Hva er en vaksine og hva handler skepsis mot vaksiner om?


Vaksiner er laget av en svekket mikrobe for å skape en liten sykdom i kroppen, slik at kroppens immunforsvar aktiveres, men samtidig klarer å bekjempe sykdommen.

Om vaksiner

Fra forskning.no: Vaksineringen består i å smitte friske personer med denne svekkede eller mindre farlige sykdommen. Den farligere sykdommen kan være for kraftig til at vårt immunforsvar greier å bekjempe den, og kan for eksempel føre til døden.

Den svekkede varianten vi blir smittet av gjennom vaksinen, skal være så svekket at vårt immunforsvar klarer å bekjempe den. Dette er ikke fullstendig risikofritt. Noen ganger klarer ikke kroppen å bekjempe denne svekkede varianten heller.

Teori om vaksiner er uten komplikasjoner så langt. Slik var det når en startet med vaksiner, men er det samme situasjon vi har i dag. Hvorfor finnes det vaksineskeptikere? Her er noen av de momenter eg selv har fiunnet, etter at eg valgte å sette meg inn i tema vaksiner noen år tilbake, fordi eg lurte på hva var det soim gjorde at mennesker ble så sinte når en snakket om vaksiner.

Tankekrøll om vaksiner

# for at den svekkede mikroben skal holdes levende må vaksinedosen tilsettes stoffer som gjør at den ikke dør. Dør mikroben kan den ikke sette i gang den ønskede immunrespons. Spørsmålet blir da hva skjer med dette stoffet etter at den ønskede mirkoben er avlevert i kroppen? Vil den fortsatt holde liv i kroppens bakterier og virus slik at mennesker får kroniske betennelser?
# det tilsettes i dag stoffer i mikrober som verken handler om svekket mirkoben eller de stoffer som må være der for å holde liv i mikroben som skal starte en immunreaksjon. Hvorfor skjer dette? Kan dette være en medvirkende årsak til at barn får allergier og autoimmune sykdommer. i USA har en av to barn som følger barnevaksineprogrammet en autoimmun sykdom.
# like før pandemien endret WHO sin forståelse av vaksiner. De forklarer nå vaksiner på følgende måte:
Vaccination is the administration of agent-specific, but safe, antigenic components that in vaccinated individuals can induce protective immunity against the corresponding infectious agent. Legg merke til at svekket virus eller bakterie er ikke lenger et krav. Det er heller ikke et krav at en SKAL skape immunitet, den er nok at den KAN skape immunitet.
# Vi har nå en situasjon hvor begrepet vaksiner brukes både om de produkter som er «rene» vaksiner, slik vaksiner var tenkt å være når de oppstod, men en brukes også samme begrep om produkter som har helt andre komponenter enn det vi vanligvis forbinder med vaksiner. I prinsippet kan rottegift, eller noe annet som kun skader deg, kalles vaksine. Eg bruker her rottegift som metafor for noe som er giftig for kroppen. Ingen vaksiner inneholder rottegift.
Oppdatering. Ingen vaksiner inneholder rottegift, men de inneholder gen-manipulering. Her forklarer Mike Yeadon (3 min), tidl vise president i pfizer oss hvorfor.
# det stikk som kalles vaksine og som er et globalt eksperiment inneholder blant annet graphen oxid og stoffer som medvirker til at en blir steril og at en aborterer lettere om en er blitt gravid. Graphen oxid medvirker til blodpropper som tetter til blodårene. Ikke hos alle, men hos noen. Spørsmålet som dette reiser er hvorfor er hvorfor slike stoffer tilsettes injeksjoner som kalles vaksiner?

Det som kanskje skurrer enda mer er knyttet til penger og forskning

Hvis det er slik at vaksiner gir et sterkere immunforsvar og ikke et svakere immunforsvar – hvorfor kan ikke dette vises med forskning. Hvorfor mangler denne forskning? Hvorfor viser den forskning som er gjort det motsatte, at de som ikke tar vaksiner som barn har bedre helse?

Hvorfor er det WHO (alias Bill gates som produserer vaksiner) som skal bestemme hvem som skal vaksineres? Hvorfor tro folk i Norge at vårt folkehelseinstitutt er nøytralt, når dette ble startet opp med penger fra en vaksineprodusent: i 1929 etablerte regjeringen Statens institutt for folkehelse (SIFF) med 18 ansatte ved hjelp av en gave på 1 million kroner fra Rockefeller Foundation.

Har du sett filmen Vaxxed 2? Den anbefales.
Om folk skal at vaksiner eller ikke, er et personlig valg, men kun et ærlig valg om en har satt seg inn i hva risiko og fordeler er med å gjøre dette.

Noen år tilbake hadde vi en informasjonskveld om vaksiner på Balanzen. Eg inviterte en kunde til å bli med og fikk til svar at hun takket nei, fordi hvis hun ble med, kunne hun risikere å endre mening om vaksiner, og det ville hun ikke.

Veavågen den 17. juni 2022.
Hildur Vea, PhD