Hm

Det en kan gjøre, er å rense kroppen. Sett deg inn i rensemetoder, og sett av de neste 9 mnd til dette, så spiller du på lag med kroppen din.

Veavågen den 21. juni 2022.
Hildur Vea, PhD