Hva er egentlig alternativ behandling?

Hva er egentlig alternativ behandling?
Her er lovtekstens forklaring:
Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Som du ser når du leser teksten sier denne loven ingenting om hva behandlingen går ut på. Eg vil i denne blogg trekke inn to moment som kan hjelpe oss å bedre forstå hva alternativ behandling er. Eg tar utgangspunkt i mitt eget fag, psykoterapi.

Det er livet som setter seg i kroppen

Mitt første møte med alternativ tenkning skjedde mens eg tok min doktorgrad. Eg leste meg da opp på kvantefysikk. Og fikk sjokk over at vanlig helsevesen ikke tok i bruk denne kunnskapen. Kunnskapen om hvor sterkt vår bevissthet påvirker vår fysiske kropp. Den minste delen i kroppen heter kvante, denne delen er mindre enn atomer. En kvante kan være både fast materie (kropp) og en bølge (energi, bevissthet). Kvantefysikken viser at det skillet vi har mellom fysisk kropp og våre energier (følelser, tanker, hukommelse, bevissthet), det finnes ikke.

Å ta inn denne kunnskapen lukker noen dører og åpner nye. En viktig dør denne kunnskapen har åpnet for meg som psykoterapeut er illustrert i modellen nedenfor. Modellen tar utgangspunkt at det er livet som setter seg i kroppen. Menneskets ubearbeida erfaringer og manglende evne til å lytte til seg selv kan gjøre mennesker syke.


Modellen viser at kroppen består av fem lag, og den fysiske kroppen er det ytterste. De andre lagene (bevissthet) manifesterer seg i den fysiske kroppen.

Hvis vi har en floke som skaper ubalanser i oss, er det kun om vi velger å løse den floke som skaper ubalansen, at vi kan på ny finne balanse. Selvsagt kan floken ligge i fysisk kropp. En persom som bare spiser pizza blir syk fordi en mangler vitaminer og mineraler. Men dersom ubalansen skyldes en følelses floke, eller at en ikke lytter til seg selv, hjelper det lite å spise vitaminer eller mineraler.

Fysisk kropp består av organer, muskler, vev, hud, sanser og ulike væsker med mere.

Energikropp er det laget som gjør at vi den energi kroppen forbruker til sine ulike funksjoner. Vi henter denne energi gjennom mat, nok søvn, men også som livskraft.

Mental kropp handler om våre tanker og følelser, det vi vanligvis assosierer med psyken.

Intuitiv kropp eller transpersonlig kropp er det laget i oss som er knyttet sammen med andre mennesker med usynlige bånd. Å bære andres ansvar og problemer, kan skape ubalanser i oss.

Spirituell kropp er kontakt med egen kjerne. Når denne kontakt er etablert, kan en hente inn kosmisk kraft. Mange opplever dette når de går i fjellet eller graver i hagen. Men denne kraft handler også om å lytte til seg selv, leve sitt eget liv.

Vi må selv åpne opp for å bli kjent med lagene i vår bevissthet. Blokkeringer som skaper ubalanser og helseplager kan oppstå i alle fem lagene. Og alle lagene har sine egne måter å løse opp i ubalanser.

Å tenke at det er livet som setter seg i kroppen skiller seg fra skolemedisin, da det er mest vanlig at skolemedisin leter etter forklaring til ubalanser i den fysiske kroppen, og overdser den betydning som menneskets bevissthet og menneskers erfaringer kan ha på den fysiske kroppen. ACE studien, som viser at jo flere traumer mennesker har i barndommen, jo mer sannsynlig er det at en får en folkehelsesykdom (kronisk sykdom) som voksen, er forskning som annerkjennes, men som likevel ikke brukes.

Kropp som kompass

Den andre aha oppdagelsen eg hadde mens eg studerte til doktorgrad fikk eg når eg leste forskningen til Anna Luise KIrkengen. Eg forstod da at kroppens snakker til oss gjennom de plager vi får. Det er en skjult symbolikk i våre plager, som viser tilbake til hva floken handler om. Med andre ord kan en med å lytte til kroppens reaksjoner forstå hva floken er, slik at en kan løse opp i årsaken til helseplagene.

Franz Ruppert (2018) sier i boken: Min kropp, mitt traume, mitt jeg:
Jo bedre vi forstår sammenhengen mellom kroppens reaksjoner og årsakene til dem, dess bedre kan vi støtte den til å bli frisk og behagelig igjen. Hvis vi derimot ikke forstår årsakene, kan det hende vi igangsetter feil tiltak. (s 15).

Hvis det Ruppert skriver overføres til bilen vår, er de fleste enige, en må forstå årsak om en skal kunne behandle denne. Men mange tenker annerledes når det gjelder oss selv. Det er da ganske vanlig å tenke at all årsak til ens plager skyldes en ubalanse i den fysiske kroppen.

Eg tenkte også slike selv før, og forstod ikke den gang at en slik tenkning utelot halve kroppen (bevisstheten), og at når årsaken lå i bevisstheten, så kunne en ikke finne denne om et lette etter årsak kun i den fysiske kroppen. Det å kalle årsaken da for kronisk lidelse eller at en er ikke vet hvorfor en er syk, kan i praksis bety at en kun har undersøkt den fysiske delen av mennesket når en ser etter årsak til helseplagene.

Når dette er sagt, er det ikke slik at kvikk fiks finnes. Men fiks finnes. For de som er villige til å møte seg selv, og villige til å bli kjent med egen bevissthet. Det er livet som setter seg i kroppen, og kroppens reaksjoner er kompass som leder oss til de floker som må løses.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 22. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18