Sann godhet

De fleste mennesker liker å se på seg selv som gode. Et godt mennesker er et menneske som ikke ønsker andre vont, som ikke skader andre. Et godt menneske respekterer andre og hjelper andre. De fleste er enige i slike påstander. Men det å være et godt menneske stikker dypere enn så.

Hva hvis mørke krefter forteller at de er gode, og samtidig lyver og presenterer usannhet slik at en lurer andre mennesker – er de da gode? Her vil de fleste mennesker si nei, godhet handler ikke om å lyve og lure andre mennesker.

Hva hvis mørke krefter forteller de er gode, og samtidig skader og dreper andre mennesker – er de da gode? Her vil også de fleste menensker svare nei. Godhet handler ikke om å skade og drepe andre mennesker.

Så langt har vi ikke møtt på noen moralske dilemma. Det moralske dilemma oppstår nemlig i neste ledd.

Det moralske dilemma knyttet til sann godhet

Hva hvis et menneske tror på løgner om godhet og lever i samsvar med disse, og ønsker at andre skal følge de samme leveregler – er dette godhet, hvis det en bygger på er løgn og usannhet?

Hva hvis et menneske tror på de som hevder at onde handlinger er gode (ex satanister som snur sannhet på hodet), og selv utøver handlinger som skader og dreper mennesker – er dette en sann godhet?

Er det tro på at en gjør godhet (= handlingens intensjon) eller er det effekten av handlingne som avgjør om handlingen er sann godhet?

Metaforisk er dette: hvis en kakeglasur er god og perfekt, mens selve kaka er sur og full av toksiner, er dette en god kake?

Slik er det også med mennesker som stiller seg frem som gode (glassuren), mens de på innsiden støtter organisasjoner som skader og dreper mennesker (den toxiske kaka).

Denne handlingen feller dem selv, naturens lov (natural lov) virker på alle enten de kjenner til naturens lov eller ikke. Denne lov virker også ut fra effekten på menneskets handlinger, ikke på deres mortivasjon. Så hvis en skader andre, vil denne energien komme tilbake og skade en selv, på en eller annen måte.

Her er tabellen fra Mark Passio som viser konsekvenser i mennesker og i organisasjoner av denne lov.

Hentet fra Mark Passio foredra om natural law.

Essensen med naturens lov er at kun handlinger bygget på sannhet (kjærlighet), gir mennesker frihet og samfunn styrt av orden. Mens alle handlinger som er styrt av frykt vil føre til forvirring og kaos. Universelle lover virker i verden uansett om en kjenner til dem eller ikke. Sann godhet bygger på naturens lov.

Sann godhet

Sann godhet bygger på sannhet. Når ulike versjoner av sannhet presenteres, vil et menneske med integrert sannhet søke dypere kunnskap fra ulike kilder, helt til de finner en forståelse som gir et helhetlig bilde av det som skjer. Et menneske med integrert sannhet vil vente til de har et klarere bilde av det som skjer, før de handler. De vil også være ytterst forsiktige med å handle på en slik måte at det kan skade andre.

Mennesker som søker sannhet kjenner til naturens lov (natural lov) i sitt hjerte, og de vet at skader de andre, vil boomeranen komme tilbake i en eller annen form. Mennesker som handler i samsvar med sann godhet, utøver ikke handlinger som til slutt vil skade dem eller andre.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET SOM ER SANNHET ENDRER SEG IKKE
  3. DET SOM ER SANNHET KAN EN FINNE FREM TIL PÅ ULIKE MÅTER
  4. KROPPENS REAKSJONER BEKREFTER SANNHET, IKKE TANKENE
  5. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  6. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

Sannhet trenger en ikke markedsføres gjennom å spre med propaganda, da sannhet ofte er selvinnlysende. Det kan ikke være annerledes når en forstår sannhet.

Å forstå sannhet basert på kroppens reaksjoner kan læres, på samme måte som vi alle kan lære å sykle eller svømme. Men en må leve sannhet og ha fokus på å lære dette, for å få det til, på samme måte som en må forsøke å svømme og ha fokus på dette om en skal lære å svømme.

Vedavågen den 25. mai 2022. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18