Gratis kurs: rydde i psyken. Del 2. Bli bevisst hva en putter inn i kroppen

Før vi starter på selve renseprosessen i psyken, må vi stoppe opp og finne status quo. Hvordan vi har vi det egentlig. Er vi fulle av overskudd og glede, som er den naturlige tilstand for mennesker? Hvis ikke, er dette et godt sted og starte egen refleksjon.

Dagens tema har tre fokus:
1. Mat vi tilfører.
2. Tankene våre og det vi fortrenger (stenger inne i kroppen)
3. Andre stoffer som tilføres og som skader kroppen (eks toksiner i mat, klær,møbler, injeksjoner, piller).

Frihet er å kunne velge. Når en har helseplager er frihet noe av det første som forsvinner. Derfor er helse så viktig for mange mennesker.

MAT
Skal den fysiske kroppen fungere, trenger den rett næring. Den trenger de rette byggestoffer. Kroppen trenger også at vi er så fri fra toksiner som mulig, da toksiner legger seg på reseptorene i cellene, og slik blokkerer de for opptak av den næring kroppen trenger. Med andre ord det nytter lite om en spiser rett næring, dersom kroppens reseptorer er blokkert av toksiner.

Det er ikke til å unngå at vi også får i oss toksiner fra mat. Alle gjør det. Noen er mer bevisste enn andre. Skal en redusere mengden toksiner i mat må en kjlpe mat som inneholder så lite toksiner som mulig
# økologisk varer
# lite ferdigprodukter, da disse er tilsatt stoffer for å øke holdbarhet og utseende, og som i mengder er skadelige.
# unngå genmanipulerte produkter, selv om disse ofte ser større og freshere ut.

Bruk tid på å utforske mat. Spis så “ren” mat som mulig en uke, og kjenn etter hva skjer i kroppen. Husk vi er alle ulike, og den kost som fungerer for naboen eller partneren trenger ikke fungere for din kropp.

En blir syk før eller siden om en ikke gir kroppen den næring som trengs for at kroppen skal holde seg frisk.

Det er ingen politi som passer hva en spiser. Det er ens egen bevissthet som styrer hva en kjøper og hva en stapper inn i munnen.

Når det er sagt er det også slik at dersom en har indre uro (= blokkeringer, eller uforløste følelser/hendelser) så er det vanlig at kroppen ønsker å dempe dette med mat (søt, salt, fett), rus, aktivitet, høy musikk, hva som helst som tar fokus vekk fra det indre ubehag som dukker opp så snart roen senker seg. Når en har ryddet dette vekk fra psyken er en fri. En fortsetter kanskje med de samme aktiviteter, men forskjellen er at nå har en selvkontrollen, mens det før var overlevedelene (reprilhjernen) som styrte showet.

Dette er ikke et matkurs. Tenk etter: de fleste tror de vet hva som er sunn mat, og de fleste tror at de spiser sunn mat. Likevel er det slik at de som setter seg inn i kosten endrer kosten. Fordi de oppdager at noe de trodde var bra, ikke var bra for helsen. Og motsatt. Det er viktig for de som vil rydde i psyken at de også tar for seg hva de spiser. Dette er egentlig det enkleste grep å ta på denne indre reisen. Men det er likevel vanskelig, fordi der er alltid vanskelig å endre vaner, og fordi når vi spiser annerledes vil nye ting fra psyken dukke frem.

TANKENE VÅRE

Det andre tema er tankene våre. Tankene våre har effekt på kroppen. Tenk på noe vanskelig og en kjenner at kroppen krymper seg. Tenk på noe kjekt og en kjenner kroppen slapper av og åpner seg. Det er disse to bevegelsene i kroppen en trenger være bevisst på.

Vi har alle erfart at vi tenker tanker om noe vanskelig, og plutselig har vi en knute i magen. Eller vi tenker tilbake på noe kjekt, og de vansker som var i tankene sekunder før, er borte for en liten stund.

Men bare for en liten stund. Fordi vanskelige følelser og tanker som plager oss (ofte meningsløse tanker som kjører on and on) er en reaksjon på en ubalanse/blokkering vi har i oss. Når vi løser opp den psykiske floken, vil de tanker og følelser som floken skapte, også løse seg opp. Dette er det ene fokus. Vi kan alle rydde i egen psyke og på den måten dempe indre stress, noe som også gir økt glede, bedre søvn, mer energi, mer pågangsmot med mere.

Men siden dette er et kurs som tar for seg hvordan en kan rydde i egen psyke, skal vi ta for oss 2 viktige tema. Disse er projeksjoner og triggere. De har til felles at vi ser årsaken til noe som er vanskelig for oss, som at det er forårsaket av andre. Selv har eg tatt skippertak flere ganger for å rydde dette ugress ut av min psyke.

PROJEKSJON er å se noe en ikke klarer å se i seg selv, hos andre. Ofte vil en av den grunn også anklage andre for noe, som egentlig tilhører en selv. Veien ut av dette, er å sjekke opp alle meninger om andre, om de egentlig kan handle om en selv. Husk at skjulte fenomen i psyken er det de færreste som oppdager alene. Var det slik at dette var knytte til IQ, ville vi ikke hatt så mange forvirrende relasjoner. Og en ville ikke så ofte som nå blitt anklaget for noe en overhodet ikke kjenner seg igjen i.

TRIGGERE. Når vi trigges oppsår en automat reaksjon i oss. Reptilhjernen aktiveres, og vi handler på impuls. Handlingen kan være fysisk, men det kan også være en tanke eller en følelser. Det som skjer er at triggeren vekker til live noe som er fortrengt i oss, og vi får av den grunn en dobbel reaskjon, mye sterkere reaksjon enn det som skjer som løser ut triggeren.

Poenget med triggere og projeksjoner er at disse alltid handler om en selv. Som menneske forstår en ikke dette i starten, og mage forsøker av den grunn å endre andre, kontrollere hva de kan si eller gjøre, slik at en ikke trigges. Å bli utsatt for slike manipulatorer eller martyrer kveler relasjoner.

Her er en måte du kan jobbe med egne projeksjoner.
1. skriv ned det du mener om (person) og eller handling.
2. bli bevisst på hvilken følelse dette skaper i deg.
3. kjenn etter hvor i kroppen du kjenner denne følelsen (i dag og vanligvis).
Hvis du ikke kjenner tydelig hvordan følelsen er i kroppen, er det meget sannsynlig at det er en projeksjon du jobber med.

Her er hvordan en kan jobbe med egne triggere.
1. Skriv ned hva og hvem som trigget deg (kort, stikkord holder).
2. Kjenn etter hvilke følelser og reaksjoner triggeren vekker i deg. Skriv opp alle (bruk gjerne 10 min på denne delen).
3. legg nå vekk det du skrev på punkt 1, og kun les punkt 2. Se om du kan finne andre erfaringer i livet hvor en har opplevd de samme følelser og reaksjoner. Finner du det, vet du hvilke hendelse som trenger å bearbeides for å løse opp triggeren.

STOFFER SOM SKADER KROPPEN

Vi får i oss toksiner fra mat, fra luft, fra klær, fra møbler, og fra medisiner. Det er lett å glemme at piller inneholder stoffer som ikke er virkestoffer, og som for kroppen er toksiner. Alle syntetiske stoffer er i utgangspunktet toksiner for kroppen. Det som kalles naturmedisin, er stoffer som ikke har skadelig effekt.

Jo mer av skadelige stoffer en putter i munnen (eller injiserer), jo viktigere er det å rense kroppen for slike stoffer. Vi er alle ulike, og trenger av den grunn ulike rensekurer. Det eg ser er at noen gjør litt og tror de gjør mye. Dette er å lure seg selv. Desverre må en sette seg inn i ting og tang, om en skal kunne ta bevisste valg. det er ikke nok å lese en bok, les fem og samme tema, da får en et bedre grunnlag til å finne frem til hva en selv mener og hva en skal gjøre.

Mange søker kvikk fiks. bare si hva eg skal gjøre, så gjør eg det: eg orker ikke lese om at dette styret. ser poenget, men det er ikke slik kroppen virker. Vi er en helhet, og kroppen reagerer på den holdning vi har til oss selv. Hvis det ikke er så nøye for oss hvordan vi behandler sjelen/kroppen, er det heller ikke så nøye for sjelen/kroppen hvordan den behandler oss.

Smarte mennesker spiser mat som både gir rett næring og som renser kroppen. Dette er egentlig mye enklere enn å først fylle kroppen med skrot for deretter å rense skrotet ut.

Mine tips for å rense kroppen er:
# smoothie (ha gjerne i selleri, chlorella, spirulina, spinat, grønnkål)
# granateplejuice
# kokt vann med ferskpresset økologisk sitron
# zeolitt, som drikkes og til å ha i badekaret
# bade/fotbad i epsonsalt
# H2O2 vann som spres i rommet som en luftfukter
# rensete
# yoga og meditasjon


Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 13. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18