Go`troende er ikke det samme som hjernevasket

Hjernevasking er når en er lurt til å tro noe som ikke er sant. Å være go`troende, er at en ikke tar inn at mennesker kan være så kalde og kyniske at det ryster oss langt inn i sjelen, når disse mennesker fremstår som hyggelige.

En viktig forskjell er at mennesker som er hjernevasket, har en automat refleks, mot å ta inn informasjon som kan rokke ved deres oppfattelse av noe. Og de er også ofte ganske snare til å fordømme ny informasjon eller de som bringer inn ny informasjon.

En person som er go`troende derimot, er mer åpen for andre meninger, de er også åpne for at en selv kan endre mening når ny kunnskap viser at de trenger å justere det de trodde.

De som lar seg selv hjernevaske, er mennesker som stoler mer på det andre sier, enn det de faktisk selv tenker og ser.

Her er en lenke med et intervju fra Forum Borealis med en person som er eksepert på falske flagg operasjoner. Falske flagg operasjoner, er hendelser som er laget slik at mennesker skal tro noe annet skjer, enn det som egentlig skjer. Hør lenken, og dann din egen mening.

Det som diskuteres er en tragisk hendelse i Norge, + hvorvidt nordmenn er hjernevasket, + og et globalt perspektiv på det som skjer, + det som kalles agenda 21.

Her er en video, for de som ønsker å gå dypere: sko som symbol ved terror.

Det å dele Ole Dammegård sine analyser betyr ikke at eg er enig med alt han sier. Men eg deler denne viktige informasjon fordi det viktig å høre på ulike syn, slik at en kan finne frem til sin egen mening. Noe av det han sier er tanker eg allerede har tenkt selv, andre tanker er nye for meg, noe gir mening, andre tja…

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
EN LØGN MISTER SIN KRAFT NÅR EN SLUTTER Å TRO PÅ DEN.

Veavågen den 11. juli 2022.

Hildur Vea, PhD