Å danse etter andres pipe

Denne blogg tar opp et tema vi ikke liker verken å snakke om eller tenke på, hvis det gjelder oss selv. Når det gjelder andre mennesker kan vi godt snakke om dette, da kalles det sladder eller sverting.

De fleste mennesker liker å tenke om seg selv at de er selvstyrte. At de er voksne selvstendige mennesker som fungerer basert på fornuft, og ikke som nikkedukker eller marionette dukker. Ingen liker å oppdage eat en fungerer som en robot, at en handler på instinkt, uten at fornuften er koblet på. Ingen liker å oppdage at en egentlig danser etter andres pipe. At en egentlig lever i samsvar med regler og normer, bestemt av andre, og som en selv har svelgt rått, uten å være bevisst på hva en faktisk gjorde.

DILEMMA 1
Skal en leve i samsvar med den en er, forutsetter dette at en kjenner seg selv. Så langt er alt ok. Eller er det det?

Dersom det er slik at vi alle har tilgang til to ulike bevisstheter i oss selv, kan vi da hevde at vi kjenner om selv, om vi bare kjenner til og bruker en av disse?

Selv bråvåknet jeg en natt i desember 2006. All gikk trill rundt i hodet på meg.

Når jeg flere uker etterpå kom til hektene, og forstod hva som var skjedd, var eg annerledes. Noe var endret i meg. Eg så nå klart forskjell mellom våre to bevisstheter. At vi alle har mulighet til å se det som skjer i oss/ i verden enten
# med øynene til vår venstre hjerne bevissthet eller
# med øynene til vår høyre hjerne bevissthet.
Dilemma vi møter når vi møter oss selv er at disse to bevisstheter ser det meste motsatt av hverandere. Alle har vært i den situasjon at de føler de har to stemmer i seg, som trekker en i hver sin retning.

Det som alle må finne ut av, som er livets reise, er å finne frem til hvilken av disse to stemmene i oss vi vil høre på og leve i samsvar med. Kun den ene er sannhet. Begge kan ikke være sannhet når de trekker i hver sin retning. Dilemma er at så lenge vi kun kjenner til en av stemmene i oss, kan vi ikke velge, da vi mangler forutsetninger for å ta en bevisst valg.

DILEMMA 2
Det å ta valg er ofte et dilemma i seg selv. Mange ønsker at de kunne vite hva som skal skje i fremtiden, før de tar valg som har store konsekvenser. Men slik er ikke virkeligheten. Vi må velge basert på den forståelse vi har når vi tar valget. For de fleste er det klokt å rådføre seg med andre, dersom en slik rådføring gjør at en selv får den forståelse en trenger for å vite hva en selv vil. Men de som mangler en trygg kjerne i seg selv, vil det å rådføre seg med andre ofte virke annerledes. De kan ofte oppleve usikkerhet og tvil, som vokser for hver person de rådfører seg meg.

Dilemma 2 henger sammen med dilemma 1 fordi de personer som vet hvem de selv er, vet også hvordan de kan gjenkjenne hva de egentlig vil basert på kroppens reaksjoner. Mens de som ikke har etablert dette kroppslige kompasset, er de som ofte vil forvirres av andres meninger. De er ofte litt mer forvirret fordi de spør folk og får ulike svar.

DILEMMA 3
Dette dilemma handler om at en lar være å teste ut, lar være å få egne erfaringer på en rekke områder fordi ANDRE mener noe er tull og tøys, eller idioti eller lureri, eller innefor religiøse samfunn kan en frykte at noe er avgudsdyrkelse.

Å ta opp i seg slike leveregler kalles trosforestillinger. I Praksis betyr det å danse etter andres pipe. Ofte oppleves slike trosforestillinger som sannhet. De er så innlysende sanne at en ikke trenger å sjekke dem opp en gang. Selv har jeg gått fem på flere ganger, og trodd på trosforestillinger, blind som en ku. Når eg senere har oppdaget at eg tok feil, en oppdagelse som kom når eg selv fikk erfaringer på områder som eg før tok avstand fra. Eg som andre, avviste en rekke ting uten å sjekke dette. Det var ubehagelig å innrømme for meg selv, at eg hadde latt meg danse etter andres pipe. Men, innrømmelsen var også startstreken på en endring.

Her er noe av det eg har lært når eg sluttet å danse etter andres pipe ved at eg valgte å sette meg inn i ting før eg konkluderte hva eg mente.

1. Vi har stor kraft i oss selv. Vi har tilgang til uendelig kunnskap (akasha feltet). Vi har også krefter som hjelper oss. Men vi må selv knekke kodene i oss selv for å få tilgang til disse ressursene. Alle har dem i seg, men ikke alle har knekket de essensielle kodene.

De fleste kjenner noen som ikke selv har erfart den indre kraft som mennesker er rustet med, og som derfor avviser at dette er tilfelle. Å lytte mer til andre enn seg selv, er å danse etter andres pipe.

2. Yoga handler om å bli kjent med seg selv og også å forstå hvordan universet fungerer. Yoga kan brukes som trening, og dette er ikke feil. Men yoga er så mye mer. Metaforisk kan vi si at yoga som trening er som å sykle rundt på Karmøy. Men yoga er så mye mer, og de som bruker tid på å få seg sen elektrisk sykkel, kommer mye lengre enn karmøy, med mindre bruk av krefter. Slik vrker dybde kunnskap av yoga. Livet blir klarere og lettere å leve på alle områder.

3. Det finnes fake forskning og det finnes ekte forskning. Her er noen triks som brukes for å produsere fake forskning:
# en jukser med tall for å vise noe og skjule noe annet
# en presenterer et resultat fra ex uke 3 (positivt), mens alle res etter uke 6 viser det motsatte (negativt)
# testen i seg selv er meningsløs, ex å teste om folk blir syke av når de tar injeksjon A, og bruker injeksjon B som kontroll, når både A og B inneholder det som gjør folk syke, mens det som ikke gjør folk syke er ulikt
# en teller hvor mange som dør av injeksjon A versus de som ikke tok injeksjon A, og utelater informasjon om skader som de som tok injeksjon A fikk påført.
# an on and on.

Selv oppdaget eg at pandemien var fake mars 2020, fordi en unnlot å fortelle at i Norge døde normalt 900 av influensa. Dette ble bekreftet av myndighetene et år etter, når tallene viste at det døde 650 av pandemisykdommen mars 2020 – mars 2021. Do the math!

Og vær obs på fake forskning neste gang du treffer på en person som med stor overbevisning forteller deg at forskning viser … .

4. Det finnes en rekke trosforestillinger om hva som gir helse, som direkte virker motsatt, de tar helsen fra mennesker eller de vedlikeholder helseplagene. Dette er behandling som gir ens helseplager svømmeundervisning istedenfor å drukne plagene.

Helse er det som gjør at en kommer tilbake til balanse. Helse finner en frem til når en løser årsak til at en har helseplager. Det å dempe symptomer uten å løse opp i årsaken til helseplagene gir ikke helse på sikt.

For å finne frem til årsak til helseplager må en tenke utenfor det paradigme som skolemedisin er. Her er noen årsaker til helseplager som min erfaring har vist kan løse opp i årsak til ubalanse:

Utviklet av Hildur Vea, PhD

Modellen er laget ut fra en forståelse av kroppen som en helhet. En helhet som inkluderer bevissthet. En helhet som tar inn at kvantefysikken viser at det som skapes eller manifesteres starter med en tanke. De fleste plager vi har starter derfor med en floke i vår bevissthet. Unntak er selvsagt om en faller og brekker beinet og slike ting.

ACE studien viser at jo flere traumer (= uforløste følelser) en opplever i barndom, jo mer sannsynlig er det at en får en folkehelsesykdom som voksen (kreft, hjerteproblemer, lungeproblemer, diabetes, overvekt, psykiske lidelser, rusproblemer mm). ACE studien tar inn de tre nederste punktene. Skal en få hjelp til å løse opp i floker knyttet til de tre øverste punktene finnes denne, om en søker hjelp utenfor skolemedisinsk paradigme.

Vår fysiske kropp er en kontainer for vår bevissthet. På samme måte som en videokanon viser det vi har på en datamaskin, viser vår kropp oss hva vår bevissthet (og underbevissthet) inneholder. Hvis et mennesker ikke lytter til seg selv, skaper dette stress, som igjen kan føre til betennelser i kroppen. Hvis en da velger å bare spise mat og piller mot betrennelser, uten at en endrer årsaken til betennelsen, som i dette tilfelle var å lytte til seg selv, så vil en samtidig både skape og bekjempe reaksjonen i kroppen, noe som gjør en veldig sliten, og en kan få utmattelse. Og deretter ny runde med å bekjempe utmattelse med kost og gå tur. Selvsagt virker ikke dette. Alle kjenner noen som har prøvd. Det eneste som nytter når en skal løse opp i helseplager er å løse opp i årsaken til at plagene oppstod. Og da må en kanskje ta inn nye perspektiver på hvordan kroppen fungerer.

De fleste mennesker lar være å lære noe om dette, og uten at de ser hva de gjør stenger de ute fra egen bevissthet, fra eget liv, den kunnskap som kan gi dem den løsning de søker, å bli frisk. Vi lever i et samfunn der det er normalt og fullt sosialt akseptert å leve som en hest med skylapper som stenger for inntrykk.

Sette utenfra strammer NAV mer og mer inn på hvem og hva som en gir hjelp med uføretrygd. selv om dette er vanskelig, tvinger dette mennesker til å søke kunne skap som gjør at en ikke trenger den uføretrygden. Og mennesker tvinges til å stå opp mot det de opplever som urett, og da forstår de at de har stor styrke i seg selv. Dilemma med NAV er at en må danse etter deres pipe om en skal bruke dette systemet, en mister noe av sin frihet.

5. Det er vanlig for mennesker å ta avstand fra noe en egentlig ikke vet noe om. En tror en vet noe, derfor tar en avstand. Eg bruker her Tarot som eksempel. De fleste mennesker er lite opptatt av tarot. Mange ser på tarot som noe som signøynerne brukte for å spå i fremtiden, noe som er tilfelle. Men tarot er så mye mer en det.
# Tarot er 78 kort som uttrykker menneskets energier og følelser, kortene kan derfor brukes til å bli kjent med den indre kroppen, ens egen bevissthet
# Tarot stokken viser til den reise som det å være menneske er, fra narren det naive uskyldige barnet, full av energi og livslyst, alle utfordringer som en møter på i livet, oppgaver en skal lære som mennesket, til magikeren, den som behersker det å være menneske, som rommer seg selv og andre, og som har kraft og vet hvordan de skal få til den en ønsker basert på vinn – vinn løsninger.
# det å trekke et kort for dagen hjelper en å fokusere på detaljer fra ens eget liv, og på den måten stimulerer dette til økt utvikling av ens bevissthet
# en kan også legge ut ulike legg eller spredninger knyttet til spørsmål en stiller, og på den måten stimulere sin intuisjon til å finne den løsning en søker.

Det var min intuisjon som viste meg at en skulle lære om tarot. I starten var eg veldig overrasket. Men forstod raskt at eg skulle gjøre dette for å utvikle min intuisjon. At tarot var knall kjekt, og at det har tatt meg til mennesker og situasjoner som er knall kjekke, viste eg ikke noe om når eg kjøpte min første tarot stokk (Tarot stokker og bøker selges på den lille bokbutikken i Haugesund).

Et annet eksempel som kan brukes for det forlk tar avstand fra, uten å ha satt seg inn i noe, er at en tror på andres pipe om at noe har en dårlig energi, og så glemmer en det faktum at det er en selv som putter sin bevissthetmsin energien inn i det saken gjelder.

Moralen i denne blogg er at vi ikke vet det vi ikke selv har erfart. Det kan hende når vi har erfart noe, at vi mener det samme som andre. Men det kan også være at vår erfaring og mening er annerledes enn det andre hevder. Skal en slutte å danse etter andres pipe, må en våge å gjøre egne erfaringer.

Vi kan også fanges av andres meninger på subtile måter. Det er derfor viktig å passe på hva en forer seg med, både fysisk og mentalt. Dette kan både være skadelig, og ta opp tid som en egentlig kunne brukt på noe mer nyttig.

Bruker en 2 timer daglig på sosiale medier og eller nyheter og eller dataspill og eller ser på serier, så er dette 700 timer i løpet av et år. 3500 timer i løpet av fem år. Det er mye en kunne ha lært om en valgte å bruke noe av den tiden på det som ens hjerte lengter etter å gjøre.

Noe som gjelder alle mennesker og som er skjult for de fleste, er at vi er født for å lære noe. Og det vi skal lære er oppgaver som kommer til oss i form av kriser og sykdom. Dette får oss alltid til å stoppe opp og ofte skifte kurs.

Selvsagt kan en unngå noe av dette om en har etablert direkte kontakt med seg selv (sin sjel, sitt høyere selv), og klarer å handle ut fra intuisjon. Men de fleste er ikke der. De fleste mennesker har ikke en daglig tid hvor de lytter innover.

Derfor vil ens sjel pushe en inn i ubehagelige situasjoner om en nekter å følge sin indre stemme. Når dette skjer, er det ekstra vanskelig for de som lever livet ved å danse etter andres pipe, fordi egne behov da er flettet sammen med en frykt for andres reaksjoner.

Livets eksamener er aldri lette, og når vi består en av livet prøvelser, vil ofte en ny utfordring dukke opp. Fordelen er at en over tid blir vant til dette, og en blir ikke lenger verken satt ut eller sliten av det.

VEIEN UT AV DILEMMAENE
1. En trenger nok ro for å finne sin egen stemme. Kroppen må være aktivert med det parasympatiske nervesystem, stress ned helt til du kjenner at du er dypt avslappet i hverdagen. Det er fullt mulig å ha det hektisk uten å være stresset! Lær deg dette om du ikke kan det.
2. Tren deg opp på å sjekke hvordan kroppen reagerer på det meste. Hvis en handler i samsvar med seg selv vil en være avslappet, kroppen flyter ut i stolen. Hvis det som skjer krasjer med den en er, vil kroppen trekke seg sammen, beskytte oss, skjerme oss, puster svakere etc.
3. Sannhet er som en muskel som må brukes om den skal bli sterk. En må leve sin sannhet om en skal finne sannhet. Å danse etter andres pipe er det motsatte av å leve sannhet.
4. Stå opp for din sannhet. Si du er uenig. Stopp kontakt med relasjoner som tapper deg. Det er når vi viser oss selv at vi tar oss selv dønn ærlig og alvorlig at vi kommer i kontakt med vår indre styrke.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 2. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18