Gratis kurs – om å rydde i egen psyke. Tema del 1: å lytte til seg selv

Å rydde i psyken er en jobb som for noen kan være ganske omfattende. Min egen prosess har vært mer omfattende enn eg trodde når eg startet.

Eg startet med egen prosess for alvor rundt 2007. Før det arbeidet eg også med min psyke, men da var det stort sett tankene mine eg endret på. Leste alternative bøker, og testet ut ulike ting. Men den gang forstod eg ikke at varig endring kun skjer når helheten endres. Helheten består av fysisk kropp og våre to bevisstheter. Vi har to bevisstheter fordi vi har to hjernehalvdeler, høyre og venstre hjernehalvdel. Og forskning viser at når vi handler og forstår situasjoner ulikt, alt etter hvilken del av hjernen vi bruker. De fleste mennesker er mest kjent med sin venstre hjerne bevissthet, og det å rydde i psyken vil for mange bety å bli kjent med sin høyre hjerne bevissthet.

For meg var denne innsikten startstreken på å rydde i egen psyke. Det eg ville rydde vekk var ubehagelige og negative følelser og tankemønstre, tankemønstre som trakk meg ned (venstre hjerne bevissthet). Det eg ville erstatte dem med var positive tankemønstre, og positive følelser, slik at eg kunne våkne og kjenne eg var gla og at eg hadde nok energi, og at eg geldet meg til en ny dag (høyre hjerne bevissthet).

Det å forstå menneskets psyke har vært min lidenskap og yrke siden 2007.

Å lytte til seg selv

En av forskjellene mellom høyre og venstre hjernebevissthet er at venstre omfatter tankene våre, mens høyre hjernebevissthet omfatter kropp og følelser. Opplever du stress eller tankestress eller angst, har du overdose med venstre hjerne bevissthet.

Å forstå seg selv er forvirrende i starten, fordi vi kan tenke usanne tanker som gir oss følelser, og dette er noe annet enn sanne følelser. Tegnet på sanne følelser er at når de erkjennes faller kroppen til ro. Også om en ikke liker sannheten.

Å lytte til seg selv kan gjøres på flere måter:
# observere tankene, bare la de suse av gårde, og se hvilke tanker som kommer opp automatisk. Disse automatiske tankene har informasjon om hva en trenger å rydde opp i, kommer tilbake til dette i en senere blogg.
# legg merke til hva som skjer med pusten. Hos de fleste er rolig pust et tegn på at det som skjer er ok. Hvis en derimot puster overfladisk, eller hurtig, eller holder pusten eller puster med åpen munn, er dette vanliogvis et tegn på at her er det noe som skurrer eller det skjer noe en er uenig med eller en gjør noe mot sin vilje.
# observer når du slapper av. Når vi slapper av er pusten rolig, og vi er ikke anspent, vi er ikke på, vi er ikke trette, vå er våkne og oppmerksomme. Det er viktig å legge merke til dette, fordi vi er ofte i situasjoner hvor vi ikke slapper av og vi forstår ikke hvorfor. Det som da vanligvis skjer er at vi er trigget. Og kroppen kjører en gammel spenning. Dette vil skje helt til vi selv løser opp spenningen.
# legg merke til når du koser deg, når du er i flow. Det å være i flow er noe annet enn å sige ned i benken, med diverse knask foran seg, og se inn i en skjerm med noe en liker å se på. Å være i flow er å være på, man er drevet av et indre driv, en opplever at tiden fyker, og en storkoser seg. Vanligvis må en være blant mennesker som godtar en som en er, og som også godtar seg selv slik de er, for å finne ro og driv i livet.

Skal en lære å lytte til deg selv må en bruke tid på å lære dette. Husk at du selv består av både kropp,. følelser og tanker. Og det å bare lytte til tankene, er ikke det samme som å lytte til deg selv. Du vil forstå hvorfor når du har lært å lytte til deg selv.

Når en har lært å lytte til seg selv, så skjer dette automatisk. Og en bruker ikke tid på det i det hele tatt, fordi det er tatt opp og blitt en del av ens mønster. På samme måte som når en skal svømme, kan en ferdigheten bruker en ikke en tanke på å vurdere om en flyter. Det bare skjer. Å lytte til seg selv (hele seg selv) er en ferdighet en må kunne om en ønsker å rydde i egen psyke.

Det mange opplever når de begynner å observere seg selv, er at stress og spenning stiger. Dette er normalt fordi når vi tillater oss selv å lytte til oss selv, vil det som er i ubalanse i oss, komme opp til bevisstheten av seg selv. Den enkleste måte å løse dette på er ved å puste seg gjennom det. Men vanligvis vil ens psyke overstyre, en blir utålmodig eller plutselig har en fokus på noe annet.

Dette er grunnen til at mange verken holder ut med yoga eller meditasjon. Hvis en er super stressa, og noen er det, så blir ro uutholdelig. Det eg selv gjorde var å stå på, helt til eg kollapsa. En kan unngå dette, om en kan lære å slappe av. Og eneste måte å finen idnre ro, er å rydde i egen psyke. Så før vi lærer metoder for å rense kroppens psyke, må vi kartlegge hva som skjer i oss.

Kjøp gjerne en egen notatbok hvor en kan notere ned:
# tanker eller følelser som går igjen, og som dukker opp av intet
# i hvilke situasjoner, sammen med hvilke mennesker, eller hvilke tanjken er tenker som endrer ens pust
# legg merke til når du er skikkelig avslappet, våken, oppmerksom og avslappet. mennesker med mye uryddet i psyken vil ofte føle at de slapper best av når de er helt alene, eller er på reise, ferie.
# legg merke til hva som gjør at du er i flow, hva det er som driver deg.

Alle kan rydde i psyken selv når de vet hvordan de gjør dette. Desverre for de fleste, vil ens egne overlevedeler lede en vekk fra dette. Overlevedeler har til hensikt å holde ubehag borte fra bevisstheten. Dette fungerer på samme måte som når en har et rom fullt av skrot, og utenfor står noen (en overlevedel) og passer på at ikke noe blir kastet eller flyttet på i det rommet. Derfor trenger de fleste å snakke med noen som har knekket de koder en selv ikke har knekket, for å komme videre, inntil en selv har lært hvordan en rydder i egen psyke.

Gratis kurs – å rydde i egen psyke, del 2 kommer i en senere blogg.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18