Panikkanfall – depresjon – adhd – smerter: Psykisk helse for dummies

Denne blogg ser på store linjer i forhold til psykisk helse. Psykisk helse er forstått som å være fri til å leve det liv en ønsker, bære det ansvar en skal bære, og leve livet i samsvar med egen seg selv (sjelen).

Psykisk uhelse oppstår når ens liv er styrt av uløste hendelser. Når en ivaretar andres behov – ikke egne, når en lever i samsvar med andres meninger – ikke egne.

Det å ikke leve eget liv skaper helseplager og problemer/symptomer. Disse oppstår for å vekke oss fra en tornerosesøvn, en sløvhet i sinnet som gjør at en ikke ser hvordan en behandler seg selv.

Fallgruve 1.

En vanlig fallgruve er å tro at det å tenke på seg selv er egoisme. Det som ofte oppstår som danner slike mønstre er at en har vokst opp med foreldre som selv var traumatisert (= bærer på uløste følelser). Da blir barnet veldig fort for mye for forelderen. Og i slike situasjoner kan foreldre (uten å vite hvor dype konsekvenser dette kan ha) fortelle barnet at det er egoistisk. Mange tror på slike tilbakemeldinger langt inn i voksenlivet. Varianter av dette er at en opplever at en er feil, en får sikkert ikke noe til, en skal ikke si hva en mener, en skal ikke gjøre som en vil etc.

Lakmus testen som viser oss at dette er feil, er at kroppen gir oss helseplager. Det kan være uro, smerter, tankestress, slitenhet, mage/tarm trøbbel og mye mer. Går en til legen vil legen gi en diagnose som kan være kronisk sykdom, allergier, panikkanfall, depresjon, ADHD eller smerter, med mer.

Hva skjer egentlig – hvorfor får en plager – symptomer – problemer?

Når eg var barn lærte eg at babyer kom med storken, plutselig så landet en baby i en familie. Eg forstod innerst inne at det var ikke slik det skjedde, uten å ha lært om forplantning og sex. Det er samme måte å tenke på mange voksne har i dag om egne plager.

Spørsmålet er om våre plager oppstår ut av intet – eller er det en logikk i de plager vi har. Mens eg før tenkte at de som ble syke var uheldige, tenker eg i dag at neste alltid er årsak til våre plager uforløste hendelser i psyken.

Dersom en tror at symptomer, problemer og plager oppstår ut av intet – har dette konsekvenser for hvordan en behandler seg selv i etterkant. Man leter da sjelden etter en forklaring, og man tenker ofte at det er lite en selv kan gjøre for å hjelpe seg selv tilbake til balanse. Det er lett å bli stuck (i psyken) om en går for uflaks, uheldig, eller karma teorier.

Selv fikk eg ny forståelse for sammenhengen mellom kropp og helse når eg leste Anna Luise Kirkengen sin doktorgrad. Hun viser her hvordan våre symptomer inneholder informasjon (på en symbolsk måte) om hva som er årsak til symptomene. Med andre ord kroppens symptomer forteller oss noe om hva årsaken til symptomene er.

2 filosofiske viktige prinsipp

 1. DEMPE PLAGER ELLER LØSE ÅRSAK TIL AT PLAGENE OPPSTOD?
  Hva er ens fokus? Dempe plager eller løse årsak til at plagene oppstod, slik at plagene kan løse seg opp.

  KORTE TANKER: en tenker at en vil bli kvitt plagene. Kan en pille ta vekk ubehag, why not. Dette er korte tanker fordi en løser ikke opp årsaken til ens plager.

  LANGE TANKER: en forstår at det å skyve årsaken til ens problemer under teppe, ikke vil ta vekk ubalansen. En søker derfor hjelp for å løse opp i årsaker til ubalansen, og en er innstilt på at en kanskje må gjøre noen endringer i livet for å få balansen i seg selv tilbake.
 2. KROPP OG SJEL, HØNA OG EGGET, HVA KOM FØRST?
  Er det vår fysiske kropp som styrer showet, slik at ubalanser her vil gi oss psykiske plager, eller er det helt motsatt, at vår kropp fungerer som en projector for vår bevissthet. Og at de ulike nivåer av bveissthet som vi har (se nedenfor) bruker kroppen på samme måte for å vise sitt innhold som når innholdet i en pc vises gjennom en videokanon.

  De fem kroppene:
  Spirituell kropp – lytte til sin indre kjerne, leve sitt eget liv, forstå seg selv på et dypere plan
  Transpersonlig kropp – forstå hvordan vi som mennsker påvirker og lar oss påvirke av andre, levende og døde, mennesker vi kjenner og mennesker som døde før vi ble født.
  Mental kropp – tankene våre, og følelsene våre
  Eterisk kropp – livskraften vår, når vi våkner om morgenen vet vi hvordan dagen blir
  Fysisk kropp – består av ulike organer, systemer (blod, lymfe, hormoner) etc.

Det som er interessant er at forskning bakker opp begge måter å tenke på. Skolemedisin bygger på en forståelse av den fysiske kroppen er der hvor alt starter, mens kvantefysikken viser at fysisk kropp ikke eksisterer, så alt starter med bevisstheten. Er du klok forstår du at begge måter å tenke på har noe for seg. Og dersom du ikke får den hjelpe du trenger med den ene måten å tenke på, så kan en bruke den andre. Det eg skriver her er logisk for de med lange tanker, men egentlig gresk for de med korte tanker.

Rammer for forståelse

Når eg tok mitt hovedfag (master i dag) ble eg kjent med forskningen til Jerome Bruner. Han lærte meg om trosforestillinger. En trosforestilling er en ramme for vår forståelse, som vi behandler som sannhet, uten at vi sjekker opp om denne er sann eller usann. Med andre ord kan vi lure oss selv dersom vi tror på noe, uten at vi sjekker opp i dybden om dette stemmer. Mange tenker i dag at andre vet bedre enn en selv hva som er best for en selv å gjøre når en strever med noe.

Tja, er dette en sannhet eller er det en trosforestilling. Kun den som har skoen på vet hvor den trykker. Kun den som eier tankene kan endre disse. Hva om å heller tenke at eg vil snakke med, høre på, og reflektere over hva andre sier når eg søker hjelp. Men eg vil selv beholde ansvaret for å velge hva eg gjør, og når eg gjør det.

Selv møtte eg veggen i 2006, og brukte fire år på å bli helt frisk igjen. Det tok 4 år får energien i kroppen igjen fungerte normalt. I denne perioden lærte eg mye nytt. Eg utviklet nye forståelsesrammer for hva som kunne være forklaring til mine helseplager. Uten forståelsesrammer kan en ikke forstå hva som skjer. Heller ikke om det skjer like foran ens øyne. Vi trenger forståelsesrammer for hva som er mulig og ikke mulig. Alle som har hatt barn vet at en kan skjule noe for dem, mens de ser på med åpne øyne, fordi forståesesrammene mangler.

Dette koker ned til hvilken forståelsesramme en velger.
De som velger en forståelsesramme som bygger på at alt starter med fysisk kropp – søker fysiske løsninger til sine plager (medisin, operasjon, fysioterapi).
De som en forståelsesramme som bygger på at alt starter med bevissthet – søker å forstå hvor ubalansen i psyken ligger, i hvilken av kroppene er det floken har satt seg (samtaler, healing, akupunktur, konstellasjoner).

Vi har alle tilgang til to hjerner og to ulike virkeligheter. Eg liker å kalle dem for høyre og venstre hjerne bevissthet. Andre snakker om yin/yang, feminin og maskulin energi, eller kropp versus sjel sin forståelse av alt som skjer. Poenget er at vi ikke skal velge den ene foran den andre, men bli kjent med begge og bruke dem til beste for oss selv.

De som tenker korte tanker er lite opptatt med å bli kjent med hvem de selv egentlig er.
De som tenker lange tanker går fra den ene aha til den neste, og over tid bygger de opp et skattkammer i seg selv med visdom.

For eksempel dersom en ønsker å skape sitt eget liv, er det smart å utvikle egen høyre hjerne bevissthet. Denne bevissthet inneholder fem krefter:
1) kraft til å skape
2) kraft til å opprettholde
3) kraft til å ødelegge
4) kraft til å skjule/fortie
5 kraft til å avdekke

Når en er fanget i egen floker i psyken, er det denne bevissthet som gir tilgang til de løsninger en søker. Vi kan ikke endre et problem med samme tankesett som skapte problemet. Dette betyr i praksis at dersom det er tunge uforløste følelser (venste hjerne bevissthet) hvior floken er, så må en selv flytte indre floksu over til ens egen høyre hjerne bevissthet, til det sted hvor en har tilgang til egne sanne følelser, for å løse opp floken. Problemet for de fleste er at en er overveldet, og derfor klaer en ikke dette alene. Men med hjelp går det som regel fin.

Vår høyre hjerne bevissthet har kraft til å ødelegge tankemønstre som ikke fungerer og erstatte dem med nye, noe den gjør ved å avdekke det som har vært skjult og fortidd. Når den nye forståelse av hva som egentlig skjedde den gang da, er avdekket, har en også kraft til å opprettholde en ny sannhet.

Mange mennesker har av ulike grunner mest kontakt med sin venstre hjerne bevissthet. Eg var der selv i 2006 da eg møtte veggen. Når eg studerte kart David Hawkins sitt kart over bevisstheten, forstod eg at eg var fanget i negative tankemønstre og følelser. Dette var ingen kjekk oppdagelse. Vår høyre hjerne bevissth er preget av positive tanker og positive tankemønstre, livet er da i flow, en gjør det meste med glede og uten stress. Eg forstod kjapt at det var hit eg ville. Og at eg måtte gjøre jobben selv, uten at eg forstod hva det innebar den gang da.

Men eg var helt overbevist om at eg kunne endre min situasjon. Eg forstod at ALLE kan øke sin energifrekvens. Den gang var disse ordene gresk for meg: øke energifrekvensen. Forklart enkelt betyr det at en gjør handlinger som styrker en selv og slutter med handlinger som svekker en selv. Dette krever et dønn ærlig møte med seg selv. Dersom en ikke vil møte seg selv, ikke vil fokusere innover, blir dette Isom å stenge av alle dører i et hus. Det blir veldig begrenset hvor en kan bevege seg. Og for mange er alternativet å følge flokken, do as you are told!

Senere i livet oppdaget eg forskningen til Larry Tennant, som viser at vi trenger en viss mengde energi (livskraft) for at kroppen skal kunne reparere seg selv når vi er syke. Hvis en passerer den magiske grensen nedover, er en sliten, og uansett hva en gjør for å hjelpe seg selv, ser dette ut til å ikke virke. Med andre ord kreves en ekstra innsats. Tenk 30 min hver dag hvor du endrer din bevissthet. Det å gå tur eller jobbe i hagen, kan gi deg ro og tilstedeværelse, og virker for de som er over den magiske grensen. Er du derimot havnet under grensen som viser om kroppen er i stand til å reparere seg selv eller ikke, trengs et krafttak. Min oppskrift var: tibetanske riter hver dag (tar 20 min ), delta på yoga og qigong en gang pr uke, meditasjoner nesten hver dag, + terapi, + selvrefleksjon. Etter 2 mnd visste eg at dette endret meg, eg fikk mer energi og var kjent med egne reaksjoner. Likevel tok det fire år å bli helt frisk.

Er du syk og vil bli frisk må du lære mer om:
# kost, slik at du spiser mat med den næring kroppen trenger, og kutter ut det som svekker kroppen
# renser kroppen for toksiner, og kutter ut mat og drikke og inneholder dette
# passe trening ut fra hva din kropp trenger. Noen trenger å ligge stille på en yohgamatte i 2 år, andre trenger å jogge 30 min hver dag. Lytt til kroppen så vil den fortelle hva den trenger at du gjør. Gjør du ikke noe, skjer som regel ikke noe.

Eg har senere møtt på andre mennesker som også har vært stuck i sykdom, og som har blitt hel friske. Deres opplegg er annereldes enn mitt, men det er like intens. En setter av timer daglig (timeR) for å hjelpe seg selv. Å sitte i benken og tenke uten at ens bevissthet endres, er døfødt bruk av tid. Det virker på samme måten som å sitte inne i en bil som ikke virker og håpe at den vil starte i dag. De fleste vet at virker ikke bilen, må en åpne panseret, se hva som er galt, fikse dette, og så kan bilen virke. Mens bilen har motoren under panseret, er det menneskets bevissthet som styrer showet for mennesket.

Flokens natur

Flokens natur slik eg ser det, er hendelser som overvelder vårt nervesystem. Vi klarer rett og slett ikke fordøye det som skjer. Kroppen vil i slike situasjoner dempe følelsenen våre ved at den fjerner noen av dem fra bevisstheten og legger dem i underbevisstheten. Her ligger de i vdale til vi har mer overskudd, da klommer de frem uanmeldt og ofte uønsket. Det er aldri kjekt når de kommer frem i bevisstheten, fordi de inneholder alltid noe som en gang overveldet oss. Vi kan også se på dette som at nå får vi ny mulighet til å bearbeide dette, eller lære noe vi kikke klarte å lære den gang hendelsen skjedde.

Vår venstre hjerne bevissthet følger kalenderen og klokken. Vår høyre hjerne bevissthet gjør ikke dette. Derfor kan hendelser som overveldet en som treåring dukke frem i bevisstheten når en passerer 50. En person som hovedsaklig har tilgang til venstre hjerne bevisstheten, forstår da lite av plagene som dukker opp. Det er lett å gå i tankefellen: symptomer, problemer og plager oppstår ut av intet. En blir da den uheldige, offeret. En posisjon som ofte følges av maktesløshet, en klarer med andre ord ikke hjelpe seg selv ut av dette. Og akkurat dette er et viktig poeng. De som er stuck må søke hjelp for å endre de floker som skaper problemene, om de vil ut av dem.

Vår venstre hjerne bevissthet har en viktig oppgave i å beskytte oss. Vi kaller dette for forsvarsmekanismer. Poenget er at slikt forsvar kan hindre oss i å finne den løsning vi søker. Det er både logisk og ulogisk at vår natur som menneske har en iboende kraft som hindrer oss i å gjøre det vi egentlig innerst inne ønsker.

Vi trenger derfor ofte hjelp for å se hvordan vi selv lurer oss selv. Og vi oppdager dette først når vi oppdager at vår kroppslige narrativ er annerledes enn det narrativ vi forteller oss selv. Det er ikke enkelt å hjelpe seg selv når en er for sliten, opplever maktesløshet og vet ikke hva en skal gjøre. Men snu på dette, søk hjelp og si det som det er.

En stor tankeblokk mange har er at det er andre og ikke dem selv, skal gjøre dem friske. Men desverre, kun en selv vet hvor skoen trykker (hva som er fortrengt), kun en selv kan endre egne tanke mønstre. Kun en selv kan bruke vilje og mot til å åpne de deler av eget sinn som en har stengt ned. Hvor lang tid dette tar avhenger av innsatsen. Innsatsen handler IKKE om å gjøre som en blir fortalt, mange bruker timer og år på dette. Innsatsen handler om å bli kjent med seg selv. Kjent med egen følelser og tankemønstre. Kun fra dette sted kan en endre de tanker og følelser som skaper ens problemer.

En må bli kjent med hele seg selv, for å forstå seg selv, og kunne forebygge at en blir syk.

Spirituell kropp – lytter du ikke til deg selv, ivaretar du andre foran deg selv, blir du syk før eller siden.
Transpersonlig kropp – bærer du på følelser, smerter eller problemer som tilhører andre, kan du ikke løse disse selv, en må «gi dem tilbake» (søk hjelp).
Mental kropp – tenker du tanker som er usanne, får du også følelser som er usanne, dette gjør deg syk.
Eterisk kropp – bruker du ikke kroppen på en slik måte at du bygger energi, vil en etter en tid miste livskraften
Fysisk kropp – gir du ikke kroppen rett næring, blir den syk.

Essensen er at floker kan oppstå i alle kroppene. Og det er kun når en løser floken som skaper ens problemer at de problemer floker skapte løser seg opp. Derfor virker ikke fysioterapi (nivå fysisk kropp) dersom floken handler om at en ikke lytter til seg selv. I slike situasjoner vil fysioterapi bare løse opp noe slik at en kan holde det gående litt lengre. HVis en derimot når en velger fysioterapi samtidig velger å lytte til seg selv, og å ta de beskjeder en får innefra dønn seriøst, kan fysioterapi være gull.

Det samme gjelder for medisin, bare det at medisin i mange tilfeller er hakket verre. Ingen medisin kan løse opp de problemer en selv lager med å leve ut tanker som er usanne, eller å fortrenge følelser. De problemer som usanne tanker og fortrengte følelser skaper må forløses med ens egen bevissthet. Medisin som behandling i slike situasjoner er hakket verre, fordi personen tror:
# de hjelper seg selv (selv om de innerst inne vet at de ikke løser det som skaper problemene)
# de kan skjule det som egentlig er det vanskelige, slik at det blir vanskeligere å løse opp den indre
floken
# de fleste medisiner har bivirkninger, som skaper nye ubalanser i kroppen

Når det er sagt må det også tas med at for personer som er totalt overveldet, kan medisin dempe ens reaksjoner slik at en blir i stand til å bearbeide overveldelsen. I slike situasjoner er perioden med bruk av medisin kortvarig, og en arbeider hele tiden med å bygge opp en trygg kjerne i seg selv. Fordi det er når den indre trygge kjernen mangler, at en overveldes totalt.

Kroppslig sannhet

Når en blir kjent med seg selv oppdager en at ens egen kropp, kroppens reaksjoner viser oss hva som er sannhet. Kroppens reaksjoner både viser oss hva som er vansker for oss og hva løsningen er. sannhet gir alltid kropplig ro. Det var dette prinisippet eg forstod langt tilbake i tid.

Kroppens uforløste floker vil også komme til oss i sykluser. Alt som gjentar seg selv, følelser eller tema, tankemønstre eller konflikter, inneholder informasjon om sakens kjerne. Når du har lært hvordan en finner ut av slike ting, kan de fleste hjelpe seg selv. Og behovet for terapi vil da avta. En søker kanskje hjelp en time hver 3. år. Mens før en har knekket disse kodene, som livet egentlig handler om, må en lære å løse opp i egne floker sammen med noen som har denne kunnskapen.

Psykisk helse for dummies

Det er mange viktige tema en må ta stilling til som menneske. Et av dem er i hvilken grad en skal bruke tid og penger på å bli kjent med den indre kroppen, den indre verden, slik at en selv kan sortere tankefloker og selv løse opp i følelser som jager vilt rundt i kroppen. Fortrengte følelser kan gi uutholdelig psykisk smerte, total mangel på krefter, en uro som gjør at en verken kan konsentrere seg eller sove, eller panikkanfall som kommer som lyn fra klar himmel.

I en kropp hvor ingen er hjemme, er det lett å tenke at andre nå må fikse opp. Det er trolig flere enn meg som har hørt syke mennesker si at: nå må legene ta seg sammen, eg er lei av å være syk. At de outsourser seg selv – ser de ikke. De er egentlig nesten helt blinde for seg selv. men ingen er helt blinde. Alle mennesker har sunne deler. Og de vokser når en bruker dem.

Startstreken når en møter veggen er som regel: en har ikke peiling hva en skal gjøre. Det er derfor en må søke hjelp når en selv er stuck.

Psykisk helse for dummies handler om at mennesker må forstå at de har en bevissthet, og at denne påvirker den fysiske kroppen. Knekker du foten eller blir bitt av et dyr må ens bevissthet takle situasjonen helt annerledes enn om en overveldes innenfra. Når en overveldes oppstår ofte indre ubalanser som følge av dette. Og her er det kun en selv som kan ordne opp. En må gjøre det alene, samtidig som en ikke kan gjøre dette alene.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 4. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.