Eg kan forstå unger som behandler foreldre stygt

Denne blogg tar opp når barn fanges i foreldres offer – overgriper dynamikk. Denne dynamikken starter enten med at foreldre opptrer som overgripere: har alltid rett, overser barnas behov, krenker barnet med sin oppførsel. Eller, og dette er viktig, foreldre opptrer som martyrer (ofre): den snille, hjelpsomme, som aldri sier nei, den som overser egne behov, den som mangler grenser.

Årsak til at foreldre opptrer på denne måten er traumer. Det vil si uforløste følelser hos foreldrene. Dette skyldes hendelser som den gang de oppstod, overveldet en. Og når en overveldes vil ens psyke dele seg i tre deler: sunne deler (finnes alltid, selv om de noen ganger virker godt skjult), traumedeler (= de vonde følelsene) og overlevedeler (= de handlinger og tankemønstre som styrer oss ubevisst for å holde de vonde følelsene vekke fra bevisstheten).

Boken: Tips les mer om offer overgriper dynamikk i boken: Hvem er jeg i et traumatisert samfunn? Hvordan styrer offer-overgriper dynamikk livet vårt, og hvordan kan vi bryte ut av den? Av Franz Ruppert, 2018.

Poenget er at traumatiserte mennesker ofte bruker offer – overgriper dynamikk som overlevestrategi. Selv om dette er en ubevisst prosess, er den veldig smertefull for barnet som fanges i denne dynamikken. Og det er et nett som er ekstremt vanskelig, å komme ut av. Ikke umulig, men vanskelig, fordi det er så subtilt det som skjer.

OVERGRIPER-ROLLEN
Overgriper rollen har to sider. Den ene siden er når den i seg selv er en overlevestrategi. Da vil mennesket bruke alle triks som er mulig for å ha kontroll eller å ikke selv ha tatt feil, være feil. Skam, maktesløshet, sinne eller frykt ligger ofte skult godt begravet i psyken til kontrollfriker. Den som utsettes for slike dynamikker gjøres til ofre, da det ikke er plass til dennes stemme eller dennes reaksjoner i det som skjer.

Den vanligste grunn, ut fra min erfaring, til at en frykter bestemte følelser, er at en har opplevd dette før. Derfor gjør en alt en kan for å ikke på ny måtte oppleve det samme. De følelser som foreldre frykter (overgriperenergi), projiseres ofte på de andre, som egne barn. En setter da andre, også egne barn, i situasjoner som vekker akkurat disse følelsene.

Den andre siden av overgriper rollen er at foreldre gjør seg selv til ofre, ex ved å gi barn skyld for egne følelser, og dermed setter de seg selv i en offer posisjon, mens de gjør egne barn til overgriper (den slemme).

OFFER-ROLLEN
Når foreldre gjør seg selv til martyrer, vekker dette harme og skyld hos de som fanges i disse dynamikkene. En sunn kontakt mellom mennesker har en gjensidighet. Begge gir og begge får. Trenger ikke være penger eller gaver, kan være det å by på seg selv, bruke tid på hverandre, begge søker kontakt etc. I følge Bert Hellinger (far til konstellasjoner) så kan vi bruke egne reaksjoner som kompass for hvorvidt våre foreldre møter oss i sine sunne deler, eller i sine overlevdedeler. Fordi møter de oss i sine overlevedeler, vil det vekke negative følelser i oss. Møter våre foreldre oss i sine sunne deler, vil dette vekke ekte empati og medfølelse.

Den som gir og gir, og ikke kan ta imot noe tilbake, eller gir mer enn andre kan gi tilbake, skaper en ubalanse i relasjonen. Dette skaper skyld hos den som får mer enn en kan gi tilbake. Dette igjen gjør at en ikke føler seg fri. Og når en ikke føler seg fri i en relasjon, vekkes negative følelser.

Så den snille, gode, hjertevarme varme personen (utad) kan egentlig være en tyrann i en relasjon når en ser på dette energimessig, dersom snillheten tar fra den andre dens frihet. En snill og god person i overlevelse vil selvsagt si at det er ikke dette som skjer, fordi den illusjon som det å leve i egne overlevedeler er, gjør at en ikke ser hvordan en påvirker andre med sin oppførsel. Men ingen foreldre lurer egne barn. Barn ser og forstår mye mer enn foreldre tror. Barna vil da kjenne på egne følelser om foreldres snillhet er fra de sunne delene (= da er barnet fri og gla), eller om snillheten er fra overlevedelene (vekker irritasjoin og harme).

Når foreldre plasserer seg selv som ofre, ex kunne ikke reise på hytta da de måtte passe hund, unger, hus, bedrift etc, gjør samtidig egne barn til overgriper (rollen). Enten en blir plassert som offer eller overgriper av egne foreldre vil dette vekke negative følelser.

Og gjennom årene samler slike følelser seg opp, fordi de kan aldri ventileres. Og tar en det opp, får en alltid høre at en misforstår, er for sensitiv, er utakknemlig, osv. Det var ikke og er ikke slik ment som barnet oppfatter det. Foreldre er like fanget i denne dynamikk som barna er. Og de tror, slik alle som trigges tror, at det er triggeren som er problemet. En må modnes mentalt for å kunne forstå at den som trigges har probleet i seg selv. Det handler alltid om uforløste følelser i en selv. Og ikke barna.

VEIEN UT
Veien ut av slike dynamikker er ikke å angripe egne foreldre, eller å være stygge med dem, selv om eg kan forstå unger som behandler foreldre stygt. Når unger behandler foreldre stygt er de fanget i dynamikken, og de er like fastlåst i dette som deres foreldre.

Veien ut for foreldre er å løse opp i egne fortrengte følelser. Søk hjelp!
Veien ut for barn som fanges i foreldres overlevedynamikk er å se hva som skjer, og selv gå ut av dette.
1) slutte å synes synd på foreldre (gjør dem til ofre).
2) slutte å ha dårlig samvittighet fordi kontakten er fraværende (en må være to for å danse tango)
3) lytte til eget hjerte, følge dette, selv om foreldre blir såret, sinte, skuffet, gråter, kjefter etc (barn har ikke ansvar for foreldres følelser, selv om offer-overgriper dynamikken skaper slike illusjoner.
4. Søk hjelp. De færreste oppdager slike dynamikker av seg selv, og løsningen ut av den er alltid individuell.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 31 mai 18 – 21, sjelens reise. I dag!
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 31. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18