Systemisk samtale og BalanZe metoden passer for de som vil hjelpe seg selv, og de som jobben hjelper/leder andre

Det er kun når vi ser det som er, at vi kan endre det som er. Ofte er de floker som skaper krøll i våre liv usynlige. Vi glemmer ofte at det er livet, våre erfaringer som er ufordøyde som setter seg i kroppen.
Det starter med at noe skjer (en hendelse), dersom denne overvelder oss vil vi automatisk spalte vekk noen av følelsene og kroppsreaksjonene. Det som er avspalta, forsvinner ikke.Det ligger i dvale helt til vi forløser dette. Det kommer frem i bevisstheten av seg selv og når vi trigges. Dette skjer for at vi skal forløse dette. Alle kan lære å forløse egne følelser. Vi må bare lære å tenke annerledes.

Form og innhold knyttet til psyken

Hvis vi tenker på en bil, så gjenkjenner vi bilen på formen. Det at bilene er ulike handler om innhold. Slik er det også i psyken.

Det vanligste system for form vi har i dag er diagnoser. Innhold er hvordan mennesket opplevde situasjonen. Poenget er: Vi må endre form (= forløse følelser) om vi ønsker å endre innhold (= psyken).

Systemisk samtale og BalanZe metoden bruker ikke diagnoser, men kroppens reaksjoner som utgangspunkt for å kartlegge hva en trenger å endre. Forskning viser at symptomer har informasjon om hva knuten handler om. Likevel er de fleste mennesker som tegningen under: har ikke peiling på hvorfor en har de plager en har. Derfor må vi lære å tenke nytt. Våre plager har en logisk forklaring.

Her er en modell som viser trinnene fra årsak til diagnose. Det starter med en hendelse. Noe skjer. Og siden vi kan arve problemer og vansker som ikke er våre (epigenetikk), kan det være at årsak til våre problemer starter utenfor oss selv. Spekteret er med andre ord stort for hva som kan være årsak til våre plager. Det er som å lete etter en nål i høystakken. Metaforisk: bruker en hendene, er oppgaven nådeløs, men brukes en metalldetektor, kan en finne nålen på minutter.

Når vi søker hjelp forteller vi om våre symptomer. Vi er da i fase B. Hvis en går til vanlig helsevesen, vil hjelperen sortere symptomer i samsvar med diagnosemanual, og en får en diagnose. Deretter behandles diagnosen. Man følger da rekkefølger A – B – C – D. Behandling som rettes mot diagnoser er mer og mer standarisert. Noe som i praksis betyr mindre og mindre tilpasset mennesket med plagene.

I systemisk samtale og BalanZe metoden er vårt fokus annerledes. Vi jobber også ut fra symptomer. Vi starter også med punkt B, men herfra går vi bakover til A. Vi spør hva kan ha skjedd som skaper disse reaksjonene. Vi fokuserer ikke på detaljer i hendelsen, da dette vanligvis gir ny overveldelse av følelser. Vårt fokus er hva hendelsen gjorde med en. Når dette gjøre forsiktig, med bruk av markører (systemisk samtale), eller vi gjør det uten ord (BalanZe metoden), da kan vi løse opp i smerteklumper som består av overvelda følelser. Vårt kompass er kroppens reaksjoner. Når problemer løser seg, først da vet vi hva som forårsaket plagene.

KROPPSLIG SANNHET
Kroppens reaksjoner viser oss sannhet. Sannhet gir dyp ro. Uforløste floker løser seg når:

For de som i mange år har forsøkt å hjelpe seg selv uten å lykkes kan det jeg skriver være ny informasjon. Det kan være vansklig å tro på for mange. Husk på at vi somm mennesker ikke tror det vi ikke har erfart. Det er kun egen erfaring som kan få en til å skifte mening i denne saken. Men skal en få denne erfaring må en være villig til å møte seg selv. Kun vi selv kan endre dype mønstre i oss selv. Vi må gjøre det alene, samtidig som vi IKKE kan gjøre det alene. Hadde dette vært enkelt å fikse alene, ville vi ikke trengt psykiske hjelpere.

Eksempler på form, innhold og uforløste følelser

FORM: Typiske eksempler på det som kan ha skjedd, skyldes ofte relasjoner:

Slike mønstre som er beskrevet her, må endres før reaksjonen på dette (innhold og fortrengte følelser) kan endres. Ofte vil en oppdage at det ikke handler om en selv. Da slipper mønsteret taket av seg selv. Hvis du bare jobber med å sette ord på noe som skjedde (= forløse følelser) uten at en ser på form (mønsteret som er i psyken), vil en ikke lykkes med å løse opp i formen. Dette betyr ikke at det en gjør er feil, men det kan bety at det er mangelfullt. Metaforisk: om en baker brød og følger oppskriften til punkt og prikke, men glemmer å ha i mel eller gjør, så blir ikke brødet slik en har tenkt. Poenget er at alle deler må på plass om en skal lykkes.

Den vanligste grunn til at en ikke lykkes med å forløse følelser er at fokus på form ikke tas med. Her er den vanligste fallgruven: det er mange som søker hjelp og som ikke forstår eget ansvar i prosessen. De tror at andre vet bedre enn dem. Dette er ok i starten, men målet er å bli ekspert på seg selv, fordi det er kun de som eier kroppen som kan bli denne eksperten. Og dersom en ikke lærer mer om seg selv, er det ingen som blir ekspert på dem selv. Da er det lite sannsynlig at en vil bli varig frisk.

INNHOLD: Typiske reaksjoner i kroppen:

Innhold er de plager eller symptomer som en opplever når en er i ubalanse. Disse er ikke skjult for oss. Det som er skjult, er sammenhengen mellom levd liv (den hendelse som har fortrengte følelser som gir denne reaksjonen) og form i psyken. Form er ofte tankemønstre. Og vanligvis fungerer de fleste slik at dersom vi tror på en tanke, så stenger vi ute tanker som krasjer med denne. Vi gjør dette ubevisst og automatisk, og de fleste glemmer å rydde i psyken innimellom. Å rydde i psyken kan bety at en sjekker om ens tankemønstre er sanne (hvorfor en tror på dem, om en har erfart de som sanne?), eller om de støtter en selv eller svekker en selv.

En fallgruve mange går i er at de VIL HA VEKK ELLER BLI KVITT egne plager. Dette er tanker som er like meningsløse og umulige som å tenke at eg vil bli kvitt en arm eller et organ. Våre reaksjoner eller symptomer er en del av en helhet, og det er kun når vi akspeterer dette, at vi kan endre dem. Vanligvis vil tanker om å bli kvitt noe stenge for den løsning en søker, og derfor kalles det for en overlevedel (= en illusjon).

Uforløste følelser

Her er eksempler på hva som kan være uforløste følelser:

Det normale er at en hendelse inneholder mange følelser. Ikke en, mange. Og alle biter av opplevelsen må på plass før reaksjonen slipper taket. Det er også vanlige at følelser fra ulike hendelser floker seg sammen som en lapskaus. Derfor skal det mindre og mindre til før en trigges når en ikke har ryddet i seg selv. Å leve et superstressa liv blir ofte forstått som en er vellykka, og det kan så være. Men det betyr også at en ikke har knekket kodene i seg selv som gjør at en kan leve et hektisk liv og samtidig ha kontroll over seg selv.

Det er enkelt og mulig å forløse en del av ens fortrengte følelser alene en har lært hvordan en gjør det. På samme måte som det er enkelt å kjøre bil når en har lært det. Men før en VET HVORDAN en gjør det, får en det ikke til. Derfor er det å søke hjelp hos en terapuet som KAN løse opp i indre floker, metaforisk som å ta et sertifikat for å lære å hjelpe seg selv.

Late mennesker tenker annerledes. De søker hjelp hvor andre, ikke de selv, skal fikse dem. Mange holder på med dette i mange år, før de knekker koden om at det er faktisk kun de selv som kan endre tankemønstre i egen kropp. Det er kun de selv som kan akseptere og erkjenne egne fortrengte følelser. Dette betyr ikke at en ikke skal søke hjelp hos hjelpere som ikke jobber med bevissthet. Poenget er at en selv må ta ansvar for å heale seg selv. Når en tar dette ansvar blir en guidet innenfra hvor en skal søke hjelp.

Å ikke ta dette ansvar for seg selv er metaforisk som å sitte på en togperrong, og ikke kunne ta tog fordi en mangler billett, og en mangler billett fordi en vil heller bruke de pengene på noe annet enn den togbilleten til den reisen som det er å møte seg selv. Det er kun de som tar toget (= erkjenner og akseptere egne reaksjoner på det som skjedde), som kan oppleve livets magi: knuten løser seg helt opp og symptomene forsvinner.

En annen vanlig misforståelse hos mennesker som er forvirra i sine hoder eller ikke tenker selv, er at noen en tror at psykiske floker som er lagra i mer enn 30 år, kan løses på nioen uker. Metaforisk: se for deg et stort lager, hvor alt du har kastet av ting og tang, ikke gikk i bosset, men på dette lagere t i 30 år. Lageret er nå fullt opp til taket med skrot. Vi vet det er mulig å tømme lageret, fordi en gjør dette med å bære ut igjen ting for ting. Men, det vil ta mer enn 3 minutter å gjøre dette. Det tar den tid det tar. Slik er det også med psyken, det tar den tid det tar.

Det er kroppens reaksjoner som viser deg at lageret er tømt. På samme måte som et tomt lager er tømt, vil tankestress som forsvinner være et tegn på at en rydder i lageret. Kroppens reaksjoner er derfor kompasset en bruker i systemisk samtale og BalanZe metoden. SANNHET GIR ALLTID RO. Floker løser seg kun når en løser dem opp.

Litt om BalanZe metoden

I BalanZe metoden ligger den hjelpesøkende på benk/sitter. Behandleren legger hendene på bestemte steder på kropp (skulder, nakke, hofte, rygg, ankler). Det foregår en utveksling av energi (skjer automatisk), som gir dyp ro (theta nivå). Kroppen vil da automatisk balansere seg selv. En kan følge prosessen bevisst når en er kjent med nervesystemet sine reaksjoner.

Metoden brukes både på unger som er stressa (hodepine, magevont, søvnvansker, konsentrasjonsvansker med mere), og på voksne som ikke finner ro. Er anspent, urolige, har smerter, eller egentlig alle former for plager. Eg ser at en vekslig mellom Systemisk samtale og Balanze metoden fungerer bra for mange.

Hvis en har plager i et kne, er det vanlig i samfunnet å tenke at en søker hjelp med noen som har fokus på kne når en får behandling. I BalanZe metoden er det annerledes fordi her er fokus på helheten hele tiden. Vi løser opp ytterste lag som trenger å frigjøres, før vi kommer til neste lag.

Hvorfor trenger de som hjelper andre selv lære Systemisk samtale og BalanZe metoden?

Kortfattet er det noen viktige grunner til dette.

 1. Jo bedre en kjenner seg selv, jo bedre kan en hjelpe andre. Selv om hjelper og den hjelpesøkende har ulikt innhold i livet, er formen den samme. Vi oppdager derfor når vi jobber med systemisk samtale at vi er kliss like. Avstanden mellom hjelper og den hjelpesøkende vil da automatisk forsvinne. Vi blir empatiske og medfølende med hverandre, en setting som skaper healing. Dette er en annen setting enn: jeg skal hjelpe deg, som skaper forsvar i den hjelpesøkende, uansett hvor rene og sanne motiver hjelperen har.
 2. En hjelper som ikke er trygg i egen kropp, kan ikke skape en trygg relasjon i møte med andre, uansett hvor selvsikker en fremstår. Som menneske leser en energifrekvenser ubevisst. Og vi fanger lett opp hvem som er trygge til å romme følelser. Er hjelperen utrygg vil den hjelpesøkende sense dette, og en deler ikke de floker en trenger ta opp for å bli fri. Bortkasta tid og penger for begge.

  Mange hjelpere er like stuck i forhold til å forstå følelser i egen kropp som de som søker hjelp. Det sier seg selv at de som ikke kan forløse følelser i seg selv, kan heller ikke forløse dette hos andre. På overflaten kan alle hjelpe andre litt. Men vanligvis sitter flokene i dybden, og en må forstå egen dybde for å forstå dybde hos andre.
 3. Mange hjelpere har varme hender eller de møter andre på måter som gjør at andre får tillit og åpner seg lett for dem. Når hjelpere ikke har ryddet i eget hus, vil de ofte ubevisst ta opp i seg andres (den hjelpesøkendes) energier. De blir da mer utslitt og stressa enn nødvendig. Er en en hjelper og er stressa eller utslitt har en glemt å rydde i egen psyke.

  Jo mer en har ryddet i seg selv, jo høyere energifrekevns (les gjerne healingfrekvens) vil en har tilgjengelig, og jo bedre er en i stand til å hjelpe andre.

En av hovedreglene vi har på PUUST AKADEMI er at de som skal hjelpe andre, må selv ha veiledning.
Det er nå ca 2 år siden eg startet med å utdanne andre til å bli leder av systemisk samtale og til å gi behandling med BalanZe metoden. Alle som går i utdanning, går også i veiledning. Det er fantastisk å se hvor sterke de blir i seg selv.

En annen «regel» vi har er at en kan bruke kunnskapen i samsvar med annen kunnskap en har fra før, og at en skal være seg selv når en utøver hjelp til andre. Dette betyr at en skaper en helhet i seg selv med denne kunnskapen.

Hvorfor trenger ledere lære systemisk samtale og BalanZe metoden

Her er gode grunner til at egne terapitimer eller utdanning er nyttig for de som jobber som ledere.

 1. En leder kommuniserer, samarbeider og leder andre mennesker. Det å forstå menneskelige relasjoner er et must om en ikke skal bli sliten og stressa. Jo bedre en forstår seg selv og egne skjulte dynamikker, jo sterkere står en som leder, da en er bedre til å leste skjulte spill, det som kalles form i denne blogg.
 2. Også ledere trenger metoder for å se hva som skjer, eller hva de skal velge når viktige avgjørelser skal tas. Systemisk samtale som metode passer like godt for systemer eller oranisasjoner som den gjør for mennesker.
 3. BalanZe metoden gir ro i kroppen. Når kroppen fungerer på Theta nivå vil den balansere seg selv. Dette er en tilstand som kan oppnås på flere måter, Balanze metoden er en slik metode, yoga, qigong, meditasjon og gongbad er andre slike metoder. Poenget er ikke metoden, men at en lærer seg å finne frem til denne tilstanden i seg selv. Og erfaring med BalanZe metoden er derfor et nyttig redskap, da denne metoden tar deg raskt til denne tilstanden.

  Eg har erfaring som yogalærer 10 år, som leder av gongbad 7 år og som utøver av BalanZe metoden siden 2 år. Min erfaring er at ingen metoder tar andre så raskt til theta tilstanden som BalanZe metoden fordi mange lander så dypt i seg selv allerede første timen. I yoga tar det for mange uker og måneder før de lander så dypt i seg selv.

  Når ledere kan gjenkjenne denne tilstanden i seg selv, kan de raskt gå hit, og her kan de snakke med eget høyere selv, og få sanne svar. Det blir da en form for meditasjon som kan gi lederen de rette løsninger. Kunnskap om BalanZe metoden for ledere er nyttig, ikke for at de skal utøve denne metoden på andre, men for at de skal bruke kunnskapen for å bedre kunne ivareta seg selv og andre.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 14. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18