Det å elske seg selv

Hva betyr det å elske seg selv? Mange strever med slike tanker av ulike grunner. Her er to av dem:
# en er opplært til å tenke på andre foran seg selv. At en slik oppdragelse ofte medfører at det er ingen hjemme i kroppen, noe som merkes av personen som en form for usikkerhet om det meste. Ofte skjer slik oppdragelese innenfor en ramme, hvor det ikke er rom for at menneske kan være som de er, tenke som de vil.
# en vil ikke bli oppfattet som en egoist. Som terapeut har eg oppdaget at mange blander sammen det å ivareta egne behov, som er et tegn på sunnhet med det å være en egoistisk. Å være egoist er å sette egne behov foran andre på en måte som går på bekostning av andre. Å ivareta seg selv kan derimot også støtte andre i deres prosess til å ivareta seg selv.

Det de færreste har tenkt over er at når en selv ikke ivaretar egne behov, så er det som om ingen er hjemme i den kroppen. At en etter en tid opplever en tomhet, blir utmattet eller får en indre uro som aldri gir seg er en naturlig konsekvens av det å ikke lytte til seg selv. Er forvirringen stor nok, vil en søke etter en pille som kan dempe kroppens skrik etter oppmerksomhet. For kroppen skriker. Alle våre symptomer er en beskjed til oss selv, enten noe vi skal lære eller noe vi må endre. Lytter vi til kroppen kan vi heale oss selv. Den spirituelle kraft er mye sterkere enn annen kraft. Men en må erfare dette for å forstå det.

Første leksjon for de som vil elske seg selv er å velge å leve ærlig. Dette er ofte mer utfordrende enn en tenker i starten, fordi et slikt valg vekker til liv fortrengte minner. Man må da også møte disse med ærlighet. Fordelen er at kroppens reaksjoner viser oss sannhet, slik at vi forstår hva sannhet er i forhold til det som var når kroppen faller til ro.

Å elske seg selv handler ikke om en følelse. Det handler om en tilstand, en måte å leve på. Det handler om den energifrekvens en fungerer ut fra. Vår energifrekvens dannes av summen av alle våre tanker, følelser, holdninger, og ubearbeida minner. Dette betyr at selv om en tenker bare positive tanker om seg selv og andre, og samtidig bærer på mengder av uforløste følelser, vil ens energifrekvens være nokså lav, og en blir lett syk eller stressa. Hvis en derimot har løst opp i gamle sår, vil ens energifrekvens være mye høyere, også om en ikke lever et nobelt liv. Det spennende med energifrekevnser er at de ikke lyver. Jo høyere energifrekvens en har, jo mer forstår en av seg selv og andre. Den som best forklarer dette fenomen er David Hawkins. En kortversjon kan du lese i min bok som ble publisert februar 2020.

Ærlighet og sannhet er noe en velger. Det er en ferdighet en kan utvikle, på samme måte som vi kan lære å svømme eller sykle. Noen vil kanskje protestere når eg skriver dette, å hevde at sannhet er noe man bare vet. På et vis er eg enig, men en må først lære å skille mellom informasjon en henter i seg selv, hvorvidt denne kommer fra en høyre hjerne bevissthet eller fra en vemnstre hjerne bevissthet, da ens venstre hjernen bevissthet ikke skiller på sannhet og usannhet.

Sannhet er noe en søker, og når en søker noe, så undersøker en. I vårt samfunn blir vi bombardert med informasjon som skaper forvirring. Skal en skille klinten fra hveten, er en nødt for å undersøke hva som er hva. En kan ikke flyte på andre undersøkelser, dette er en kroppslig prosess, fordi når en knekker koden kan en bruke kroppens reaksjoner som kompass når en skal sjekke ut hva som er sannhet og usannhet. For personer som ikke har utviklet denne evnen i seg selv vil det eg skriver her høres helt sprøtt ut. Men for de som har erfart kroppens sannhet, kan gjenkjenne denne. Metaforisk virker dette på samme måte som når vi skal lære å svømme, vi må først overgi oss til vannets krefter før vi kan erfare at vi flyter. Slik er det med kroppens sannhet, vi må først være villig til å overgi oss til sannhet med stor S, for å forstå dette.

Å elske seg selv er en naturlig konsekvens av å velge å leve sannhet. Når en elsker seg selv så løser en opp i indre floker. En tar da på seg ansvaret å selv sjekke ut hva som er i ubalanse når kroppens streiker. En søker hjelp der en kan få hjelp. Lykkes en ikke et sted, søker man et nytt sted, helt til en finner en hjelp som resonnerer og en blir frisk.

Å elske seg selv betyr å bli kjent og ta på alvor med egne behov, egne følelser, samt egne drømmer. Man må derfor våge å lytte til seg selv og følge sitt hjerte, også når alle andre går en annen vei. Det å våge å leve eget liv, betyr å leve et liv som har resonans i en selv. En har da nok krefter, nok penger, og en har noe meningsfylt å stå opp til og fylle dagene med.

Å elske seg selv betyr å akseptere seg selv som den en er, akseptere at det er noen mangler, akseptere at ikke alt er perfekt, og likevel kan en like den en er. Å akseptere det som er slik det er (en form for sannhet) er en av nøklene til å få helse og å bli fri. Å elske seg selv betyr å finne ro med den en er. Det betyr også at en slutter å leve andres liv, danse etter andres pipe. Mange har gått i være snill fellen, og oppdager som voksne at de har havnet i relasjoner hvor de utnyttes. Å elske seg selv er å sette grenser, og hvis det ikke er mulig, å gå ut av slike relasjoner.

For meg har det vært en lang vei å komme dit hen at eg visste eg elsket meg selv. Det har vært mange utviklingstrinn på den veien. Utover å bli kjent med egne behov, følelser og drømmer, måtte eg også vise meg selv at eg var verdt noe, da eg av ulike grunner har strevd med en opplevelse av verdiløshet. Denne opplevelsen har eg måtte jobbe med på mange områder, både spirituelt og konkret. Eg måtte både løse opp i de floker som skapte mønsteret som gav følelsen verdiløshet, samt at eg måtte vise meg selv at eg var verdt noe gjennom måten eg brukte penger på.

Skal en elske seg selv må en bli kjent med seg selv. Alle mennesker har tilgang til 2 bevisstheter i seg selv. Eg kaller de for høyre og venstre hjerne bevissthet, da hjernescanning viser at høyre hjernehalvdel er mest i bruk av høyre hjerne bevissthet, og tilsvarende for venstre hjerne bevissthet. Lars Muhl kaller disse to bevisstheter for den delen som har alle spørsmål og den delen i oss som har alle svar.

Poenget er at skal du utvikle evnen til å elske -noe som er en forutsetning for å kunne elske andre- (egne barn, partner, venner), må en utvikle sin bevissthet slik at en har tilgang til høyre hjerne bevisstheten og den delen som har alle svarene. I praksis må en bli kjent med den indre kroppen.

En må bli kjent med de sanne følelser (høyre hjerne bevissthet), som er ulike overlevefølelsene (venstre hjerne bevissthet). Slike følelser kan være vanskelige å skille fra hverandre, da sinne er sinne og frykt er frykt, vil mange tenke. Et viktig skille mellom disse to former for følelser er at ved sanne følelser vil to ting skje:
1. følelsen vil komme i bølger, og den vil roe seg ganske raskt ned, og en kjenner på dyp ro etterpå.
2. sanne følelser vekker medfølelse hos andre, en påvirkes av slike følelser på en positiv måte.

Overlevefølelser virker annerledes, da de ofte går på repeat, de kommer tilbake igjen og igjen. Selv om en gråter bøtter og spann, tar det ikke slutt. Selv om en kjefter og brøler, er det full fyr i den indre hissigproppen, den tennes gang på gang. Det andre tegnet på overlevefølelser er at de vekker irritasjon og forrakt hos andre. En kjenner ingen medfølelse hos mennesker som er i overlevelse, fordi en kroppslig kjenner at noe ikke stemmer. En er ikke ufølsom, selv om en kan klandres for dette av den som lider i overlevelse. Husk, kun den som eier følelsene kan endre dem. Oppfordre de som lider til å søke hjelp. Overlevefølelser hjelper oss å holde ut det uutholdelige. Men desverre løser de ikke opp i noe som helst.

Den sanne kjærlighet er en tilstand. Det er den du er som menneske. Et menneske som hjelper andre helt naturlig, også når ingen ser det som skjer. Men den sanne kjærlighet er også nådeløs. Den ser gjennom falskhet og løgn, og kan derfor sette grenser og si nei til andre.

Skal du utvikle evnen til å elske, må du velge å leve ærlig.
En må vise respekt både overfor seg selv og andre, noe som betyr å sette grenser.
De som kan elske kan si nok er nok.
En må lytte til seg selv, til egne behov, og ivareta disse, uten at dette krenker andre.

Sann kjærlighet er:
# en måte å leve basert på sannhet og ærlighet
# en energi som stråler når det som blokkerer for denne energi er overvunnet
# handlinger som lyser opp verden
# den som gir ut fra sann kjærlighet, venter ikke å få noe tilbake, likevel vil en får tilbake mer enn en gir (naturens lov).

Å elske seg selv betyr å ta seg selv på alvor som menneske. Det betyr å bli kjent med det potensiale vi har i kraft av å være menneske. Det betyr at det å bli kjent med den indre kroppen, og de sanne energier en møter der (denne delen som ofte kalles Guds rike innenfor religion).

Tenk på denne prosessen som å bygge med legoklosser. Når en tar valget, en merkedag, at en vil leve ærlig, da har en brettet foran seg som en kan sette klosser fast på. Før en har tatt dette valget i sitt hjerte, vil en bygge legoklosser men de er ikke festet til et solid grunnlag.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 26. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18