Øyne som ikke kan se, ører som ikke kan høre

Noen grunner til at mennesker med øyne ikke kan se, mennesker med ører ikke kan høre, er uløste traumer. Fordi traumer gjør at en blir redd. Og det vi er redde vil vi ikke forholde oss til. Dette er en natrulig reaksjon. Og vi må derfor selv velge at vi vil ta tak i det som skremmer oss, for å løse opp frykt i oss selv. Dette er viktig av flere grunner. En av grunnene er at frykt legger seg som et slør over vår psyke, og gjør at vi ikke kan se klart med øynene, og ikke høre klart med ørene.

En viktig kunngjøring, de som har øyne som ikke kan se, har hører som ikke kan høre, er ikke dumme. De er redde. De er redde for å ta inn informasjon som avviker med det de tror og lever. Mennesker som ikke er redde, er åpne for at ny kunnskap kan være noe som kan hjelpe dem. De tør derfor ta inn slik informasjon, og etterpå vurderer de om de vil endre livet i samsvar med denne. De som mangler mot, får ikke denne informasjon med seg: de har øyne som ikke kan se, ører som ikke kan høre.

Frykt er også en effektiv måte å kontrollere mennesker på. De som er uredde kan en ikke kontrollere. Derfor spres frykt i store doser av de som vil kontrollere andre. Vi frykter det vi ikke vet. Kjenner du deg selv, og kjenner du fienden, er du rystet til det som kommer. Det å være forberedt på det som kan komme, samt jobbe med en selv slik at en ikke er styrt av frykt, er kanskje de to viktigste ting vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden. Det er dette denne blogg tar opp. Essensen er en planlagt kommende vaksineinvasjon i menneskers liv. Eg har derfor i siste del av bloggen tatt opp dette tema på ny. Samlet sammen noen lenker som er viktige, som er delt tidligere.

Så hva kommer? Hva viser dokumenter som allerede er vedtatt?
Her er noen videoer som tar opp det som kan komme, om det ikke blir stoppet.
Se de to første videoer med Todd Calender
Amazing Polly om apevirus

Tema som tas opp er:
# Todd Calender om rettsak mot ulovligheter knyttet til eksperiment injeksjonen
# marburg virus eller ape virus utbrudd
# viktig spørsmål: hvem eier patent på mRNA som er i injeksjonen – den som eier patent eller menneske som bærer patentet i egen kropp?
# hva skjer med nanopartikler som er i injeksjonen om de utsettes for 5G, 18 megahertz?
# WHO som vil overta styring over alle nasjoner i forhold til pandemier, slik at WHO (= Bill Gate)skal bestemme hvem som skal ta vaksiner, (ikke du, og heller ikke de personer du har valgt til å bestemme for deg)
# PLANDEMI for nytt utbrudd med apevirus. Start mai 22 – slutt des 23.

Vaksiner er et tema som kan ses fra ulike sider. På den ene siden er nesten alle mennesker enig i at å utsette seg for en liten dose med virus eller bakterie, vil vekke opp immunsystemet, skape antistoffer, og på den måten kan gi oss en raskere immunrespons om vi skulle bli utsatt for et farlig virus.

Så deler befolkningen seg i to grupper:
Gruppe 1 er de som har øyne som de bruker til å se, og ører som de bruker til å høre.
Gruppe 2 er de som har øyne som de ikke bruker til å se, og ører som de ikke bruker til å høre.

Her er noe av det en ikke kan se, ikke kan høre:
Tall om økonomi om vaksiner.
Aluminium i vaksiner går inn i hjernen
Vaksineskader mer mer omfattende enn vi liker å tenke. De fleste tenker at eg har selv tatt vaksiner og eg tok ingen skade, og antar at ens egne barn får samme de samme vaksiner. Men gjør de det?
I USA vil en av to som blir gitt vaksiner utvikle en kronisk eller autoimmun sykdom. De som ikke tar vaksiner har ikke samme sykdommer. Se filmen vaxxed2.
Her er en lenke til en studie som sammenligner vaksinerte med ikke vaksinerte fra dr. Paul Thomas.

De krefter som er i sving handler om mye mer enn plandemi og vaksiner. mennesker som ikke har en trygg kjerne i seg selv, mangler ofte mot til å stå opp for seg selv, og ta valg som er i samsvar med egne tanker, egne meninger. De lar seg overtale og styre av det de fleste andre mener, og tenker at dette er sikkert bra, fordi de fleste andre mener dette. En slik holdning er så rotfesta i folk, at selv om det har vært urovekkende mange som har meldt inn bivirkninger etter denne injeksjonen. De offentlige tallene for Norge er at pr 17. mai 2022 var det meldt inn over 59 000 bivirkninger. Folketallet i min egen kommune, Karmøy kommune er 42500, + tysvær 11200 + sveio 5700, blir tilsammen 59 000 en beolkning på størrelse med alle som bor i disse tre kommunene har opplevd så sterk skade at de har meldt denne inn. Ingen som er styrt av sann kjærlighet (motsatt av frykt) eller som har et moralsk kompass kan være likegyldig til at godtroende mennesker tar en injeksjon som kan skade dem, og risikoen for å bli skadet et veldig stor.

It breaks my heart:
Fra rapporten fra legemiddelverket 17. mai står det også: Det er mottatt og behandlet 23 meldinger på barn under 5 år som gjelder diebarn som ikke selv er vaksinert, men hvor mor som ammer har fått vaksine. Det er meldt ulike symptomer hos barna som for eksempel feber, magesmerter, kvalme, uro, utslett eller forkjølelse. Hos de fleste oppsto symptomene 0-3 dager etter at mor hadde blitt vaksinert. Slike symptomer er svært vanlige hos sped- og småbarn, og skyldes trolig ikke mors mRNA-vaksine. mRNA fra vaksinene passerer ikke over i morsmelk.

Det urovekkende med denne uttalelsen er at
1) mødre tror at barna ble syke pga vaksine, ellers ville de ikke rapportert det inn. Eg tror på mødre. De vil det beste for sine barn.
2) det som ikke er sjekket, i meldingen fra skademiddelverket, er alle andre ingredienser som er i vaksinen, kanskje det var toksiner der som barnet reagerte på. Hvis så er tilfelle, så lyver ikke legemiddeldirektoratet, men de sier heller ikke sannheten, de villeder folk.

Det siste tema som de som ikke kan se med egne øyne og høre med egen ører overser er forholdet mellom de som produserer vaksiner, og de som anbefaler bruk av denne. Og at dette er de samme aktører som deltar på øvelser med pandemier hvor de ser for seg at millioner av mennesker dør, først av konora virus, nå av apevirus.

De fleste i Norge tror at vårt eget folkehelseinstitutt er nøytralt. Sjekk denne lenken, se hva som skjedde i 1929. Her er en lenke hva dette har utviklet seg til, Norge har gitt totalt 10.25 billion kroner til Gabi og vaksineprogram. I lenken til Amazing Polly ( se over) sin video, ca 20 min ut i videoen, ser en Gavi sin rolle i det store bildet. Blir våre skattepenger brukt i forhold til finansiering av pandemier og vaksiner som skader og tar livet av mennesker? Har Norge noe med World Economic Forum å gjøre (sjekk investors & partners for CEPI)? Mer om CEPI fra min 37 i amazing Polly sin video. Det er urovekkende det som skjer.

Skal vi ta kontrollen for våre liv tilbake, er vi nødt for å ta kontrollen tilbake over vår egen frykt. Ingen kan tvinge noen til å tenke selv. Vi må selv velge å utvikle vår bevissthet, slik at vi kan skille sannhet fra usannhet. Akkurat som det å svømme er en kroppslig ferdighet, ingen kan lære for deg, er det å skille sannhet fra usannhet også en kroppslig ferdighet.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 22. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18