Hva er fake news knyttet til Ukrania & Russland

Hva er fake news. To ulike narrativ pushes på Internett nå. Et i alle vanlige medier, og et i alternative nyhetskilder.

Her er lenker til to videokanaler som tar for seg det som skjer i U-R i forhold til N a t o, og
neo-n a z i s m e, og de ulike lands regjeringer. Dette er perspektiver som ikke tas opp i vanlige medier.

Den første lenken er: Alex Christoforou sin youtube kanal. Alex C er journalist og verken pro U eller R.
Den andre er fra Gonzalo Lira sin videokanal, han bor i Kharkov i U.

Hva er fake news knyttet til U- R? Det vi vet om propaganda er at den er aggresiv for å hindre andre forståelser enn den som pushes av propaganda narrativet. Den som forteller sannhet har ikke noe å skjule, og de vet at sannhet vil alltid komme frem. Lys vinner alltid over mørke.

Vi må alle lytte til vår intuisjon, stole på indre guiding når vi velger hvilken informasjon vi lytter til.

Veavågen den 10. mai 2022.

Hildur Vea, PhD.