Handler all sykdom om forgiftning og stråling?

Her er en lenke hvor Kerry Cassidy intervjuer dr. Robert Young om årsak til sykdom. Young påstår at all sykdom handler om forgiftning og stråling. Her er lenken, hør den og dann din egen mening.

Det vi ser i samfunnet er at en rekke mennesker som er syke, og som tar anbefalt behandling, likevel ikke blir friske. Det er derfor avgjørende hvordan vi forstår hva sykdom er, dersom en skal behandle denne slik at en kan oppnå balanse igjen.
Dersom en er syk fordi en ikke lytter til seg selv, da nytter ikke fysioterapi, selv om musklene verker. En må lære å lytte til seg selv, leve et liv i samsvar med egne behov, ikke andres.
Dersom en er syk fordi kroppen mangler essensielle stoffer, kan ikke kjemiske piller gi balanse. En må lære å spise slik at en gir kroppen den essensielle næring kroppen trenger.
Dersom en er syk fordi kroppen er forgiftet, kan en ikke oppnå balanse ved å gå tur. En må rense kroppen for toksiner, om en skal få helsen tilbake.
Dersom en er syk fordi en bærer på uforløste følelser, kan en ikke oppnå balanse med å spise økologisk. En må søke hjelp til å forløse de fortrengte følelser som skaper emosjonelle blokkeringer.
Dersom en er syk fordi kroppen ikke tåler stråling (gir ofte uro, angst, diabetes, mm), kan en ikke komme tilbake med å hvile. En må skjerme seg for stråling (kan kjøpes), om en vil finne tilbake til indre ro og energi.
Dersom en har rusproblemer fordi en bærer på energier som ikke er egne, kan en ikke komme tilbake til balanse (varig healing) med å reise på avrusning. En må få hjelp til å frigjøre seg fra andres energier, om en skal komme tilbake til et rusfritt liv.

En må stoppe det som skaper helseplagene om en vil ha helsen tilbake. Det er det samme poeng som gjelder både for fysisk og psykisk helse. Skal en komme tilbake til balanse, kan dette kun skje om en retter opp det som skaper ubalansen.

Eg har arbeidet som psykoterapeut siden 2009. Eg har lært at kroppen fungerer som et puslespill, og en må derfor sette sammen brikkene på ny, slik at de passer sammen til en helhet, da vil helseplager dempes og løse seg opp.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET SOM ER SANNHET ENDRER SEG IKKE
  3. DET SOM ER SANNHET KAN EN FINNE FREM TIL PÅ ULIKE MÅTER
  4. KROPPENS REAKSJONER BEKREFTER SANNHET, IKKE TANKENE
  5. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  6. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

Sannhet trenger en ikke markedsføres gjennom å spre med propaganda, da sannhet ofte er selvinnlysende. Det kan ikke være annerledes, når en forstår sannhet.

Å forstå sannhet basert på kroppens reaksjoner kan læres, på samme måte som vi alle kan lære å sykle eller svømme. Men en må leve sannhet og sette seg inn i det en trenger for å få det til. På samme måte ønsker en å lære å svømme, må en lære hvordan en bruker armer og ben, om en skal lære å svømme.

Vedavågen den 30. mai 2022. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18