Test deg selv – hvilket fenomen beskrives her

Denne blogg vil beskrive et fenomen, og utfordre deg til å kjenne igjen (forstå) hvilket fenomen som beskrives. Oppgavene er laget ut fra foredrag fra Grand Jury, dag 7, som var 19. mai 2022.

Flere svar kan være riktige.

Oppgave 1:
Hvilket fenomen har disse kjennetegnene?
# en er blind for det som skjer i samfunnet som går mot det en selv tenker
# en mangler kritisk distanse til informasjon, slik at en ikke får med seg det som er disinformasjon (propaganda)
# en villig til å ofre alt som før var viktig for en selv, villig til å ofre alt for å ha rett
# en er intolerant for mennesker som mener annerledes enn en selv. En møter slike mennesker først med stigmatisering (kalle dem nedsettende ting), deretter kan en handle uetisk (ren ondskap), og begrunne ens handlinger som en etisk plikt

Hvilket fenomen ble beskrevet foran?
a) kognitiv dissonans
b) personlighetsforstyrrelse
c) psykopat
d) masse formasjon
e) hypnose

Oppgave 2.
Er det trygt tilhøre gruppen mennesker som beskrives med som dette fenomenet?
a) ja, fordi da tenker en som de fleste andre
b) ja, dette øker ens trygghet, en blir ikke selv angrepet uten grunn
c) nei, fordi dette er en form for illusjon (usannhet), en lever en løgn, og kan da ta dumme valg
d) nei, fordi dette fører alltid til at sosiale bånd mellom mennesker brytes
e) spiller ingen rolle

Oppgave 3.
Hvor varig er dette fenomenet i seg selv?
a) det dør raskt ut av seg selv
b) det vil dø ut dersom ikke noen skaper og sprer det narrativ som skaper fenomenet
c) media avgjør: hvis det som skaper fenomenet presenteres i media kan det leve lenge, presenteres ikke informasjon som skaper fenomenet i media, vil det dø raskt ut av seg selv
d) dette kan en aldri vite på forhånd

Oppgave 4.
Hvorfor er mangel på nær kontakt i relasjoner en markør som kan føre til dette fenomenet?
a) mennesker som ikke har sann kontakt snakker ikke om sanne og viktige tema, og mennesker uten kontakt i relasjoner mangler ofte mening i livet
b) mennesker uten sosial kontakt opplever ofte det som kalles fritt flytende følelser som angst, frustrasjon og følelser, følelser de selv ikke forstår hvorfor de har
c) mennesker med fritt flytende følelser avviser lett andres meninger, de tror de alltid har rett, uansett hvilke bevis som legges foran dem
d) mennesker med fritt flytende følelser biter lett på kroken om noen serverer dem et narrativ som forklarer deres følelser, samt en løsning, og de vil da lett følge denne løsning også om en er absurd
e) lykken med dette fenomenet er at mennesker som før strevde med fritt flytende følelser nå kan føle ny kontakt med medmennesker når de sammen deltar i løsningen som presenteres

Oppgave 5.
Fenomenet spørsmålene handler om bekriver en prosess hvor mennesket beveger seg fra personlige nære relasjoner til en kollektiv gruppe identitet.
a) dette er veldig bra, det sikrer at alle ikke bare tenker ut fra sin egen navle
b) dette skader mennesker på sikt, fordi mennesker som ikke har kontakt med seg selv, kan heller ikke ha kontakt med andre, og det vil derfor føre til at kontakt mellom mennesker i samfunnet splittes
c) dette er farlig fordi den mangel på kontakt som i utgangspunktet førte til fenomenet, vil skape en ytterligere mangel på kontakt mellom mennesker
d) mennesker er selv sterke til å bestemme hvem de vil ha kontakt med, de styres ikke av teorier som for eksempel dette fenomen beskriver
e) hvis vi skal skape en verden som er bedre enn den vi har i dag, er det nødvendig at vi tenker kollektivt, hvorvidt vi gjør dette innenfor eller utenfor fenomenet som beskrives spiller ingen rolle

Oppgave 6.
Solidaritet er et viktig tegn ved dette fenomenet. Spørsmålet er solidaitet med hvem?
a) solidaritet med gamle mennesker, når noen gamle følte seg ensomme vil fenomenet gjøre at det alltid er noen stille opp for dem
b) solidaritet med de syke, når noen blir syke og redde vil fenomenet gjøre at det alltid er noen som kommer hjem til dem og de veksler på å være sammen med dem
c) solidaritet med familien, når noen i famlien ikke ville være med i fenomenet, er blod er tykkere enn vann, familie er viktigere enn fenomenets solidaritet!
c) solidariteten er verken knyttet til syke, gamle eller familie. Solidatiteten skjer kun med narrativet
d) solidariteten skjer kun med det kollektive, ikke det personlige eller seg selv. Derfor når de som styrer narrativet kommer ut med ny informasjon, blir denne fulgt opp av gruppen, også i situasjoner hvor det den nye informasjonen var totalt meningsløst: Tanker om at en var solidarisk overstyrte egen tenkning (sunn fornuft).
e) solidaritet vil for mennesker alltid være knyttet til seg selv, ingen form for propaganda kan endre dette

Oppgave 7.
Fenomenet beskrives som en form for masse hypnose fordi:
a) mennesker som er fanget av fenomenet ser ikke alt som skjer, de er fokusert på noen bestemte detaljer
b) mennesker som er fanget av fenomenet mister sin helse, sine relasjoner, det som før var viktig for dem, uten at de ser ut til å bry seg
c) mennesker i hypnose blir immun for livets smerte, mennesker kan opereres under hypnose uten at de kjenner smerte
d) mennesker fanget av fenomenet går dypere og dypere inn i dette, de tror de har rett og er mindre og mindre villige til å se på det som skjer i verden fra ulike sider før de danner egen mening
e) fenomenet fører på sikt til ren ondskap, og mange som er med i gruppe fenomenet tror egentlig at de gjør gode handlinger når de skader andre, evnen til å tenke selvstendig og klart, er skadet

Oppgave 8.
Skal de som ikke er medlem av fenomenet, som er ser verden annerledes, skal de fortsette å fortelle andre hvordan DE ser det som skjer i det store bildet?
a) Nei, ingen kan vekke noen fra fenomenet (hypnosen)
b) Ja, fordi når mennesker ser noe annerledes, hindrer dette de som er fanget av fenomenet å bli fanget enda dypere. Det har en forebyggende effekt med andre ord (sekundær forebygging – skaden har skjedd, men en kan kanskje hindre forverring.

Håper du har kost deg med oppgavene.
Her er fasit (Mattias Desmet, dag 7 Grand jury dag 7 (den var 19. mai 2022), hør fra 07:00 og frem til 60:00).

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET SOM ER SANNHET ENDRER SEG IKKE
  3. DET SOM ER SANNHET KAN EN FINNE FREM TIL PÅ ULIKE MÅTER
  4. KROPPENS REAKSJONER BEKREFTER SANNHET, IKKE TANKENE
  5. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  6. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

Sannhet trenger en ikke markedsføres gjennom å spre med propaganda, da sannhet ofte er selvinnlysende. Det kan ikke være annerledes, når en forstår sannhet.

Å forstå sannhet basert på kroppens reaksjoner kan læres, på samme måte som vi alle kan lære å sykle eller svømme. Men en må leve sannhet og ha fokus på å lære dette, for å få det til, på samme måte som en må forsøke å svømme og ha fokus på dette om en skal lære å svømme.

Vedavågen den 29. mai 2022. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18