Sann forskning

Her er flere påstander om sann forskning, hvilke(n) er riktige?

Påstand 1.
Sann forskning bygger på allerede etablert viten, ny kunnskap er en videreutvikling av den kunnskap vi allerede har. Vi kan derfor trygt velge bort elementer som ikke ser ut som de kan ha betydning for det fenomen som det forskes på.

Påstand 2.
Sann forskning både bygger på etablert viten, samt at den stiller spørsmål ved den. I følge Popper kommer en frem til sann kunnskap ved å bevise det motsatte, at noe ikke er sant. Et teori er vitenskapelig dersom den kan bli testet, slik at den kan bekreftes eller påvises som falsk.

Påstand 3.
Sann forskning er den som søker sannhet. Den utestenger derfor ikke noen hypoteser, den er åpen for å teste alle (inkludert metafysikk, inkludert wifi/femG, inkludert eksperiementinjeksjoner). Den ser på sannhet som noe som kan bekreftes i virkeligheten.

Påstand 4.
Sann forskning er kun individuell, den er noe som kan bekreftes kroppslig. Kroppens reaksjoner vil bekrefte hva som er sannhet for enkelt personer. Slik individuell forskning kan ikke overføres til andre mennesker, da alle mennesker er unike. De har unike livshistorier og erfaringer, og de tenker og handler på ulike måter.

Veavågen den 19. juni 2022.
HIldur Vea, PhD.