Vi velger vår fremtid

Her er en dokumentar som både ser bakover på det som har skjedd og fremover på det som er planlagt av de samme mennesker.

Vi velger alle vår fremtid, og valget vi alle tar, hver dag egentlig, er hvilket gruppe/team vi støtter og søker tilhørighet hos. Hva vi kjemper for skal bli vår fremtid.

Noen mennesker som ser denne dokumentar (31 min), kan oppdager at de har pushet en mørk agenda ( folk blir syke og dør) uten at de selv har vært klar over dette. Det aldri for sent å snu om en oppdager at en har gått feil vei. Det kan også være at en oppdager at noen en er gla i har vært med å pushe en mørk agenda (ubevisst). Ikke døm dem, fortell kun om egne innsikter, hvis en er i en setting det passer (= den andre lytter med åpent hjerte).

De som har stengte hjerter må selv åpne disse. Ingen mennesker forstår noe (aha oppdagelser) om de trues med informasjon. Den frykt som trusselen skaper blokkerer for forståelse. Kun sannhet kan sette oss fri. Og vi sprer sannhet med å leve den, ikke forsøke å overbevise andre om den.

Husk at sannhet, som er forankret i hjerte har en mye sterkere elektrisk kraft, 60 ganger sterkere kraft enn tankene som er forankret i hjernen. Og at den elektromagnetiske kraft i hjerte er 5000 ganger sterkere enn kraften i hjernen. Derfor vil en påvirke andre mye mer ved å ikke være redd, og leve sannhet. Punktum.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Som du vil forstå etter å ha sett dokumentaren er det en voksende gruppe som ser hva som skjer, og som jobber for at mennesker skal få sin frihet tilbake. Jo flere som deltar i dette arbeidet, jo raskere går det. I Norge heter en organisasjon som kjemper for vår frihet binders initiativet.

Skal vi endre verden må vi ha kraft. Og hjertekraften er den sterkeste kraft. Husk historien om Gandhi. han kjempet også for frihet, i en situasjon som utenfra eller fra tankeverden så umulig ut. Men Gandhi visste hvilken kraft som lå i sannhet og hjertekraft. Og me denne kraft og støtte fra sitt folk klarte de sammen å jage britene ut av India. David R Hawkins sier at Gandhi har en energifrekvens på 600, mens britene sin energifrekevns som gruppe var 175. Derfor kunne de ikke vinne. De samme spirituelle lover gjelder i dag. Mørke krefter, de som skjuler sannhet, lyver og manipulerer, har alltid en energifrekvens lavere enn 200. Mens de som lever sannhet vil alltid ha en energifrekvens høyere enn 200.

Løgn vil alltid avsløres. En løgn mister sin kraft når ingen tror på den. Alltid.

Hjertekraft og sannhet er menneskets viktigste våpen, fordi de som kjenner denne kraft, vet også, fra indre guiding, om og hva de skal gjøre, om de skal bidra mer aktivt i dette arbeidet. Fordi både hjertekraft og sannhet kan kun utvikles og fordypes om en lever dette i sin hverdag.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 8. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18