Dr. Carrie Madej

Her er et intervju med Dr. Carrie Madej. Noen tema er: mRNA er en del av transhuman plan (Robert Malone). Hvordan man har stoffer i vaksiner som fører til abort og sterilisering, sosiale kreditt system, hvordan en erstatter Gud med AI (kunstig intelligens). Dette er en frekevens krig, all forskning viser hvordan for mye stråling svekker ens immunsystem.

Det er fortsatt håp for å stoppe dette.

Eg delte tidligere en lenke (ikke lett å stå sterk i sin sak), som viser mennesker som kjemper for rett til å selv bestemme over egen kropp i forhold til kjærlighet og kjønn, ikke forstod at prisippet rett til å bestemme over egen kropp gjelder i alle situasjoner, inkludert injeksjoner. Filmkuttet viser tydlig mangel på integritet hos de som intervjues.

Kan det være at vi opplever det samme i vårt samfunn. Kunne det samme skjedd om en hadde intervjuet mennesker som sier de tror på Gud og samtidig lever slik at de støtter en AI agenda?

Eg tror ikke dette skjer. Fordi de som tror på Gud og kjenner hans kraft i sitt hjerte, de kan skille rett fra urett. De vet også de har kraft til å tale mot urett, kraft til å kjempe for sannhet, kraft til å kjempe for de verdier som er menneskelige.

Kan det være dette oppvåkning handler om? At menneske skal våkne opp for den kraft som er iboende i menneske. Er det denne kraft en vil ta fra mennesker ved å transhuman agendaen?

Kan det være at det som skjer er en test eller prøve slik at mennesker skal oppdage den kraft som er i dem, om de åpner opp for denne.

Det som har skjedd så langt, har skjedd. Vi kan ikke gå til bake på det. Men, kan vi bruke det som skjer til det beste for våre medmennesker. Alle handlinger vi gjør, alle ord vi sier, vil enten styrke eller svekke oss.

Veavågen den 21. juni 2022.
Hildur Vea, PhD.