Hva er sann kjærlighet?

En bruker i dag tarot stokken: Tarot of light. De første versjoner av denne tarotstokk het: The art of love tarot. Men siden begrepet sann kjærlighet ble blandet med den kjærlighet om er knyttet til forelskelse, skapte navnet på kortene forvirring. De valgte derfor å endre navnet til Tarot of light. Skulle eg gitt denne tarot dekk navn på norsk ville eg sagt: taror for sann kjærlighet.

Sann kjærlighet er noe helt annet enn hollywood kjærlighet. Det er noe dypt og noe ekte, noe som berører oss, både positivt og negativt. En må utvikle kjærlighet og aksept av seg selv for å kunne utvikle denne form for kjærlighet. Vi kaller også ofte denne form for kjærlighet for ubetinet kjærlighet. Det er en tilstand en lever, en valgt holdning til livets hendelser. Det er dette tema vi skal utforske i dagens blogg. I starten bruker eg tarot dekk, og etterpå min egen forståelse og forklaring av dette begrepet.

Her er kortene eg trakk:

Navn på stokken: The tarot of light

1) det som er saken, det det handler om (midtkortet)
2) det som er skjult påvirkning, innflytelse (til venstre for midtkortet)
3) det som er åpen påvirkning, innflytelse (til høyre for midtkortet)
4) Det som skal til for en løsning (ned fra midtkortet)
5) Selve løsningen (over midtkortet)

Kortene eg trakk var:
1. Sakens kjerne: 9 hjerter (8 beger). Stikkord stabilitet.
Sann kjærlighet er noe stabilt, ikke noe som endrer seg med humøret. Guideboken som følger stokken sier at dette kortet viser oss at (sann) kjærlighet er et sterkt kjærlig fundament som gjør at vi kan skape mer kjærlighet. Med andre ord, virker denne kraft som en blomst som vokser større og større. Dette er et viktig prinsipp vi kjenner fra vår hverdag. Vi sier ofte det vi gir oppmerksomhet, vokser. En må med andre ord finne frem til kjærlighet i seg selv, leve denne, dyrke denne, om en vil at sann kjærlighet skal blomstre i en ens liv.

Motsatsen til sann kjærlighet er å leve i frykt eller å leve i en illusjonsverden. Både frykt og illusjoner stenger av for å se verden som den er. Og noe av tegnet på sann kjærlighet er akkurat dette, evnen til å se det som er. Dette er samme kraft som healer traumer. Derfor kan sann kjærlighet heale dyp psykisk smerte.

Kjærlighet er et positivt ord. Men det kan som alt annet misbrukes. Vi har under «plandemi» opplevd at brosjyrer dekorert med hjerte(r) og ord som vis at du bryr deg (kjærlighet) er brukt av myndigheter på måter som svekker mennesket. Og mange lot seg lure. Det er derfor viktig å forstå hva sann kjærlighet er, og hva det ikke er, fordi en ellers kan bli lurt at de som ønsker å manipulere mennekskets frie vilje.

2. Skjult påvirkning: 8 hjerter (8 beger). Stikkord med- avhengighet
Dette kort tar egentlig opp et tema som stenger for sann kjærlighet. Når en fanges i andres overlevele deler (deres nett), og en velger å spille på lag, for å unngå ubehag, blir dette en passiv støtte til den fornektelse av virkeligheten. Vi kaller dette for medavhengighet. fenomenet er veldig vanlig når noen har store psykiske plager, at andre trekkes inn i dette, selv om resultatet er at begge parter svekkes.

På bildet ser vi to personer som selv om de står nært (har kanskje sex om natten?) så mangler nærhet og kontakt. Veien ut av denen fellen er å elske seg selv. Kun de som elsker seg selv, kan elske andre. Alle som vil møte seg selv, kan få det til.

3. Synlig påvirkning: 5 engler (5 sverd). Stikkord: trekke seg tilbake.
Skal en finne kontakt med sitt hjerte, og den kjærlighet som bor der, trengs indre ro. Dette kortet viser til at en kan løse seg selv fra det fengsel som skapes av egne tanker (ikke god nok, får det sikkert ikke til, begynner heller til høsten, mangler penger etc). Vi mennekser har tusen unnskyldninger for å la være å følge vårt hjerte, noe som er avgjørende om vi skal vise oss selv at vi elsker oss selv.

Alt vi gjør er valg fra fri vilje. Vi kan velge det som styrker oss hele tiden. Blir glad når eg skriver dette!!

4. Det som skal til for en løsning: Tree esset (mynt ess). Stikkord: overflod.
Mynter er våre ressurser. Og vi har alle kjærlighet i oss. Også de som ble traumatisert i mors liv. Vi må bruke vår vilje til å åpne for denne. Lære det vi trenger å lære. Det er mulig for alle som ønsker det å leve sann kjærlighet om en gir slipp på det som stenger for dette.

Dette kortet viser oss at vi har alle ressurser vi trenger inni oss for å leve et liv i overflod. Dette gjelder også penger. Vi må finne frem til hjertekraften i oss selv om vi ønsker et liv i overflod. Hvis ens liv ikke er slik en ønsker, må en rydde i egen psyke. Det er aldri kjekt å rydde i egen psyke, men det er eneste mulighet for de som ikke lever det liv de ønsker.

5. Selve løsningen. 3 trær (3 mynter). Stikkord: hengivelse.
Når vi skal skape noe nytt, er det viktig å ikke spre fokus. En laserstråle har mye mer kraft enn en vannspreder. Kjenn etter hva du egentlig vil og ha fokus på dette.

Mange glipper her, og har fokus på det som ikke fungerer. Og slik gir de sine problemer svømmeundervisning istenfor å la dem drukne.

Trærne i bildet er kommet sammen for å skape noe nytt. Det som trengs er å vite hva en vil, kontakte hjertekraft og holde fokus med bruk av viljen.

Tarot hjelper oss på vende blikk innover:
# lever eg sann kjærlighet?
# er dette noe eg ønsker å utvikle?
# hvem kjenner eg som lever sann kjærlighet?
# hvordan kan mitt liv bli om eg velger å stole på denne kraft?
# vil eg bidra til det som er ekte, som sann kjærlighet eller det som er fake, som fake kjærlighet i denne verden?
# hvilken form for kjærlighet lever eg nå (svar ærlig!)?
Kun når vi vet hvor vi står og hvor vi ønsker å gå, kan vi finne retningen.

Sann kjærlighet versus fake kjærlighet

Sann kjærlighet handler om om skape. Skape eget liv. Leve et liv i overflod. Og fra dette overflod kan en dele med andre. Når en deler ut fra sann overflod vil energien hos begge øke. En tapper ikke energi når en er dønn ærlig. Det er kun når vi er i overlevelse (lever i illusjoner) at vi tapper oss selv for energi.

Sann kjærlighet handler ikke om parforhold og forelskelse. De som blander sammen disse to former for kjærlighet, får ofte lære forskjellen på dem gjennom livets erfaringer. Been there, done that. Når eg giftet meg først gang var eg egentlig veldig umoden, uten at eg selv forstod dette. Selv om det var ubevisst tok eg ikke ansvar for verken egne følelser eller egne behov. Eg forventet at det var tegn på kjærlighet at andre så hva mine behov var og dekket dem. men, det er ikke slik mennesker fungerer sammen. Skilsmisse statistikken viser oss dette.

Forhold som bygger på sann kjærlighet er annerledes. Her vokser begge parter, hver for seg og sammen. Slike forhold er bygget på respekt og ærlighet. Begge parter tar her ansvar for egne behov og ansvar for egne følelser. Det er ikke lenger udekka behov fra barndommen som styrer psyken.Det er noe ekte med mennesker som lever sann kjærlighet. De stråler en glede. Og de lever det de sier. Er fullt integrert i egen sannhet.

Vi alle har i oss potensiale til å leve både sann kjærlighet og fake kjærlighet. Dette minner meg om historien om de to ulvene:

En kveld satt en gammel indianer ved bålet og snakket med sitt barnebarn.
Han fortalte ham om en kamp som foregår inne i oss mennesker.

Han sa:
Gutten min, det foregår en kamp mellom to ulver inni oss alle.
Den ene ulven er ond. Den representerer sinne, misunnelse, sjalusi, anger,
grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, bitterhet, mindreverdighet,
løgner, falsk stolthet og ego.

Den andre ulven er er god. Den representerer glede, fred, kjærlighet, håp, ro,
ydmykhet, godhet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tro.

Barnebarnet tenkte på dette i noen minutter før han spurte bestefaren:
Hvilken av ulvene vinner kampen?

Den gamle indianeren så alvorlig på barnebarnet og svarte:
Den du mater…

Hvis vi flytter historien om de to ulver inn io forskninsgverden, så handler dette om hvilken bevissthet en velger til å forstå verden med. Dette er en av flere måter vi kan forstå den kamp som skjer INNI mennesker. Vi har alle i oss minst to ulike system for å håndtere informasjon som vi tar inn. Og på samme måte som vi velger hvordan vi mater ulvene, velger vi også hvilket system vi bruker når vi tar inn informasjon. Her er hva McGilchrist sier om forskjellene mellom vår høyre hjerne bevissthet fungerer versus vår venstre hjerne bevissthet.

«Min påstand er at det for mennesker er to fundamentalt motsatte virkeligheter, to ulike modus av erfaring: som hver er ultimat viktige for å gi oss den menneskelige verden; og deres ulikhet har røtter i den todelte struktur i hjerne. Det beste er om disse to deler samarbeider, men jeg tror at de er i en maktkamp, og at dette forklarer mange aspekt med den vestlige kultur». (1).

McGilchrist viser oss at vi mennesker oppfatter samme situasjon helt motsatt avhengig av om vi bruker vår venstre hjerne bevissthet eller vår høyre hjerne bevissthet. Og at dette forklarer det vi ser i samfunnet. Vi har eksempler på dette både knyttet til «plandemien», og nå til U-R konflikten. De forståelser av det som skjer er helt motsatt.

Sann kjærlighet ser verden som den er, og kan romme dette. Å romme verden som den er betyr ikke at en er enig med alt som skjer. Det betyr at en kan romme egne følelser i situasjonen. Det betyr at en ikke mister seg selv, = mister kontakt med egne sanne følelser, det som kalles en freeze reaksjon, og som gjør at instinkter og overlevedeler tar over ens bevissthet.

Fake kjærlighet er motsatt. Den ser IKKE verden som den er, den ser verden slik en ønsker den skal være. Dette betyr at egne illusjoner overstyrer det som er. En slik illusjon er at andre har ansvar for ens behov. Eller at andre har ansvar for å rydde opp i noe. Fravær av å ta ansvar er et av kjennetegnene på fake kjærlighet.

En annen form for fake kjærlighet er søker etter en drømmepartner, en som kan romme det en ikke rommer i seg selv. tenk over utsagnene:
1. Jeg elsker deg fordi jeg trenger deg (pengene dine, huset mitt, orker ikke være ensom, mm).
2. Jeg elsker deg fordi du er den du er, og livet mitt blir mer meningsfyllt sammen med deg.

Hvis vi får velge, vil vde fleste velge en partner som tenker i samsvar med utsagn nummer 2. Men dette er ikke poenget. Poenget er motsatt, er en selv en partner som fyller andres liv med mening. Eller lar en uløst indre smerte styre relasjonen ved å være martyr, offer, kontrollfrik, pleaser, mm.

Og paradokset er at jo mindre en er gla i seg selv, jo større er instinktet har en i seg til å søke noen der ute som kan dekke over dette. Dette er den indre kampen som historien om de to ulver forteller om.

Den som ikke elsker seg selv søker ofte (og ubevisst) å bli elsket utenfra, fordi en tenker at dette gjør det mulig å elske seg selv. Dette er eneste modell en har tilgjengelig i psyken, fordi når en er barn er det foreldre som dekker barnets behov. Men voksne er ikke barn lenger. Og ingen partner har ansvar for å fylle det tomrom som er i psyken dersom en ikke ble elsket av egne foreldre. Det eneste som kan heale dette er å møte de følelser som denne erfaringen gav. Når en møter smertefølelsene, og de forløses, er en fri til å la sann kjærlighet slippe til i relasjoner.

Det er også en form for fake kjærlighet de noen hevder at de elsker en gruppe mennesker, og hater en annen. Det finnes verken hat eller frykt i sann kjærlighet. Men det finnes grenser og mot, og en godtar ikke urett, da sier en fra. Motet i sann kjærlighet gjør at en tar inn ulike perspektiv, setter seg inn i saker fra ulike perspektiv, fordi en er ikke redd for å ha tatt feil. En er ikke redd for å skifte mening. Fordi om en har misforstått noe, er kraften til å leve sannhet større enn smerten over å ha blitt lurt.

Sann kjærlighet er en holdning, ikke en romatisk følelse. Det er en god og varm følelse, en kan føle en god energi i hele kroppen. Når sann kjærlighet transformere en floke så forsvinner behovet for å kritisere, hevn, sinne etc. En kan da tenke tanker om urett uten at dette aktiverer kroppslige reaksjoner, det vi kaller for å bli trigget.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 8. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. McGilchrist, 2019, The master and his emissary. The divided brain and the making of the western world, side 3.