Å bygge en trygg kjerne i seg selv

Som støtte for på skrive denne blogg la en en tarot med Rider Waite stokken. «Legget» som eg brukte består av fem deler:
1) det som er saken, det det handler om (midtkortet)
2) det som er skjult påvirkning, innflytelse (til venstre for midtkortet)
3) det som er åpen påvirkning, innflytelse (til høyre for midtkortet)
4) Det som skal til for en løsning (ned fra midtkortet)
5) Selve løsningen (over midtkortet)

Kortene eg trakk var
1) Narren
2) Sverd knekt
3) 3 mynter
4) 7 staver
5) 4 beger opp ned.

Tarot på tema: hvordan bygge en trygg kjerne i seg selv.

Tema – sakens kjerne
Egentlig er narren et godt symbol på de som mangler en trygg kjerne i seg selv. Narren er en umoden versjon av oss selv, som går sine egne veier, uten å se farer, og på merkelig vis lander med begge bena på trygg jord. I tarot starter sjelens reise med narren.

I en manual om tarot står følgende om narren (1):
# Fred og ro skaper åpenhet
# Sammenhenger og synkronitet kommer inn i livet mellom individet og helheten.

Tema for denne blogg er å bygge en trygg kjerne i oss selv. Og for å lykkes må vi være åpne for å møte oss selv. Vi trenger ro for å møte oss selv. Dette forstår vi fullt ut når vi forstår hva som er overlevedeler i oss, de travler oss. Enten med handlinger eller tankekaos.

Når vi møter oss selv jobber vi oss gjennom den vegg eller de stengsler som er inni oss. Ikke der ute, men i oss. Fordi inn i oss, finnes en del som elsker oss selv. Når mennesket lages er det kun lys, kun kjærlighet, kun sannhet. Det er i møte med andre mennesker at dette bilde av oss selv endres. Med andre ord påvirkningen kommer utenfra, ikke innenfra.

Mor er den viktigste for barnet, fordi vi er i symbiose med mor fra vi skapes. Dette betyr at det mor føler og opplever, vil vi også føle og oppleve. Noen babyer mister sin trygge kjerne ved at de blir ett med mor, dersom mor er redd, usikker og har mye tvil. Babyen vil da ubevisst og automatisk ta opp i seg disse tilstandene, og TRO at de selv eier dem. Noe av jobben med å bygge en trygg kjerne i oss selv er å gi slipp på alle merkelapper og stempler som en har fått fra andre. Med andre ord la andre sin bagasje (overlevedeler) få være uten å la seg fange i deres nett.

Eg opplever den store lykke det er å ha blitt mormor. Gullklumpen er nå 5 mnd, og han har egen vilje. Han har sunne deler, og ingen hemninger med å uttrykke disse. Alt er som det skal være. Stor lykke. Fantastisk å oppleve den modning som skjer automatisk når en baby vokser. Men dette gir meg også perspektiver på den tid det tar å forme en psyke. Vi regner at det tar ca 20 år å bli en moden ansvarsbevisst person når alt går på skinner.

Dette perspektivet er viktig å ha med, når en selv skal bygge en egen trygg kjerne, for å komme ut av tankekaos, uro, slitenhet, håpløshet, selvskading, tristhet og alle de vanskelige følelsene som styrer livet når en ikke elsker seg selv. Sett av 3-5 år, ikke 2 uker. Og husk de årene en bare sitter og venter, uten at en daglig jobber med å styrke seg selv, teller ikke med i de 3-5 år som en vanligvis bruker på denne prosessen. Priotiter å bruke tid og penger på dette nå. Tenk etter 3-5 år frem, hvor gammel er du da, hvor mange år har du da igjen å leve til du er 95. Dette regnestykket viser deg hvor mange år du vil ha glede av å bygge en trygg kjerne i deg selv.

I mitt liv tok det fire år fra eg møtte veggen til eg var tilbake med full styrke som den nye meg. Dette er nå 11 år siden eg ble frisk, og eg har ikke angret en dag på at eg valgte penger på å møte meg selv freomfor å reise på ferier. Eg har mye mer glede av å reise på ferier i dag enn den gang. Alt er endret nå.

Det tar tid å få følgende prosesser på plass:
# slutte med alle tanker og tankemønstre som svekker en selv, og handlinger som svekker en selv
# løse opp i fortrengte følelser, når vi erkjenner det som er slik det er, vil de løse seg opp. Fortsette med dette til en rommer seg selv og andre (trigges ikke lenger)
# slutte med å ta andres ansvar, også når den som har ansvaret ikke tar det. Det er typisk for de som mangler trygg kjerne i seg selv å bli pleaser og være den som tar ansvar i alle mulige situasjoner.
# lytte til seg selv, bli kjent med egne behov, og lære å ivareta egne behov
# ha mot til å si sin mening, også når andre er uenig
# ikke godta urett, leve sannhet
# bruke tid på de som rommer en som den person en er, og la de andre få fortsette sin reise
# søke hjelp når en ikke får det til alene (etter 3-6 mnd)

Men det er også viktig at en spiser riktig. En kropp som mangler næringsstoffer eller som er full av toksiner, eller som bare tar til seg informasjon som har veldig lav frekvens (eksempelvis nyheter som sprer og skaper frykt og håpløshet) vil preges av dette. Det er som å velge å gå fremover i motbakke hele tiden, istedenfor å velge flate veien. Mange mennesker er rare, de forstår at dersom bilen mangler deler så stopper den og må fikses for at den skal fungere. Men når det gjelder en selv, er det mange som ikke er så nøye på det stell som sikrer en frisk kropp. Eg var selv en av disse, helt til et møtte veggen. Helseplager tvang med til å tenke annerledes.

Et av tegnene på at en er på rett vei, er de signaler som universet gis oss, som bekrefter at noen heier på oss. Synkronitet er et av disse signalene. Vi kaller det ofte tilfeldigheter som ikke er tilfeldigheter. Det er spennende å bli kjent med hvordan en får beskjeder, kall det indre guiding. Alle får det på sin unike måte. Massemennesket finnes ikke, selv om helsevesenet vil ha oss til å tro at vi er så like at pakkeløsninger fungerer. De plager vi har er en del av narren i oss. Vi må bli kjent med denne om vi skal finne ut av ting og tang.

Skjult innflytelse, påvirkning
Det som er skjult påvirkning er sverd knekt. Sverd står for tankeverden, illusjoner. Sverd kan også brukes i kamp, kjempe for sin rett. De som mangler en trygg kjerne i seg selv bærer ofte på et uforløst sinne. Det er ingenting som smerter mennesker mer enn å oppleve at det ikke er elsket og verdsatt. Ikke rommet av egne foreldre og søsken. Når foreldre mangler disse egenskapene vil de ofte kompensere med materielle ting. Men den materielle verden smaker kun bra en persiode, ofte gjennom oppveksten, fordi det er ikke et av menneskets behov å fylle seg med materielle goder. Menneskets behov er å ha kontakt med andre først og fremst. Ekte kontakt med mennesker som rommer en som den en er er et at våre viktigste behov. Deretter er vårt behov å bli hele, løse opp karma, som i praksis betyr å skrelle av alle lag en med ideer og følelser som er påført fra andre, og styrke de ideer og følelser som er sanne for en selv.

I tarot veilederen står det at sverd knekt representerer vår suverenitet og den maskuline energi. Vår suverenitet finner vi om vi lever sann kjærlighet i følge naturens lov (natural law). Den maskuline energi er kraft til å handle på det som er rett for oss å gjøre. Å tenke at dette er skjult påvirkning gir mening. Vi har alle kilden til sann kjærlighet i oss. Men vi har også fri vilje, og vi må velge å leve denne om vi skal utvikle den. Vi ser her dilemma med å skape en trygg kjerne i oss selv. Dette er ikke en del av oss, men et fundament som det meste hviler på. Som mennesker er vi en helhet. Den tenkning vi har fra skolemedisin at en kan fikse deler på samme måte som når en fikser deler i en ødelagt bil, fungerer ikke. Skal vi fikse menneske må vi fikse helheten, på en gang. Derfor tar det tid å endre seg slik at en kan hente frem den kjærlighet som alle har til seg selv. Derfor tar det tid å bygge en trygg kjerne i seg selv som fjerne alle negative følelser og tilstander.

De negative følelser og tilstander vil da fjernes som en grunntone, og en vil ha mulighet til å uttrykke dem når det er behov for det. det som opphører er den jevne misnøye, den jevne mangel på energi, den jevne utilfredshet som styrer så mange liv. Den skulte påvirkning kan vi tolke slik at vi har vår suverenitet, tro på oss selv, trygge kjerne, inde kraft i oss. Vår jobb er å skrelle vekk alle lag som stenger for at vi kan handle (den maskuline kraft) slik at vi styrker oss selv og lever det liv vi ønsker å leve uten at dette svekker andre.

Åpen innflytelse – påvirkning
Det kort som er på plass med åpen påvirkning er 3 mynter. På bildet ser vi tre personer som diskuterer en terning eller et dokument. En tolkning av kortet er at en når en skal omforme noe, i dette tilfelle seg selv, fra en utrygg til en trygg person, så trenger en menneskelig støttte.

Vi skal igjen tilbake til naturens lov og energifrekvenser. Fordi vi lever i et samfunn hvor vi tenker at de personer som er best til å hjepe oss har tatt ulike utdanninger. Men utdanning sier ingenting om denne hjelperen har en trygg kjerne i seg selv, om de har lav eller høy energifrekvens, om denne hjelperen kan løse opp i fortrente følelser, om denne hjelperen kan romme den hjelpesøkende som den person den hjelpesøkende er.

Med andre ord de egenskaper som kan hjelpe andre å bygge en trygg kjerne, er egenskaper en selv må utvikle gjennom egen personlig prosess. Det er kun personer som møter seg selv, dønn ærlig, som kan finne frem til forskjellen mellom tankekraft og hjertekraft i seg selv. Og forskning fra heart math sentert i USA viser at de elektriske signaler i hjertet (EKG), er 60 ganger sterkere enn signaler fra sinnet (EEG) (2). Med andre ord den kraft vår sanne følelser har er 60 gange sterkere enn tankene våre. Når en søker en hjelper til å bygge egen trygg kjerne så vil denne hjelper, lik alle andre mennesker kun være i stand til å handle ut fra den kraft og forståelse de selv har.

Også hjertets magnetiske kraft er mye sterkere enn hjernens magnetiske kraft. Her er styrkeforholdet som David mot Goliat, fordi hjertets magnetiske kraft er 5000 ganger sterkere enn hjernen. Det er denne kraft som de som mangler trygg kjerne i seg selv søker. De vet dette i hele kroppen. Tusenvis av ganger har de forsøkt å tenke tanker som støtter dem, for på ny og på ny havne tilbake til start og ta opp kampen med indre demoner (negative følelser som overstyrer livet).

Og gå til samtale hos en hjelper som lærer dem å tenke annerledes, har ulik kraft ut fra hvorvidt de nye tankemønstre er støttet av egne sanne følelser eller ikke. Dette forklarer også hvorfor smerter og spenninger kommer tilbake om en bare jobber med den muskelen, og ikke løser den spennin i bevisstheten som skaper spenning i muskelen.

Vi er en helhet, og skal vi komme fremover, må vi løse oss fra det som holder oss tilbake. Her fungerer vi som et skip som har 3 ankre i bunnen, skal det kunne reise videre må det løse opp disse ankrene, noe det gjør med å ta dem ombord. Slik er det også for mennesker som vil bygge en trygg kjerne i seg selv. Vi må da løse oss fra det som holder oss igjen.

Det som skal til for å finne en løsning
Kort nr 4 viser det som skal til for en løsning. Her trakk eg 7 staver. Og bildet viser en mann som kjemper med seg selv. Staver er energi og vi ser han kjemper med 7 ulike staver. Kortet viser til en indre kamp, og dette er en god beskrivelse av den prosess det er å bygge en trygg kjerne i seg selv.

Mennesker som søker de lettvinte løsninger er ofte mennesker som er fanget av eget forsvar, det vi kaller overlevedelene. Overleveldelene i oss vil ikke møte de følelser som overvelder oss. Dette er helt naturlig fordi det er veldig ubehagelig å miste seg selv.

I min kropp har overveldelse ofte gjort at eg mistet ordene, ble taus, alle tanker forsvant også. Når eg skulle uttrykke mine behov eller min mening om noe, så fant eg bare ingenting eller tomhet eller mørke eller tåkesky. Denne tilstanden av å være lost som har så mange navn.

Det som skal til for å finne en trygg kjerne i seg selv er at en må møte seg selv, og så må en ta et skritt om gangen, en må slutte med de tanker, følelser og handlinger som svekker en selv, og ersatte dem med tanker, følelser og handlinger som styrker en selv. Hvis en ikke gjør dette vil det oppleves som å gå frem og tilbake med hver sin fot, eller som å leve i et hamsterhjul.

Det som er utfordrende med denne prosess er at det er de ubevisste prosesser som styrer, overlevdeler som herjer i oss, og derfor trenger en hjelp fra noen som har en trygg kjerne i seg selv, som klarer å gjenkjenne mønstre en står fast i, noen som kan løse opp i følelser og lære en hvordan en gjør det. Fordi dette er egenskaper en må beherske om en skal leve ut fra en trygg kjerne i seg selv. Skal du bli pilot søker du veiledning hos en pilot, ikke hos en som kan kjøre bil. I den ytre verden er dette synlig og lett å forstå. Men det fungerer egentlig ganske likt i psyken også, selv om det her er indre egenskaper som skal utvikles.

Et annet dilemma eg ofte ser gå igjen, er at en søker løsningen der ute. Det en mangler (behov som ikke ble dekket som barn) søker desperat å få dekket egne behov av andre voksne. mange blir værende i jobb eller relasjoner som svekker dem hver dag, i årevis, uten at de klarer å gi slipp, fordi det er noe i relasjonen som en desperat trenger.

I det lange løp orker ingen voksne å bære andre voksne. Voksne må lære å bære seg selv. Det å forstå at en må selv lære å gi seg selv omsorg, holde seg selv, gi seg selv en klem, når en trenger det og ingen er der, sitter ofte langt inne. Har du jobbet med deg selv i 5 år uten at en merker fremgang eller ser en er på vei ut av det, skift hjelper. Og fortsett med å skifte hjelper helt til en finner noen som en opplever forstår det en strir med.

Drt er mange kamper en skal gjennom. Og alle mennesker har sin unike story. Derfor dfungerer kun unike løsninger. Dette betyr at det egentlig ikke er noen som har gått i samme spor før. En må gjøre det alene, selv om en ikke kan gjøre det alene. En må ha støtte, men støtte på en slik måte at en forstår at dette må en gjøre selv.

Selve løsningen – resultat
Siste kort er 4 beger opp ned. Plassen dette kortet kom på er resultatet. I denne situasjon sier det noe om den trygge kjerne i oss selv. Det som begeret inneholder er en ny spirituell opplevelse (= bli seg selv).

I denne sammenheng er det å gå ut av det som er kjent og trygt (som er å mangle en trygg kjerne i selv), og inn i en ny forståelse av seg selv. Med en trygg kjerne på plass følger ansvar. En må da selv fikse opp i det meste. Denne tanken kan virke overveldende, men det er med dette ansvaret på samme måte som å kjøre bil. Når en har lært hvordan en gjør det, koster det ikke en kalori lenger.

Bildet i tarotlegget er snudd på hodet. Vi ser en man som ikke tar imot det som gis han. Når vi snur meninbgen på hodet foprteller kortet at en skal ta imot spirituell kraft. Vi må med andre ord bli kjent med våre energier om vi skal utvikle en trygg kjerne i oss selv.

Dette ordet energier vekker motstand hos noen. Og ofte tenker en veldig komplisert og ikke enkelt. Menneskets energier er menneskets følelser, tanker, hukommelse, livskraft (alle vet når de står opp om dette er begynnelsen på en god dag). Mennesket har med andre ord et nært forhold til sine energier uten at de kaller denne delen i seg selv for energier. Det en må lære, er at en selv også har ulike bevisstheter. En må lære å skille dem fra hverandre, noe som er veldig nyttig fordi da vet en hvor i seg selv en skal gå om en skal løse noe eller manifestere noe (hjertekraften). Før en har utviklet disse egenskapene i seg selv, surrer en rundt og tenker at alt er skjebne.

Livet vi lever viser oss hvor mye trygg kjerne som er på plass i oss og hvor lang vei vi eventuelt har igjen å gå. De som tar den indre reisen møter på utfordringer. Det er som en eksamen en må passere for å komme videre. Og eksamen er å leve det en har lært. Med andre ord tankeforståelse holder ikke. kun handling som viser en selv og alle andre at dette er meg nå.

Oppsummert:
En trygg kjerne må en bygge selv. Ingen kan gjøre det for deg. På samme måte som ingen kan sykle for deg, en må selv finne balanse på sykkelen (utvikle denne egenskap) om en vil lære å sykle.

Du må gjøre det alene, samtidig som en ikke kan gjøre det alene. En må ha hjelp fra noen som forstår mer av hva som skjer enn en selv. Skal en utvikle hjertekraft må en oppsøke en hjeper som selv har utviklet hjeretkraft. Ingen kan lære fra seg noe de selv ikke kan.

Lykke til.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. Fiebig & Burger, 2013/2021: The ultimate guide to rider waite tarot.
2. Gregg Braden, 2008. The spontaneous healing of belief, side 61.