Livets puslespill

Livets puslespill handler om våre energier og vår bevissthet. For meg selv, og mange andre, kan starten på denne indre reisen metaforisk ligne det vi ser når vi åpner en eske med puslespill.

På samme måte som vi vet at det gir mening til slutt, alle bitene passer sammen i en system, er vi selv som mennesker hele, og alle energier og ulike bevisstheter i oss selv vil også passe sammen.

Når vi starter ut med alle puslespillbrikkene vet vi at alle er der. Vi må bare sortere dem, og knytte sammen de som hører sammen. Slik er det også i livet. Alle brikkene er der, fordi puslespill brikkene i oss selv er alle følelser og erfaringer vi har ervervet oss gjennom livet.

For å lettere sortere brikkene, og sette sammen de som hører sammen, er det mange som starter med rammen rundt puslespillet. Slik er det også for oss mennesker. Noen har religion som en ramme. Andre bygger på annen tenkning. Min egen livsramme er at kroppens reaksjoner viser meg hva sannhet er. Og at menneske kan utvikle sin bevissthet, en prosess som skjer parallelt med at man blir kjent med egne energier i kroppen. Det finnes mange ulike rammer å forstå seg selv ut fra. Desverre er vil noen av dem begrense mennesket istedenfor å utvikle det. Et godt tegn på at en har valgt en ramme som gir utvikling, er at det er plass til den en selv er innenfor denne rammen. Alle rammer har regler og slik skal det være. Men dersom rammen kveler ens livskraft, er rammen infiltrert av mørk energi. Og den har da i seg element som ikke er sannhet. Kun rammer som gjør at du vokser innenfra, opplever mer kraft og styrke, forstår mer av deg selv og andre, trigges mindre, rommer mer og mer av deg selv og andre, er rammer som bygger på sannhet.

Dette er menneskets store utfordring i livet. For akkurat som bilde foran, vet vi ikke hvilket bilde vi skal lage. Med andre ord vi vet ikke hvem vi selv er, før vi har sortert og plassert våre energier i et system som gjør at vi kan bruke dem.

Det som er en tøff oppgave for mange, er å snu brilkkene, legge dem med «ansiktet opp«. Metaforisk kan dette forstås som at en må ta for seg alle tankemønstre og følelser en lever, og sjekke ut om de tejner en selv. En må sortere vekk det som ikke er ens eget. De fleste bærer på både tankegods og emosjonell bagasje som egentlig tilhører andre.

Noen av de som er fullstendig overveldet gjennom flere år, bærer på for mye, fordi de bærer for andre. Dette er en av de viktige oppgaver i personlig arbeid, skrelle vekk alt som ikke er ens eget. Og vanliogvis trenger vi hjelp for å se dette. Alle tenker i utgangspunktet at alt som er i oss, tanker og føleser er våre egne. Det eneste bevis vi har for at det ikke er slik, er at tanker og følelser som holder oss nede, og overstyrer vår vilje, de løser seg opp når vi forstår hva de forteller oss.

Etter å ha gjort den store jobb det er å bli kjent med seg selv, vil en oppdage at energier som er skremmende i seg selv, og som vi ikke liker å kjenne på, eksempelvis: sinne, frykt, hat, sjalusi, misunnelse, arroganse, skam og skyld, er følelser som ikke er noe problem når vi har kontroll på dem. Når vi har kontroll, og ikke reptil hjernen eller instinktene våre styrer oss, så er dette metaforisk nokså likt ville dyr som kan være sammen uten at noen forsøker å spise hverandre.

Neshorn er normalt farlige, men ikke om de ikke er sultne. Slik er det også med våre følelser. Sterke negative følelser kan være farlige, fordi de kan skade både oss selv og andre, men de samme følelser er overhodet ikke farlige etter at de er bearbeidet.

På samme måte som vi «er ferdige» med brikker når vi har funnet ut hvor de hører til, vil vi «bli ferdige» med følelser når vi har akseptert og erkjent hva vi opplevde som gjorde at følelsene oppstod. Å bli ferdige med ubearbeida følelser betyr at en nå kan romme disse følelsene. Og dette betyr i praksis at ens bevissthet øker.

Det store mysterium i livet, som nesten ingen snakker om, er at vi er født for å sortere brikkene i vårt eget liv. Vi er født for å bli kjent med den vi er. Ikke født for å bli kjent med andre, partner etc. Vi er født for å bli kjent med oss selv og bli oss selv, slik at vi kan leve våre egn liv.

Og det første skritt på denne reisen starter med å lytte til seg selv. Sortere ut forskjellen på hva hjerte vil og hva hodet tenker. Det er de som følger hjertets kraft som har nok energi, nok penger, og som opplever at livet en meningsfullt. De som er mer opptatt av å leve i samsvar med andres tanker, ta mer hensyn til andres følelser enn egne (= mer ytrestyrt enn indrestyrt), blir etter en tid tappet for energi, og deretter kanskje syk, og deretter kanskje lever en på trygd. Vi kjenner alle mange som har valgt den karrieren, uten at de selv forstår at de kan velge annerledes. Uten at de forstår at om de tar grep og setter to og to brikker sammen hver dag, vil de til slutt få en annen forståelse av seg selv. De vil da se nye muligheter som det ikke var mulig å se før.

Dette leder oss tilbake til tema livets ramme. Mange mennesker som er syke har valgt en ramme å forstå seg selv på som samsvarer med skolemedisin. Vi vet samtidig at det finnes et økende antall problemer som skolemedisin ikke kan løse. Eg har selv opplevd dette. Når eg møtte veggen, måtte eg selv skifte ramme. Det tok 6 måneder med sykmelding før eg forstod at den rammen eg hadde valgt, (skolemedisin), ikke kunne gjøre meg frisk. Eg forstod at eg selv måtte gjøre meg frisk, uten at eg forstod hvordan. Det var her eg startet. Er en 100 prosent ærlig og oppriktig med seg selv, vil en bli guidet til de som kan hjelpe.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 10. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18