En er fri til å tro hva en vil om stikk, men kun sannhet kan sette en fri!

i denne blogg har eg samlet noen lenker som tar for seg konsekvenser av stikk som kalles V-A_K-S_I-N_E-R hertter kalt V. Hva en tror om V er et personlig valg.

På den ene siden pusher myndigheter på at flest mulig skal ta flest mulig stikk. På den andre siden viser nyere forskning og erfaringer til helsepersonell at det advares mot alvorlige skader etter stikk.

For ordens skyld – mennesker er fri til å tro hva du vil, gjøre som de vil. Men en ting er sikkert: har en helseplager på grunn av stikk, kan en kun bli fri fra slike plager om en setter fokus på årsaken.
Kun ved å rense kroppen fra de stoffer som skaper helseplagene, vil helseplagene forsvinne.
Denne universelle lov gjelder i forhold til toksiner, enten toksinene er kjemiske substanser eller de er psykiske floker.

Vi må løse opp i det som skaper ubalanse i kroppen,
om vi vil gjenopprette balanse i kroppen.

EN VIKTIG NYANSE SOM OFTE OVERSES:
De som velger å ta stikk glemmer ofte en viktig nyanse: den svekka bakterien eller viruset må holdes i live inntil V er gitt, ellers kan den ikke vekke immunforsvarets reaksjon mot viruset eller baksterien. Så langt er alt greit, eller?

Hva skjer med de stoffer i kroppen som er der for å holde liv i virus og bakterier?
Løser de stoffene seg opp av seg selv?
Fordamper de?
Tenker de at nå er det svekka viruset eller bakterien overlevert, så nå kan eg stikke?
Oppfører de seg som et postbud etter at pakken er levert? Dvs forlater åstedet?
ELLER blir de værende i kroppen og holder nå liv i andre virus og bakterier, og på den måten holder liv i kroniske eller gjentakende infeksjoner?

Dette er et viktig punkt å ta stilling til om en velger å ta V selv eller på egne barn. Hvordan rense ut de stoffer som er der som ikke er svekka virus eller bakterier?

Kilde bilde: nyhetsbrev fra Robert Young juli 2022.

Her er noen studier som forklarer bilde som er vist ovenfor.

FORSNING SOM SAMMENLIGNER DE SOM TOK STIKK VERSUS DE SOM IKKE TOK STIKK SOM BARN
Først en lenke som noen kanksje har sett før: forskningen til Paul Thomas som har studert effekt av stikk på barn ved å sammenlignen helsen til de som tok stikkene med de som ikke tok stikkene. En studie som ser på effekt av stikk versus placebo med andre ord. Tallene snakker for seg selv. Så vidt eg kjenner til har vi ingen slike studier i Norge. Noe som egentlig er underlig.

FORSKNING KAN VÆRE LURERI
Husk at en del av forskning på V undersøker forskjell mellom de som får svekket virus/bakterie versus de som ikke får dette. Dette høres fornuftig ut. Men problemet er at det er: de stoffer som stikket inneholder som ikke er svekka virus eller bakterie, som gjør en syk. Og en bruker ofte lik mengde av disse stoffene i case og controll gruppen. Og selvsagt finner en da liten eller ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene. Det er ikke svekka virus eller svekka bakterier som gir autisme, allergier, adhd eller andre autoimmune sykdommer.

Metaforisk kan vi forklare slik forskning på denne måten:
Tenk deg at myndigheter skal undersøk om det er farlig eller ikke å spise skoleboller.
De velger å lage noen skoleboller med melk og noen skoleboller uten melk.
Resultatet viser at både case og controll gruppen har nokså like resultat.
Det som egentlig var problemet i skolebollene var kanskje gluten.
Og siden mengden gluten var lik i både case og controll gruppen, fant en ikke signifikant forskjelll.

Tips: de som velger å tro på og ta stikk kan f. eks be de som foreslår at en skal ta stikk om å legge frem forskning som viser at stikket har effekt, hvor forskningen er gjort med å teste innhold i stikk mot saltvann (= ingen virkestoffer).

LENKER SOM TAR OPP REAKSJONER ETTER EKSPERIMENT STIKKET – OG HVORDAN RENSE UT GRAPHEN OXID
Her er en lenke til dr McCullough, og hans erfaring med vanlige stikk. Dr McCullough en av de mest annerkjente hjertespesialister fra USA, og han var tidlig ute med advarsler om det nye stikket og hjerteproblemer, særlig blant unge mennesker.

Den siste lenken er kanksje den mest interesante for de som deltar i gigant eksperimentet. Den er et intervju mellom dr. Mercola og dr Ryan Cole. Cole er patolog, og har advart mot reaksjoner fra stikket på grunn av økt dødelighet og økt sykeklighet.

Dr Stephanie Seneff advarer mot nevrologiske sykdommer.

Denne blogg er ikke ment som for eller mot stikk. Folk har tatt og tar selv dette valget selv.
Men noen mennesker tenker korte tanker, dvs effekt på kort sikt, og de tenker at tar en stikket kan dette beskytte mot f. eks hoste i 3 uker. Del 2 av stikket gjør de ikke noe med, som er å rense ut de stoffer som holdt virus eller bakterie i live til injeksjonen var gitt.
Andre tenker lange tanker, dvs effekt på kort sikt og på lang sikt, og selv om stikket f. eks kan beskytte mot hoste i 3 uker, er risikoen for kreft, hjerteproblemer eller en kronisk sykdom så stor at en velger å la være å ta (flere) stikk. En satser heller på å bygge et sterkt immunsystem. Og at blir en smittet, så er kroppen så godt rystet som den kan være til å bekjempe sykdom.

NY KUNNSKAP FOR MEG:
Her er en lenke som oppsummerer plandemien. Her intervjues Mike Yeadon, han var tidligere vise president i phizer. To ting var ny kunnskap for meg:
1. forklaringen om hvorfor V generelt ikke virker på eldre mennesker eller på mennesker som har svekket immunforsvar (hør fra ca 52:00).
2. forklaringen hvorfor det nye eksperiment stikket ikke virker i det hele tatt (hør fra ca 1:05)

NOEN HAR TATT STIKK OG ANGRER.
Livet handler om å lære. Og noen av oss må snuble noen ganger før vi tar inn at vi må endre praksis. Dette handler ikke om andre. Det handler om egne valg. Dette vises i praksis ved at en signerer på at en deltar i et gigang eksperiement.

Har en tatt stikk og angrer, er det viktig å vite at det er mulig å rense ut toksiner fra stikk. En kan rense ut graphen oxid (de som lager de lange blodklumpene) med vitamin C, vitamin D3, sink og glutathion.

HVA KAN VI GJØRE?
De fleste av oss treffer på mennesker som har fått helseplager den siste tiden. Tretthet er veldig vanlig. Dersom en spør forsiktig om dette kanskje kan ha sammen heng med stikk, kommer vanligvis en automatreaksjon som benekter en slik sammenheng. Dette er forståelig, fordi vi må ha forståelsesrammer som viser at stikk kan skade mennesker, for i det hele tatt å vurdere om dette kan gjelde en selv.

Det en kan gjøre for å hjelpe andre når noen klager, (går til legen, legen finner ikke noe, etc,) er å peke på det fakta at kun når vi har fokus på det som er årsak til helseplagene, kan en løse dem opp. Begynn samtalen der. Hvis det er stikk som er tema, spør dem hvordan de forholder seg til de stoffer som er i stikket som ikke er virkestoffer.

Husk at det sjelden er en årsak til våre plager. Vi må ofte se på flere mulige årsaker. Og ofte henger psyke og fysikk sammen på den måten at psykiske blokkeringer gjør at en søker raske løsninger, fordi en indre uro skaper overlevdeler i oss, og slike deler handler ofte basert på det eg kaller korte tanker, dvs tanker hvor en ikke tenker langsiktige konsekvenser. Derfor vil mennesker med helseplager, enten de tar V eller ikke, (spiller ingen rolle), uansett hva årsaken er, vil de fleste ha nytte av å arbeide både med psyken og den fysiske helsen samtidig. Kan en redusere stress vil en komme tilbake til balanse raskere, uansett hva årsaken til plagene er.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Veavågen den 8. juli 2022.
Hildur Vea, PhD