Startstreken på et bedre liv

Når en er sliten selv om sover, har en sykdom, er stressa, trigges lett, er dette vanlige tegn på at en ikke i balanse. Et bedre liv er da et liv i balanse. Når en lever et liv i balanse har en kontroll i seg selv, (=kontroll over følelser), slik at en ikke dras i ulike retninger på en gang. En kan holde fokus, og kjenner at en jobber rettet mot det som gir mening i eget liv. En har nok energi, er glad, og ser frem til det en fyller dagen med.

Skal en oppnå balanse i seg selv – er dette noe en må skape selv. Og startstreken på denne reisen er å reflektere over følgende: hvem er jeg egentlig. Mange tror at de finner seg selv og styrker seg selv med å gi sin energi til andre, leve i samsvar med andres behov, tenke ferdig andres tanker, and on and on, helt til de en dag våkner opp utmattet og er kjempeusikker på hvem de selv er og hva de selv mener. Å forstå at en må bruke egen energi på seg selv først, og ikke la andre stjele denne sjelskraft, er en del av det som kalles å våkne opp.

For å finne svar på spørsmålet hvem er jeg, finner eg Franz Ruppert sin teori nyttig. Han sier den en er, er summen av alle ens erfaringer. Den en ikke er, er de beskrivelser andre plasserer på en, noe han kaller tilskrivinger. Dette er nokså tilsvarende som projeksjoner. Eksempelvis en er dum, flink, lat, etc.

Den andre kategorien for hvem en ikke er, kaller han identifikasjon. Dette er når en søker tilhørighet i en gruppe, og mikser gruppens identitet med egen identitet. Som barn vokser vi opp og tar til oss en rekke identifikasjoner. Jobben som voksen er å sortere disse, beholde de som ressonerer i en selv, og slutte å leve ideer de som egentlig svekker den en er. Eksempel på identifikasjon er religiøse samfunn, sportsklubber, vennegjenger og mye mer.

Så hvem er en da? På et zoom møte eg deltok nylig var dette tema, ble det tydelig at vi som mennesker forklarer hvem vi er på ulik måte. Poenget er likevel at en både har en kjerne, og at en kjenner egen kjerne. Vi kan kalle denne kjernen sjel. Noen kaller det Selv med Stor S. Navnet er egentlig lite viktig, det viktige er å vite hvordan og når en er i kontakt med denne kjernen i seg selv.

Min historie:
Hvis eg spør meg selv hvem er er, er eg en person som søker det ekte kontakt og søker sannhet. Eg trives best sammen med mennesker som gjør det samme. Eg trives best sammen med mennesker som rommer meg som eg er, slik at eg slipper å spille rolle eller holde tilbake den eg er, fordi det ikke er plass for andre meninger en gruppeidentiteten. Eg er også en person som liker å utvikle min forståelse. Eg søker stadig ny kunnskap, både gjennom utdanning, leser bøker, og tar til meg informasjon på ulik måte.

Eg har lært å finne frem til hvem eg er gjennom å skrelle vekk alle ideer og tanker som svekker meg, og som definerer meg som noe eg ikke er. Dette har tatt år. Det har også vært viktig å bygge en trygg kjerne i meg selv, da eg kom ut av barndommen uten at denne var på plass. Erfaringen min er at alt er mulig for de som er villige til å gå den vei de trenger å gå. Dette betyr at en må være villig til å ærlig møte seg selv. Være villig til å ha mot til å møte egne sanne følelser. En må være villig til å sjekke alt en tror på ny, og sjekke om kroppen gir resonans på det en lever.

Det eg skriver her er lett å skrive, men ikke lett å finne frem til alene. Eg har vært heldig og hatt gode hjelpere. Eg har tatt flere utdanninger i utlandet, og det å få lære fra personer som Marta Thorsheim (IoPT, Oslo), Marie Fridolf (Konstellasjoner, Gøteborg), og Brid Keenan (gestaltterapi og SE terapi, Belfast). Brid Keenan er min faglige veileder, og det er fantastisk spennende å få faglige innspill som viser til mønstre i den menneskelige psyken. Det å forstå hvem eg er, hvem mine kunder er, er en prosess som er i stadig utvikling.

Usikre mennekser trigges av andres meninger. De som er lite våkne, tenker at andre er feil når de selv trigges. De forstår ikke at det er den som trigges som ikke rommer verken seg selv eller andre. Denne forståelsen kommer først når en møter de følelser som triggeren inneholder. Før denne forståelsen er på plass vil en vanligvis forsøke å kontrollere, endre, kneble, unngå andre etc. Mange mulige former brukes for å holde borte det som trigger fra bevisstheten. Men ingenting kan holde vekke indre triggere. Det er kun når en løser disse opp at de forsvinner. Det er enklere å oppdage triggere hos andreenn seg selv, så begynn der. Gå ut av deres forsøk på å fange deg i deres nett, slik at de skal unngå å bli trigget.

Startstreken på en bedre liv handler om å begynne å lytte til seg selv. Begynn enkelt. Når du tenker eller handler i resonans med deg selv, vil kroppen slappe av. Det vil da IKKE være tankestress eller tvil. Hvis du tenker eller handler på tvers av den du er, vil kroppen si fra. Vanligvis vil musklene trekke seg sammen. Dette er en automatisk form for beskyttelse. men også kroppens sin måte å fortelle at nå gjør en noe som ikke styrker en selv.

Lever du med kronisk stress, og mangler evnen til å slappe av, søk hjelp. De fleste som har det slik mangler kontakt med en trygg kjerne i seg selv. Noen utvikler overlevedeler som kontrollfriker, andre lever i kronisk tvil, angst og uro. En trenger da hjelp til å sortere det som har skjedd, fordi ALLE har en trygg kjerne i seg selv, alle har intensjon, alle har en trygg identitet, men en må søke innover og ikke utover om en skal finne frem til de skjulte skatter i seg selv.

Startstreken til et bedre liv er også å begynne å undersøke nærmere de tema som har to sider. Både «plandemien» og U-R konflikten har vist oss tydelig at det er svært ulike syn på det som skjer. Et eksempel på det siste er følgende: en hører sjelden fordømmelse av nazi infilltreringen i den ene hæren av de som hater den andre siden. Å spørre om de støtter nazismen og dens handlinger i denne krigen, siden de aktivt støtter den ene siden, er et betimelig spørsmål. Og hvis en har sterke meninger om det som skjer, kan dette være en identifikasjon (ala Rupperts teori), og ikke den en selv er.

Det er for meg uklart hvilken hjertevarme som sendes ut til en gruppe som lider, og som ikke ser at nesten alle de som rammes er uskydlige mennesker. Det er like irrasjonelt å hate en gruppe mennesker, som det er å hate din nabo fordi N a t o sjefen er norsk. Naboen har like lite å gjøre med denne sjefs handlinger som den vanlige innbygger i andre land har med sine ledere og gjøre.

I denne konflikten er vi massivt angrepet av propaganda på begge sider, spørsmålet er da hvordan en selv sjekker i seg selv at det en tar inn ikke er propaganda. Fordi det å fylle seg selv med propaganda (løgn) sier seg selv er selvødeleggende. Og meningsløs bruk av tid.

Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner, er en effektiv måte å styrke seg selv.

Oppsummering:
1. Lytt til deg selv.
2. Sjekk ut hva du tror og bli bevisst hvorfor du mener dette.
3. Bruk tiden din på det som styrker deg, utvikler deg, får det til å vokse innenfra.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 5. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18