tiltak de gjør for å hjelpe seg selv, har ikke den effekt som de ønsker. Kun når vi møter oss selv og våre liv ut fra et perspektiv med sannhet, kan vi bli fri. Fri fra helseplager og fri til å leve våre egne liv.

Det er avgjørende viktig å ha tilknytning til miljøer hvor en blir rommet som den en er. Lever en i miljøer hvor de fleste er i overlevelelse, og de færreste ser og lever sannhet, er dette utfordrende. men, ikke umulig selv om en ofte opplever seg ensom og alene. Fordi en må dra hele lasset alene. Lasset som heter personlig utvikling. Er en i en slik situasjon vil en likevel klare det, fordi noe i en selv kan ikke slutte med å leve sannhet, søke lys og praktisere sann kjærlighet, når en har funnet denne kilde i seg selv.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 3. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18