Falske flagg operasjoner

Kognitiv dissonans er en tilstand med forvirring som oppstår når to vi opplever 2 ulike virkeligheter som sanne. Dette skaper forvirring, fordi vi forstår at dette ikke er mulig.

Vi kan ikke se, det vi ikke har forståelsesrammer til å forstå. Mangler en kunnskap om hva falke falgg operasjoner er, og hvordan de skjer i samfunnet, mangler en samtidig kunnskap som gjør det mulig å gjenkjenne slike.
Kun sannhet kan sette oss fri.
En løgn mister sin kraft når den avsløres.

Målet med arbeidet til Ole Dammegård er å motvirke at vi som mennesker skal bli redde, og gi fra oss vår suverenitet. Essensen i falske flagg operasjoner er at den kriminelle skaper et problem, de skaper kaos og frykt og så tilbyr de etterpå en løsning som kan få ro igjen mot at mennesker gir fra seg sin frihet.

Her er en nylig intervju med Ole Dammegård hvor han forteller om nyere falsk flagg operasjoner.
Dammegård hevder at 22 juli var en falsk flagg operasjon. Hør hans argument og dann din egen mening.

Den tredje lenken tar opp falske flagg operasjoner med stråling. Amazing Polly viser til en sammenheng mellom v(@)ksiner og mikrobølger har vært brukt for å kontrollere mennesker, spesielt mennesker i grupper. Handler all sykdom om stråling? Se videoen og dann din egen mening.

Veavågen den 13. juli 2022
Hildur Vea, PhD.