Det ingen vil snakke om som gjør oss syke, er ikke det du tror

Denne blogg setter fokus på sannhet. Din sannhet. Fordi hver gang vi handler på tvers av det som er vår sannhet, vår forståelse av ting og tang, da lager vi stress i oss selv.

Vi blir også syke når vi later som vi er enige, selv om vi dypest sett er uenige i noe som hevdes eller pushes på mennesker.

Dilemma er å snakke sannhet kan koste vennskap (ikke ekte venneskap, fordi ekte vennskap avskyr falskhet).
En kan bli kastet ut av religiøse sekter (ikke sann religion). Sann religion søker sannhet, og kan endre seg om nødvendig.
Noen har mistet jobben når de lever sin sannhet, selv om det meste av det som har skjedd i arbeidslivet har vært tomme trusler.
Å snakke sannhet krever også mot, fordi mange mennesker foretrekker livsløgnen foran sannhet dersom sannhet gir ubehag. De forstår ikke at når en trigges, så handler det alltid om en selv.
Å leve sannhet gir en frihet man ikke forstår før en har erfart dette.

Sannhet er knyttet til hvem vi er som mennesker. Når en tror en må leve slik andre bestemmer, har en ikke tatt i bruk den gaven som det å være menneske er. Her er en lenke fra Lars Muhl som forklarer dette på 1. min.

I det store bildet viser det som har skjedd siden mars 2020 og det som skjer i dag oss hvem vi selv er. Hvordan vi forstår oss selv som menneske. Det viser oss også om vi har brukt denne tiden til å utvikle den gaven som det å være menneske er, eller om vi har latt oss fange av alle distraksjonene som kastes på oss, for å holde stress og frykt oppe, slik at vi ikke får den ro som trengs for å oppdage sannheten om hvem vi er som menneske.

Den sykdom eller det stress man opplever når man ikke er villig til å lytte til seg selv, er en lidelse som ikke fanges opp av vårt vanlige helsevesen. Hos de fleste mennesker vil deres sjel på et eller annet tidspunkt i livet starte en prosess som handler om at en skal våkne opp til hvem en er som menneske, og begynne å leve et ærlig liv. Starten på en slik prosess og sluttfasen kan være ganske tøff, og mange mennesker har trodd at de aldri ville komme ut av sine problemer i denne fasen. Dilemma er at å lytte til seg selv, til egen intuisjon kan være nytt for mange. Og ofte vil den indre stemmen si noe som en vet at enten venner, familie eller kolleger (eller alle tre) vil ha vansker med å forstå. Det er utfordrende å gjøre dette, fordi det er rett for en selv, om en vil ha sin frihet og sin helse tilbake.

Veavågen den 25 juli 2022.
Hildur Vea, PhD.