Gratiskurs – rydde i psyken, del 3. Å kjenne seg selv, hva betyr egentlig det?

Hva er et menneske? Svar på dette spørsmålet er så selvsagt at vi tenker at vi ikke trenger svare. Og en slik holdning er det som Jerome Bruner kaller en trosforestilling. En trosforestilling er noe vi tar for gitt, det er så selvsagt for oss at vi aldr reflekterer over hva det egentlig er. I denne delen av kurset skal vi ta tak i trosforestillingen om at alle vet hvem de selv er, og at alle vet hva et menneske er. Så heng på!

Enkelt kan vi si at et menneske består av fysikk (organer, væsker, med mere) og av energi (tanker, følelser, minner, ha en god/dårlig dag, med mere). Vi kan ytterligere dele både den fysiske delen og energi delen opp, for å bedre forstå og lettere forklare hva som skjer. Ex når en strever med å puste, går ens fokus naturlig til hjerte og lunger, fordi en vet at vanligvis er det noe her som er i ubalanse. Eller i forhold til psyken, når en ikke får sove eller mangler energi er det smart å få hjelp til å sortere tanker og forløse følelser, da en vet av erfaring at tankestress for og fortrengte følelser kan skape stress. Og stress gir kroppen en aktivering (sympatisk aktivering), og en aktivert kropp er det motsatte av en avslappet kropp (parasympatisk aktivering), og ofte forklaringen både til at en ikke sover eller våkner altfor tidlig, og til at en er sliten selv om en hviler. Så langt er også alt greit. For de fleste mennesker er dette kjent kunnskap.

Så hva er det egentlig folk mener når med bergep som personlig prosess og å bli kjent med seg selv? Eg skal forklare dette ut fra begreper som vilje, mot, behov, kroppslig sannhet, sjel, og ekte Selv. Det første begrep vi skal utforske er hentet fra James Masterson. Han kaller det et ekte Selv.

Et ekte selv

Et ekte selv er kjennetegnet av følgende[1]:

 1. Personen har kapasitet til å kjenne på alle følelser. Personen har kontakt med autentiske følelser.
 2. Personen tar sin plass i familien, i samfunnet, det kan ivareta sine egne rettigheter.
 3. Personen har kapasitet til å ha tro på seg selv og kunne vurdere seg selv. Er ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger.
 4. Personen har selvfølelse.
 5. Personen har evne til å håndtere følelser, kan selv løse opp i fastlåste følelser, og skygge unna det som er negativt for dem.
 6. Personen kan holde ut forpliktelser. De gjør som de lover.
 7. Personer er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når det er nødvendig
 8. Personen har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre.
 9. Personen har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist.
 10. Personen har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen. Personen har utviklet en integritet i seg selv. 

Ad 1. Det er mange mennesker som opplever det vanskelig å kjenne på følelser, la de energier som følelser har strømme fritt gjennom kroppen, fordi de overveldes. Og når en overveldes vil kroppen automatisk stenge ned for å kjenne på følelser. Dette er grunnen til at vi søker hjelp for å bearbeide hendelser, overveldelsen gjør at vi ikke kan klare dette alene. Alt arbeid med å løse opp i traumer handler om dette.

Ad 3. Når en er på plass i seg selv, er en ikke avhengig av å sjekke ut hva andre mener før en tar et valg. En er lite opptatt av likes på fb, både egne og andres.

Ad 4. Selvfølelse: Selvfølelse er en opplevelse av ens eget vesen som atskilt fra andre vesener av samme art, eller en følelsesmessig opplevelse av ens egen identitet i et bestemt øyeblikk. Begrepet selvfølelse henviser også til en avbalansert kontakt med egne sterke og svake sider på en slik måte at personen føler seg trygg i samspill med andre mennesker (Ulrik Malt, hentet fra SNL).

Personer med selvfølelser har en trygg kjerne i seg selv. For å utvikle en trygg kjerne i seg selv trenger en samhandle tett med personer som selv har utviklet denne kjernen. Dette er vanligvis foreldre, partnere eller terapeuter. Mens vi kan lese oss til tankestyrt informasjon, trenger vi å bli rommet og forstått for å kunne utforske emosjonell forståelse. Derfor kan selvfølelse kun utvikles sammen med noen som rommer seg selv og andre.

Ad 5. Å lære å løse opp følelser er en kroppslig ferdighet som å sykle og på svømme. Enten kan du det eller kan du det ikke. Den kan læres med egen utforskning, men de fleste søker hjelp, da det går så mye raskere da. Metaforisk: tenk deg at du er omgitt av bøker, og kan ikke lese: selvsagt kan du knekke koden alene, men de fleste lærer å lese ganske kjapt med god guiding.

Ad 6. Å holde avtaler er vanskelig når en har mye uløst stress inni seg fordi vi da er styrt av våre overlevedeler, og de er ikke opptatt av å ta ansvar, de er bare opptatt av å redde oss unna ubehag. Vi kjenner alle kjekke greie folk, som er umulige å samarbeide med, fordi de lover og lyver. Og de lyver ikke for å skade oss, det er traumelyging, som de selv ikka kan hjelpe for at de gjør.

Ad 8. Det å rusfri kunne være sammen med andre, også fremmede, uten at en kjenner seg anspent eller stresset, er et godt tegn på at en står trygt i seg selv. Når vi har uløste indre floker, er et normalt tegn på dette at vi stresser når vi er fysisk nære andre, uten at vi forstår hva som skjer.

Et paradoks her er at mange tåler godt nærhet med fremmede, men ikke med sine egne nærmeste. Dette er en av forklaringene til utroskap. Sex funker ute, ikke hjemme.

Ad. 9. Det er eg godt tegn på et ekte selv når en kan være alene med seg selv, uten tv/data/radio, uten å snakke med venner hele tiden. Dette er et tegn på indre harmoni, fordi det som er i ubalanse i oss vil komme frem i bevisstheten når roen senker seg.

Ad.10 Personen er her i stand til å danne egne meninger, tenker selv ut nye løsninger, sjekker selv ut påstander som skurrer, samt at de vet hva de vil og hvor de er på vei i dette livet. De er opptatt av å skape fremtiden. De er styrt av andre krefter enn frykt. De som er styrt av frykt er ofte de som har uløste floker, da frykt og overlevedeler henger tett sammen.

Dette var en kjapp oversikt over tema som er vanlig for de som søker terapi eller veiledning eller støtte til personlig utvikling. Hva en kaller denne prosessen er ikke så viktig, det viktige er at fokus er å hjelpe den hjelpesøkende tilbake til balanse i seg selv.

Vilje, mot, behov og kroppslig sannhet

Når vi handler mot vår vilje, mot vår overbevisning, mot det vi egentlig oppfatter som rett, vil kroppen reagere. Vanligvis trekker vi oss sammen og får muskelspenninger, eller vi får tankestress, og kjenner på motsand mot det som skjer.

Dersom vi opplever å bli krenket, opplever overgrep eller vokser opp i hjem hvor atmosfæren er at de voksne har rett, barn må adlyde, er det mange som opplever at de mister kontakt med egen vilje. De blir istedenfor opptatt av å dekke andres behov, ikke egne. Når det kommer til å dekke egne behov er en ofte usikker på hva egne behov er, og en mangler også ofte mot til å gjøre det som er rett for en selv. Hensynet til andres følelser er ofte større enn hensynet til egne følelser.

Skal vi utvikle et ekte selv, trenger vi mot. Vi trenger mot til å si fra om vi er uenige, med de fleste andre, eller mot til å velge noe som de fleste andre ikke forstår, eller mot til å sette grenser fordi en lytter til seg selv.

Et av de viktigste kompass eg har oppdaget som terapeut, er at kroppens reaksjoner viser oss hva sannhet er. Kroppens reaksjoner faller til ro når sannhet uttrykkes. Å bli kjent med denne reaksjonen i seg selv er gull verdt for de som vil bli sterke i seg selv.

Sjelens reise

Sjelen er en kjerne i oss. Det er den kjernen vi har med oss når vi fødes, og den delen vi tar med oss når vår fysiske kropp dør. Sjelen dør ikke.

Sjelen er den delen av oss som er i kontakt med universell energi, den som mange kaller Gud. Denne kontakt brukes av mange som veiledning, et sted å hente styrke, et sted å søke forståelse. Vi har alle tilgang til denne delen i oss om vi åpner opp for dem.

Ordet religion betyr egentlig gjenforene (re-connect), og det en gjenforener er ens egen sanne natur. Med andre ord en utvikler det Mastrerson kaller et ekte selv.

Desverre er det mange som fornekter denne delen, da de assosier den med religion i negativ forstand (= kontroll, påbud, trusler, frykt, skyld, og alt som tar vekk den indre gleden over å leve). Eg forstår en slik tankegang, eg ar selv vokst opp på 70 tallet med bøker som het: er det synd å…

Desverre er det også slik at noen som går inn i religion blir mer og mer hjernevasket istedenfor at de åpner opp for den guddommelige kraft. Dette viser seg ved at de blir mer og mer fikanta istedenfor for å romme seg selv og andre.

Når den guddommelige kraft strømmer gjennom mennesker er mennesker like, de utvikler samme forståelse, uansett om de er knyttet til en religion, til spiritualitet, til naturen eller en annen kilde som åpen for guddommelige kontakt.

Sjelen er født i en kropp for å lære noe, for å utvikle noen egenskaper. Det er ulikt for mennesker hva de har avtalt at de skal lære i dette jordiske liv. Derfor ser vi at noen ting flyter lett for noen, (de kan det!), mens andre kjemper beinhardt for å få på plass det samme i seg selv.

Når vi overveldes følelsesmessig, vil ofte sjelen, som er en del av vår bevissthet, splittes, og deler kan faktisk gå ut av kroppen, og lagres i vår aura eller faktisk også i andre mennesker. Terapi handler om å gjøre oss hele, noe som viser seg ved at vi kommer tilbake til balanse.

Eg vet at dette høres sprøtt ut når eg skriver det. Kun de som har erfart dette fenomen, kan forstå det. Slik er det egentliog med de fleste fenomen i psyken. Vi må ta de inn, utforske dem helt til vi finner våregen forståelse. Selv holder jeg på å utforske et tema jeg har hørt om i mnage år, som eg har avvist (= ikke forstått). Og som nå sakte kommer inn i bevisstheten med en ny forståelse. Slik er det for oss alle. Vi må åpne opp for å utforske egen bevissthet, om denne skal utvikles.

Målet med terapi eller samtaler eller veiledning er å sammen utforske hva har skjedd og hva kan en endre slik at en kan leve det liv en ønsker å leve, og ikke et liv styrt av gamle uferdige hendelser. Derfor vil en merke litt om gangen at en opplever seg helere og friere.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DE SOM ØNSKER Å KOMME TILBAKE TIL BALANSE MÅ TA VALGET OM Å VÆRE DØNN ÆRLIGE MED SEG SELV, SAMT Å UTFORSKE DET SOM DUKKER OPP PÅ VEIEN. Husk at dette er ikke religion, hvior en skal tro på noe andre har sagt eller ment, men at en skal finne frem til sannhet i seg selv. Og tegnet på denne sannhet er at kroppen faller til ro. Kroppen bekrefter sannhet med dyp ro, også når denne sannhet er noe vi ikke liker.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 16. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18


[1] Masterson, James F. 1988/1990. Search for the real self: Unmasking the personality disorders of our age. Free Press. Kindle Edition