Fake og ekte tilgivelse

Denne blogg tar opp tema tilgivelse. Personlig har eg i mange år hatt motstand mot ordet tilgivelse, fordi det er noe fake knyttet til dette i mange situasjoner.

En av tingene som er fake er at om en sier eg tilgir deg, til noen som har gjort en urett, vil en (ofte) få en floke i egne energier, ofte som smerte i magen, uro eller spenning, fordi kroppen forstår ikke ordet tilgivelse. Kroppen reagerer på sannhet, ikke på begreper.

Det er derfor kun når kroppen frigir den spenning som uretten har skapt, at kroppen gir slipp. Det er kun dette som er ekte tilgivelse.

Tankestyrt tilgivelse har ofte en utilsiktet hensikt. Denne hensikten er at den som gjorde urett, kan lette sin samvittighet. Og en blir også ofte tatt inn i den sosiale varmen igjen. Mens den som opplevde urett, kjenne ri sin kropp at noe ikke stemmer. De kan ikke, selv om de ønsker, leve videre som om at det som har skjedd ikke har skjedd. Med andre ord, det å si en tilgir andre, dersom en ikke samtidig forløser alle følelser uretten skapte, skaper mer indre kaos enn fred.

Eg liker bedre ordet forsoning enn tilgivelse. Fordi forsoning er noe en person kan gjøre ved å erkjenne de følelser som uretten har skapt. Når man erkjenner disse fullt ut, vil de slippe taket. Og den som opplevde urett har da forsont seg med det som har skjedd, og smerten uretten skapte vil da løse seg opp. Forsoning er en prosess som ikke involverer den som forårsaket uretten. I praksis trenger en ikke vite om dette en gang.

Forsoning er også tricky. Om en nekter å forsone seg med det som har skjedd, noe som vanligvis skjer når smerten uretten skapte er for stor, så blir dette på sikt en form for selvskading. Fordi det skader mennesker å bære på urett. Det er den som eier de følelser som overvelder en som som lider, ikke den som forårsaket uretten.

Ekte tilgivelse er noe annet. Ekte tilgivelse handler om at en kan transformere den smerte som uretten skapte, slik at denne omformes til en mer positiv energi. Ekte tilgivelse er en forlengelse av forsoning. Og det er kun de som kan løse opp egne følelser, som er i stand til å tilgi på ekte vis. For at dette bildet skal bli litt klarere kan vi se det i sammenheng med høyre og venstre hjerne bevissthet.

Å tilgi med venstre hjerne bevissthet, den tankestyrte delen av oss, er en prosess som ofte er todelt. Vi liker kanskje tanken å tilgi fordi en orker ikke bære på urett. Men det å si en tilgir andre, er IKKE DET SAMME som at da vil følelsene uretten skapte løse seg opp. Dette er et viktig poeng. En slik form for tilgivelse tjener overhodet ikke den som har opplevd urett. Tvert imot, dersom en opplever krav eller forventninger om å tilgi, kan dette oppleves som at andre strår salt i såret, og smerten øker. Det kan også gjøre at smerte som allerede er fortrengt blir enda mer fortrengt, og da vil kroppen reagere med spenning, uro, angst, smerte, diare, eller andre former for ubalanser/plager (vanligvis det svake punkt en har).

Å tilgi med høyre hjerne bevissthet, er å erkjenne det som er. Det er å romme egne følelser, og se klart hva som er rett og galt, og ha mot til å hevde dette. Den urett som ble begått smertet. Punktum. I høyre hjerne bevisstheten avskyr en det som er fake. Derfor vil an avstå fra å glatte over, pynte på, late som om uretten ikke har skjedd. En person som bruker sin høyre hjerne bevissthet forstår at slike fraser bare vil svekke en selv. Og dette er akkurat det siste mennesker som opplever urett trenger.

Tema tilgivelse er kinkig fordi utrolig mange mennesker fungerer ut fra tankeverden, og de tror på tanker om at der er godt for den som opplever urett å tilgi «overgriperen». Alt dette er tankegods som ikke stemmer med kroppens forståelse av urett forstår de ikke.

Kun de som lytter til kroppens reaksjoner kan finne frem til en form for forsoning eller tilgivelse som gir fred i eget sinn.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 6. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18