Øyne kan ikke «se» når sinnet er lukket

Denne blogg handler om å forstå. Hva betyr det at vi forstår noe. For å forstå noe må vårt sinn være koblet på. Er vårt sinn lukket, kan vi ikke ta inn ny informasjon.

Videre for å forstå må vi ha etablert rammer (teorier, tenkning) som kan gi oss en forståelse av det vi ser. Det er ikke nok at våre øyne ser noe, det gir ingen forståelse i seg selv. Alle som har hatt barn vet dette. En kan gjøre ting rett foran øyne på barn og de forstår ikke hva som skjer. Men faktum er at det samme kan skje med voksne mennesker. Når en som voksen mangler forståelsesramme for det som skjer, mangler en samtidig forståelse.

Min erfaring er at skal en forstå noe, etablere en ny forståelsesramme, så må en faktisk jobbe for det. En må bruke tid ( ofte også penger) på å dukke ned i materien, helt til det vokser frem en forståelse som en kjenner er sin. Ens egen forståelse vokser frem gradvis.

Det er også vanlig at i starten når en åpner for ny måte å tenke på, så forstår en veldig lite. Noen ganger må en la noe modnes fordi en forstår ingenting. Det vil si en forstår kanskje alle ordene, men får ikke tak i den dypere mening. Men holder en ut, vil tanketåken lette.

Her er noen lenker som gir mening for de som har etablert forståelsesrammer om:
# chemtrails (Tvitter konto til team chemtrails – værmanipulasjon er ikke skjult)
# nanopartikler (i injeksjoner og mat), hva det gjør med oss og hvordan vi kan bekjempe dette
# kommende oljekrise.

Mangler en forståesesrammer kan dette være et sted å starte. Å se lenkene betyr ikke at en er enig, men de gir i så fall et bevisst forhold til hva en er uening med. Dette åpner igjen for at en kan bidra med å skape et bedre forhold for alle.

Er en et barn og avviser at noe ikke finnes fordi en ikke har hørt om dette, er dette forståelig.
Er en voksen og avviser at noe finnes, og tenker at en ikke trenger å sette seg inn i dette fordi det finnes ikke, tenker en fortsatt som et barn.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 24. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18